Abdurrahman Kılıç
Abdurrahman Kılıç
Giriş Tarihi : 21-02-2018 22:04

Vakıa Suresi 78. Ayetini Doğru Anlamak....

Vakıa Suresi 78. Ayetin Çevirisi:


انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسُّه الا المطهّرون تنزيل من رب العالمين.
   
Ayet farklı meallerde abdestle ilişkilendirilerek “ temiz olanlardan başkası dokunmasın “ şeklinde çevrilmekte. Yine bu çeviri delil getirilerek de Kur’an-ı Kerim’in abdestsiz okunamayacağı iddia edilmekte.
    
Ayetinin irab çerçevesinde anlamı.
  
Vakıa Suresi 78. Ayeti cümleciklerden oluşan bir cümle. Ayeti cümlecikler halinde aşağıdaki şekilde çevirmek mümkün.

“  انه لقران كريم “ : “ Gerçekten O Kerim bir Kur’an’dır. “    

“في كتاب مكنون” : “Bir Meknun Kitaptadır.”

 ” لا يمسُّه الا المطهّرون Cümleciği tek başına ‘لا ,  nefiye; istisna yapısının hasr ifadesi için olduğu düşünülerek: “ Ona sadece temiz olanlar el sürebilir.” şeklinde çevrilebilir.

“تنزيل من رب العالمين” :”âlemlerin Rabbinden indirilmedir.”
    
Ayeti tek bir cümle olarak ele alır ve diğer cümlecikleri bu cümle içinde i’rabına göre sıralarsak aşağıdaki şekillerde çevirebiliriz. Öncelikle ilk iki cümleyi aralarında     في  har-i cerinin taalluk edeceği hazfedilmiş uygun bir kelimeyle beraber ele alıp tek cümle haline getirip aşağıdaki gibi yazarız.

انه لقران كريم  ، في كتاب مكنون.     Ayeti bu haliyle şöyle çevirebiliriz :” Gerçekten o bir Kitab-ı Meknunda bulunan bir Kerim Kur’andır.”

انه لقران كريم كائن ،في كتاب مكنون،لا يمسُّه الا المطهّرون Üçüncü cümleyi önceki cümleye sıfat olarak ekleyebiliriz.Burada iki ihtimalden söz etmek mümkün. Üçüncü cümle ya  قران  ya da كتاب kelimesine sıfat olur.
  
Birinci hale göre çeviri şöyle olabilir :” Gerçekten o bir kitab-ı meknunda bulunan, sadece temiz olanların el sürebileceği bir Kerim Kur’an’dır.”
  
İkinci hale göre çeviri şöyle olabilir :” Gerçekten o sadece temiz olanların dokunabileceği Kitab-ı Meknunda bulunan bir Kerim Kur’an’dır.”

“انه لقران كريم،في كتاب مكنون،لا يمسُّه الا المطهّرون.تنزيل من رب العالمين” Son cümleyi önceki cümleye sıfat olarak eklediğimizde ayet-i kerimeyi aşağıdaki iki şekilde çevirmek mümkün olabilir:
    
"Gerçekten o, Kitab-ı Meknunda bulunan, sadece temiz olanların el sürebileceği, âlemlerin Rabbinden indirilen, bir Kerim Kur’an’dır.” 
  
"Gerçekten o, sadece temiz olanların el sürebileceği Kitab-ı Meknunda bulunan, âlemlerin Rabbinden indirilen, bir Kerim Kur’an’dır.”
  
Her iki çeviri dikkate alındığında Ayetin vahyin kaynağı ile ilgili olduğu görülür. Müşriklerin Mekke’nin ilk yıllarında vahyin kaynağı ile ilgili iddialarına bir cevap niteliği taşır. Müşrikler peygamberin – hâşâ – cinlendiğini, vahyi bu cinlerin getirdiğini, - hâşâ -  şeytanın vahy ettiğini, - hâşâ -  kendi uydurduğunu v.b. iddia ediyorlardı. Ayet bu iddiaları vahyin kaynağına sadece temiz olanların –meleklerin – ulaşabileceğini vurgulayarak reddeder. Vahyin Peygambere güvenle indirildiğini ifade eder. Benzer temayı içeren başka ayetlerde bulunmakta.  Bakınız Abese Suresi 13-16. Ayetleri, Buruc Suresi 20 ve 21. Ayetleri.
      
Hangi çeviri veya düşüncenin daha doğru olduğunu anlamanın bir metodu da Ayetlerin bağlamı içinde değerlendirmektir. Sure dikkatli bir şekilde okunurken ilgili Ayete gelindiğinde iki farklı çeviriyi bağlam içine oturtturduğumuzda hangi anlam Surenin bütünlüğü ile uyumlu ise o tercih doğrudur.
      
Değinilmesi gereken bir diğer konu da abdestin hangi ibadetlerin ön şartı olduğudur. Abdest namazın, ön şartıdır. Abdestsiz namaz kılınamaz. Abdest tavafın ön şartıdır. Bunların dışında abdestli dolaşmanın, abdestli uyumanın faziletleri de tartışılamaz. Ama abdestin Kur’an okumanın, Kur’an’a dokunmanın ön şartı olduğu ile ilgili delillerden vakıa 78. ayetin konu ile uzaktan yakından alakası olmadığı görülmektedir.
    
Ayetin nefiy zikredilip, nehiy murad edildiği ile ilgili bir iddiayı da bağlam geçersiz kılar.

الله اعلم بمراده

NELER SÖYLENDİ?
@
Abdurrahman Kılıç

Abdurrahman Kılıç

DİĞER YAZILARI Bir Tutam Vahdet Bir Tutam Cesaret 19-05-2021 19:00 Şahid Olarak Kudüs Yeter… 14-01-2020 17:19 Esma ül- Hüsna'nın İnsanlara Verilmesi 22-12-2018 23:37 Katar’a Saldıran Arap Basınının ABD Uşaklığı Ve Çağrıştırdıkları, 17-08-2018 16:38 Vakıa Suresi 78. Ayetini Doğru Anlamak.... 21-02-2018 22:04 İnsan Suresi 29 ve 30 Ayetler…. 08-03-2017 20:46 Bediüzzaman’dan hareketle Kudretin Eşyaya Taalluku.. 05-01-2017 10:45 Esma- ül Hüsna Ve Kullanımı 21-05-2016 20:55 Bediüzzaman Ontolojisi Allah’ın (c.c.) Zatı 01-05-2016 22:41 Bediüzzaman Ontolojisi Allah 29-02-2016 07:02 Bediüzzaman Ontolojisi Varlık 31-01-2016 17:39 Bediüzzaman’ın Bilgi Kategorisi 23-12-2015 23:48 Bediüzzaman’ın bilgi anlayışında; İnsanın Bilgi Araçları 30-11-2015 13:10 Bediüzzamanın (R.Aleyh) Bilgi Anlayışı. 02-11-2015 16:13 Risaleler Niçin Ve Nasıl Okunmalı 03-02-2015 20:06 Belagat Ve İ’rab Çerçevesinde Besmelenin Anlamı 28-11-2014 22:41 Risalelerde Hz. Ali, Hz. Hasan Ve Hz. Hüseyin ( R.A.) Dönemleri 28-10-2014 23:26 Bediüzzaman'ın Al-İ Aba Hadisi Ve Tathir Ayeti Yorumu 30-09-2014 23:39 Bediüzzaman Ve Ehl-İ Beyt İmamları -2- 03-09-2014 23:16 Bediüzzaman Ve Ehl-İ Beyt İmamları 12-08-2014 19:54 Kur’an- ı Kerim Nasıl Okunmalı 03-07-2014 12:17 Risalelerde Hz. Ali’nin (r.a.) Halifelik Dönemi 17-03-2014 23:00 Bediüzzaman’a (R.Aleyh) Göre Hz. Ali (r.a.) 17-02-2014 16:02 Bediüzzaman (R.Aleyh) Gözüyle Şiiliğin Kaynağı 05-01-2014 23:05 İhtilaflara Bakışaçısı 28-12-2013 10:57
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA