Hazım Koral
Hazım Koral
Giriş Tarihi : 21-12-2017 01:02

Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump

Aslında Trump’ın küstahça yapmış olduğu açıklama “malumu ilam”dan başka bir beyanat değil. Zira bu açıklamaların öncesi de var. Şu gerçeği bilmiş olalım ki, Siyonizmin hedefi “arz-ı mevud” (vaadedilmiş topraklar) dedikleri Fırat ve Nil havzası içerisindeki coğrafyadır. Bu insanlık düşmanı güruh, kendilerini böylesi bir hedefe kitlemiş bulunmaktadırlar. Sınırlarını ilân etmemelerinin nedeni de budur. Dünyadaki bütün ülkelerin Birleşmiş Milletler nezdinde sınırları tescillidir. Ancak Siyonist İsrail hariç. Böyle olması da bir yönüyle kendilerinin illegal olduğunun ilanıdır. Bu nasıl bir rejimdir ki, sınırları belli değil? Çünkü maksatları sadece Filistin topraklarını değil İslâm coğrafyasının büyük bir bölümünü, yani Fırat ile Nil havzası arasındaki bölgeyi tamamen işgal etmek. Bayraklarının üzerindeki iki mavi şerit bu anlama gelmektedir. Ellerindeki muharref Tevrat’a dayanarak, ısrarla, “Bu toprakları bize Allah vaddetti” demektedirler. Bu nedenledir ki, hedeflerine ulaşmak için yüz yılı aşkın bir süredir uğraş ve çaba içerisindedirler. Bilindiği üzere ilk Siyonist Kongre (1897)Theodor Herzl’in başkanlığında İsviçre’nin Basel şehrinde toplanmıştı. Bu toplantıda yapılan uzun müzakerelerden sonra alınan karar “arz-ı mevud” ideallerinin hayata geçirilmesine ilişkindi.

Basel Kongresi’nden sonra, (ellerinde muharrip-askeri güç olmadığından dolayı) başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinden destek almak için hummalı bir şekilde lobi çalışmalarına başladılar. Bu meyanda İngiltere ve Fransa’dan destek ve teminat almış oldular. Elbette ki, bu zaman sürecinde şartların olgunlaşmasını da beklemek zorunda kaldılar. Zira Osmanlı Padişahı Abdülhamit ile yaptıkları görüşmaler ve dış borcun silinmesine yönelik talep karşısında ellerinin boş dönmesinden dolayı 1915 yılını beklemeye koyuldular. Osmanlı açısından 1912 yılında Balkanlar’ın düşmesi, akabinde Birinci Dünya Harbi, Çanakkale savaşı ve Anadolu topraklarının yedi düvel tarafından işgale koyulması, ardından gelen Arap isyanları Siyonistlere fırsat doğurmuştu. Özellikle Siyonistlerin Şerif Hüseyin ve oğlu Faysal ile 1915-1916 yıllarında gizli gizli temasa geçmeleri ve Filistin topraklarına Yahudi göçü için onay almaları, akabinde 1916 yılında İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları Sir Mark Sykes ile Françeois Georges Picot’un kendi isimlerini verdikleri “Sykes-Picot Anlaşmaşı”nı imzalamaları Siyonistler için ikinci bir hamle ve ikinci bir dönüm noktası olmuştu. Zira bu anlaşmada Filistin toprakları İngiltere’ye veriliyordu.    Buna istinaden 2 Kasım 1917 tarihinde İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Filistin topraklarını Siyonistlere vereceğine dair bir deklarasyon yayınlıyor ve bunu o günkü Siyonistlerin temsilcisi Rothschild’e gönderiyor. Bu teminat mektubu, tarihe “Balfour Deklarasyonu” olarak geçmiştir. Bu karara istinaden 9 Aralık 1917’de İngiltere Filistin topraklarını ve Kudüs’ü işgal etmişti.

İngiltere’nin işgali tam otuz yıl sürdü. Bu süre zarfında İngiltere mazlum Filistin halkına tecrit ve soykırım uyguladı. İngiltere, Filistin halkına iki seçenek bırakıyordu, “ya bu topraklardan gideceksin veya öleceksin.” Buna rağmen Filistin halkı irili ufaklı birçok direniş gücü oluşturmuştu. Bunlar bütün imkansızlıklarına rağmen işgalci İngiliz güçlerine karşı mukavemet göstermeye çalışıyordu. Bu dönem içerisinde İngilizler ise Siyonist çetelerle işbirliği yapıp sürgün ve katliam işini birlikte yürütüyorlardı. Boşaltılan köy ve kasabalara ise başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinden Yahudiler getirilip yerleştirildi. 1947 yılına gelindiğinde ise iş o raddeye vardı ki, İngiltere Siyonistler adına kurmayı vadettiği işgal devletini ilân etmek için ortam hazır hâle gelmişti. Aralık 1947’den Mayıs 1948’e kadar hummalı bir çalışma sürecine girildi. İngiltere, 14 Mayıs 1948'de, Filistin'deki manda yönetimini tek taraflı olarak kaldırdı. Aynı gün BM paylaşım planı uyarınca David Ben-Gurion tarafından İsrail Devleti'nin kuruluşu ilân edildi. Bu ilândan tam beş saat sonra Siyonist çeteler bir devlet olarak kendilerini Birleşmiş Milletler’e tescil ettirdiğinden dolayı düzenli orduya geçerek işgal ve katliamlarına hız verdi. Kısaca ifade etmek gerekirse Filistin topraklarının işgali 1917 yılında başlamış oldu ve 14 Mayıs 1948’den sonra farklı bir ivme kazanarak o gün, bugündür yani tam bir asırdan beri bu topraklarda aralıksız ve kesintisiz bir şekilde işgal, zulüm ve katliamlar devam ediyor.

1967 senesinde işgal ettikleri Kudüs’ü zaman içerisinde başkent yapmanın hayaline kapılmış oldular. Siyonist rejimin elebaşları zaman zaman bu düşüncelerini dile getirmekteydiler. 1980 senesinde ise bu düşüncelerini alenen ilân ettiler.1995 yılında ise ABD Kongresi de aldığı bir kararla Kudüs’ü Siyonist rejimin başkenti olarak kabul etmişti. Nasıl olsa Siyonist İsrail’in hamilik görevi İngiltere’den alınalı yıllar olmuştu.

7 Aralık 2017’de ise ABD Başkanı Trump, kararnameyi imzalayarak Kudüs’ü işgalci Siyonist İsrail’in başkenti ilân etti. Bu ilân bütün dünya Müslümanlarının tepkisine yol açmış oldu. O günden beri bütün İslâm dünyasında protesto gösterileri ve çeşitli nümayişler yapıldı. Bu olaya Müslümanları tepki vermesi gayet doğal ve yerinde bir durumdur. Çünkü Kudüs Filistin’in ebedi başkenti olmakla birlikte İslâm ümmetinin yeryüzündeki üç kutsal mekanından biridir ve Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Trump, daha önceki küstahlıkların tekrarını dile getirerek ABD’nin büyük şeytan oluşunu da tescillemiş oldu. Trump veya ABD kim oluyor da böyle bir tasarruf yetkisini kendisinde görüyor? Bu ne küstahlık, bu ne cüret?! Kudüs babalarının tapulu yeri mi? Eğer Siyonistleri bu kadar çok seviyorlarsa, eyaletlerinin bir köşesinde onlara toprak versinler. Farkında olmadan kendi başlarına çorap örmektedirler. Başta hain Suud rejimi olmak üzere bazı Arap ülkelerini kafalayıp pasifize etmekle bütün ümmetin kendilerine boyun eğeceğini sanmaktadırlar. Oysa büyük bir yanılgı ve büyük bir yanılsama içerisindeler. Zira ümmet bünyesinde olan direniş hattı öylesine büyük bir dalga oluşturuyor ki, bir gün gelecek bu direniş erleri karşısında müthiş bir yenilgi tatacaklar ve hüsrana uğrayıp tarih sahnesinden silinip gidecekler.

Bazıları Trump için, “fitnenin fitilini ateşledi” deseler de biz bu ilân için, “sonun başlangıcı” diyoruz. Elbette ki Trump, cehaletinden ve densiz-dengesiz serseri hâllerinden neş’et eden cesaret ve küstahlıkla, uluslararası hukuk normları karşısında ve dünya toplumları nezdinde ağır sonuçlar doğurabilecek, bölge ve dünya barışı için tehlikeli sonuçlar oluşturabilecek şekilde ihlallerde bulunmaktadır. Kısacası Trump aldığı kararlarla, İslâm ümmetine, BM kararlarına, Çin, Rusya ve AB gibi büyük güçlere ve dünya kamu oyuna karşı hadsiz meydan okumakta, herkesin kendi kararlarına saygı duymasını istemektedir. Trump, BM ile alay edercesine BMGK’nin 1980’de İsrail’in Kudüs’ü ilhakını ve başkent kararını geçersiz sayan 478 sayılı kararını hiçe sayıp kendini dünyanın tek karar alıcısı gibi göstermeye çalışmaktadır. Kudüs’ün Siyonist rejimin başkenti olması demek, Filistin’in tamamen haritadan silinme teşebbüsüdür. Zira Kudüs Filistin’in başkentidir. Bir ülkenin başkentini ilhak etmek, o ülkeyi toptan işgal etmek demektir. Buna asla muvaffak olamayacaklar. Filistin davasına ilişkin bir husus daha var o da şudur: Biz Müslümanlar açısından Kudüs Filistin’in başşehridir. Tamam ama, başta Kudüs olmak üzere Filistin topraklarının % 87’si işgal altında. Biz ümmet olarak Kudüs’ten vazgeçmediğimiz gibi, Filistin topraklarının bir karışından dahi feragat edemeyiz. Ancak şu da bir gerçek ki, Kudüs davasına ihanet bizzat bazı Arap ülkelerinden aleni olarak gelmektedir.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist İsrail adına yayın yapan Kanal 10 televizyonu, Trump'ın Kudüs hakkındaki skandal kararının Mısır ve Suudi Arabistan ile ortak alındığını iddia etti. Bilindiği üzere üç lider, son olarak Riyad'da "ışıklı küre"nin etrafında bir araya gelmişti. Burada Filistin ve Kudüs’e yönelik bir takım kararlar alındı. Akabinde ise, Suud müftüsü, “İsrail ile savaşmak haramdır, Hamas terör örgütüdür” diyerek beyanatlarda bulundu. Bu ne demektir? “Oturun oturduğunuz yerde bir hafta on güne varmaz Kudüs Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilecek, sakın taşkınlık yapmayın” demek değil midir? Nitekim Rast Haber portalında yayımlanan bir yazıda şu açıklamalara yer verildi: “Siyonist işgal rejimi İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in yeni başkenti olarak tanıma kararını daha önce bazı Arap ülke liderleri ile paylaştığını söyledi. İsrail televizyonuna konuşan Katz, Donald Trump’ın ABD büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararını bazı Arap liderler ile istişare ederek aldığını söyleyerek ‘Arap liderleri ile yapılan görüşmeler ise Filistinlilerin karara karşı gösterecekleri tepkileri kontrol etmek için yapıldı’ ifadesini kullandı. Washington’un aldığı karara karşı oluşturulan ortak cepheyi de değerlendiren Katz, Suudi Arabistan ile İsrail’in ortak çıkarları olduğunu vurgulayarak; ‘Özellikle İran iki ülke için de ortak tehdittir’ dedi.”

Biz yine de şunu ifade etmiş olalım ki, başta Suud rejimi olmak üzere, bir takım Arap ülkelerinin düşündüğünün aksine, Kudüs’ün bir kısmından veya Filistin topraklarından asla taviz veremeyiz. Siyonist İsrail’in Filistin toprakları üzerindeki varlığı tamamen gasp ve işgale dayalıdır. Sayın Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, “İsrail bir işgal devletidir, İsrail bir terör devletidir.” Biz de diyoruz ki, “terör ve işgal devletinin asla meşruiyeti olamaz.” Aslında bu gerçeği Beyaz Saray ve Pentagon’daki eşkıya sürüsü ve bunların elebaşısı Trump’da çok iyi biliyor. Ama yüz yıllık şeytanî plânları var ya, bunu ibraz etmek zorunluluğunu hissediyorlar. 1980 senesinden beri zaten bu karalarını öteleyip duruyorlardı. Ama bir Donkişot, bir deli çıkıp bunu tekrar gündeme taşımalıydı. Trump’ın bir başka niyeti ise, böylesi bir provakasyonla Filistin halkını tahrik edip sokağa dökmek. Ve öfke patlaması hâlinde olası olaylara şiddetle karşılık verecek olan işgalci İsrail’in eline gerekçe sunmuş olacak.. Kısacası böylesi bir provakasyonla sokağa dökülen Filistin halkının üzerine modern silahlarla donattığı Siyonist askerlerine bol miktarda kurşun sıktırıp katliam yaptıracak. Kendi gazeteleri ise, katledilen Filistinli gençler için, “teröristler tesirsiz hâle getirildi” diye yazacak.

Küstah Trump, Müslümanların kırmızı çizgisi olan Kudüs üzerinde açık açık ateşle oynamaktadır. Şu gerçeği bilmiş olalım ki, Ortadoğu’da savaşlar çıkarmaya çalışan ABD tam bir müfsidün fil-arz ve fitneci rolünü oynamaktadır. Esasen ABD yeni bir strateji geliştirip doğrudan müdahale yerine, başta Ortadoğu olmak üzere, dünyanın bir çok noktasında da benzer savaşları tetiklemeye çalışan global provokatör olma yolunda dengesizce ilerlemektedir. Son zamanlar terör örgütlerine binlerce tır silah vermesi bunun en bariz kanıtıdır. Müslümanlar iç karışıklıklarla, etnik çatışmalarla ve mezhebi gerginliklerle uğraşırken o kalkıp Kudüs’ü babasının malıymış gibi işgalci Siyonist çeteye peşkeş çekmeye yelteniyor. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Trump bu işe girişirken Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn rejimlerini ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni yanına almayı da ihmal etmedi. Bu rejimler ABD’nin yanında saf tutmakla alenen Filistin davasına ihanet etmiş oldular. Arap liderleri bu tutumlarıyla Trump’ın suç ortağı konumundadırlar. Özellikle de Suud Veliahdı Prens Muhammed bin Selman ve BEA Veliahdı Prens Muhammed bin Zeyd el-Nahyan, Trump’ın işbirlikçisi olan hainlerin başında gelmektedirler. Arap ülkelerinin desteklerinden dolayı, Siyonist analistler, Trump’ın kararına karşı Müslüman kamuoyu tarafından gösterilecek tepkilerin bir anlam ifade etmeyeceğini, Arap ve İslam dünyasında caydırıcı bir gelişmenin olmayacağını söylüyorlar.

Şu hakikati bilmiş olalım ki, ABD hiçbir zaman Müslüman ülkelerin dostu ve müttefiki olmamıştır. Siyonistlere olan desteği ve terör örgütlerine yaptığı silah yardımları ve geçmişte Afganistan ve Irak’ı tarumar etmesi bunun en bariz göstergesidir. Trump’ın Siyonist İsrail adına Kudüs’ü başkent ilan etmesi ve elçiliklerini bu kente taşıma kararı her şeyi ortaya sermiş oluyor. Müslüman ülkeler ABD ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmeli ve yaptırımlar uygulamalıdır. Konumuzla alakalı olamsı hasebiyle “Öze Dönüş Hareket”nin yayımladığı bildiride geçen son paragrafı okuyucumuzla paylaşmış olalım: “Amerika’yı bu kararından kendisine karşı uygulanacak yaptırımlar caydırır. Kuru laf ve görültüler, Trump’ı hizaya getiremez. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genelsekreteri Karadaği’nin, ‘tüm İslam ülkelerinin ABD’ye diplomatik ve ticari baskı uygulama’ önerisi, İslami Cihad Sözcüsü Davud Şihab’ın, ‘Arapların ve müslümanların ABD’yi dost ve müttefik edinmeyi durdurmaları, Arap Barış Girişiminin geri çekilmesi, İsrail ile normalleşmeyi durdurmaları ve İsrail elçiliklerinin kapatılması’ teklifi ve Mukteda Sadr’ın, ‘Müslüman ülkelerdeki Siyonist rejim elçiliklerinin kalıcı, Amerikan elçiliklerinin de geçici olarak kapatılması’ önerisi gibi somut adımların İslam ülkeleri tarafından atılması anlamlı sonuçlar doğurur. Trump’ın bu hamlesi karşısında susmak veya pasif kalmak, çok daha büyük ve tehlikeli sonuçlara yol açacaktır. Devletlerin geliştireceği tepkilerden ayrı olarak milletlerin sosyal medya üzerinden göstereceği tepkiler, yürüyüş ve protestolar, bildiriler, toplantılar, boykotlar büyük bir önem ve anlam taşımaktadır. Müslüman devletler ve milletler olarak Trump’a geri adım attıramazsak, Kudüs’e veda etmemiz gibi dramatik ve zillet içeren bir tehlikeyle yüzleşmemiz kuvvetle muhtemeldir.”

İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da toplanması ve bu toplantıda alınan kararlar oldukça manidar ancak 57 Müslüman ülkeden sadece 18 tanesinin üst düzey, yani devlet başkanlığı sıfatıyla toplantıya iştirak etmesi diğerlerinin yalnızca temsilci göndermekle yetinmesi Siyonistlerin ekmeğine yağ sürmüş oldu. Bu durum bile Filistin davasına ihanet değil de nedir? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın toplantısında “Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” deyip, İsrail’i “işgalci ve terör devleti” olarak ilân etmesi Müslüman halkımızın yüreğine su serpmiş oldu. Ancak bu beyanatların akabinde, Türkiye komuoyu olarak bizim beklentimiz Siyonist İsrail ile her türlü diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesine ilişkin somut adımların atılmasıdır. İslâm dünyası mutlaka kendi alternatifini oluşturup, akidevî olarak dik duruş sergilemesini bilmeli ve gereğini yapmalıdır. Bakınız, Malezya hükümeti, “Silahlı kuvvetlerimiz bu işe amadedir” gibi laflar etti. İran’ın zaten öteden beri “Kudüs Ordusu” adı altında müstakil olarak bu işe hazır bir askerî birimi mevcut. Öte yandan konumuzla ilgili olarak, 2 Aralık 1917 tarihli Milli Gazete’de yayımlanan haberde şu ifadelere yer verildi: “İran Dışişleri Bakan Danışmanı Hüseyin Şeyhülislam, tüm İslam ülkelerine çağrıda bulunarak; Kudüs’ü korumak ve savunmak için İslam ülkelerinin İran İslam Cumhuriyeti gibi Kudüs ordusu kurmalarını istedi.”

 Bu teklif aslında elzem olarak gereklidir. Merhum Erbakan Hocamız’ın siyasî hayatı boyunca dile getirdiği hususlardan biri de, “İslâm Savunma Paktı” veya diğer bir ifadeyle, “İslâm NATO’su” değil miydi? Elbette bunun ön koşulu, “İslâm Birliği”nin tesis edilmesidir. Zaten D-8 projesi de bu amaca matuftur. Kudüs’ün-Filistinin özgürlüğüne kavuşması bu projelerin hayata geçirilmesine bağlıdır. D-8 ve genel anlamda İslâm Birliği’nin tesisi hususunda Türkiye ve İran’a çok işler düşmektedir. Özellikle köklü devlet geleneğine sahip bu iki ülke İslâm dünyasını toparlayacak potansiyele sahiptir. Şu da bir gerçek ki, Kudüs ve Filistin’le ilgili olarak, İslam dünyasında en etkili tepkiyi koyabilecek iki ülke İran ve Türkiye’dir. İran, zaten başından beri, dolaylı olarak da olsa İsrail ile yarı savaş halindedir. Diğer müslüman ülkeler arasında diplomatik ilişkileri kesmekten söz eden ve daha Trump kararını açıklamadan Kudüs’ü kırmızı çizgi ilan eden Türkiye bu sözünün arkasında mutlaka durmalıdır. Hiç kuşkusuz, Türkiye ve İran’ın çabaları ile oluşacak domino etkisi, bütün İslam ülkelerinin, Filistin davasına sahip çıkmalarını da beraberinde getirecektir. Önemli olan mevcut potansiyel ve projenin hayata geçirilmesidir. Bi iznillah gerisi gelir.

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Hazım Koral

Hazım Koral

DİĞER YAZILARI Haya İmandandır... 08-01-2022 20:31 Merhamet İnsanın En Temel Hasleti Olmalı... 11-12-2021 09:09 Allah'a Koşunuz 12-11-2021 14:38 Azerbaycan ABD Ve Siyonist İsrail Kıskacında... 13-10-2021 16:59 Tarih Tekerrür Ediyor ve Taliban'lı Yeni Dönem 12-09-2021 18:11 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 08-08-2021 14:54 Bosna Savaşı ve Srebrenica Katliamı... 12-07-2021 07:06 Ey Allah'ın Kulları Kardeş Olunuz... 03-07-2021 15:34 Ateşkes Filistin'i Unutturmamalı... 03-06-2021 15:07 Sicili Bozuk Ve Küstah ABD 04-05-2021 07:21 Erbakan'ı Tanımak 25-03-2021 20:51 Merhum Erbakan'ı Rahmetle Anmak... 26-02-2021 22:54 Tarım Ve Ekolojik Sorunlarımız 28-01-2021 16:11 Sürdürülebilir Aile Yuvasının Ön Şartı İyi Geçimdir.. 24-12-2020 22:24 Batıl Ehlinin İslâm'a Ve Peygamberimiz'e Olan Düşmanlığı... 19-11-2020 10:00 İftira Dezenformasyon Ve Tezvirat Olguları Üzerinden İran Düşmanlığı.. 25-10-2020 10:25 Kısasta Hayat Vardır 29-09-2020 18:30 Kerbelâ Kıyamını Anlamak... 30-08-2020 12:18 Istanbul Sözleşmesi Mi, İslam Sözleşmesi Mi.... 16-08-2020 15:45 Bir Hukuk Skandalı Ve 22 Yıllık Hasret... 14-07-2020 07:43 Aile Mahremiyeti Üzerine 25-06-2020 07:31 Dünya Kudüs Günü Ve Asıl Mesele 21-05-2020 21:26 Oruç Ve Nefs Tezkiyesi.. 25-04-2020 15:57 Koronavirüs (Kovid-19) Hakkında... 27-03-2020 12:27 Mayın Eşeği Olmamak 10-03-2020 11:30 İslâm Devriminin 41'nci Yılı Muhasebesi 12-02-2020 09:42 İran'ın Suriye'de Ne İşi Var? 21-01-2020 10:29 Kadına Şiddet Ve Evlilik Hayatını Bitiren Faktörler... 02-01-2020 22:06 Nikâh Akdi.. 28-11-2019 21:17 Evlilikte Liyakat Ve Sadakat.. 29-10-2019 20:55 Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri 14-09-2019 09:54 Önce Ahlâk Ve Maneviyat... 18-08-2019 20:33 Takva İslam’ı En İyi Şekilde Yaşamaktır 08-07-2019 19:27 Gürültü Kirliliği 06-06-2019 17:40 Ramazan Ayı Ve Oruç 08-05-2019 21:15 Tesettürün Cılkının Çıkarılması Ve Müstehcenliğin Yaygınlaşması Üzerine... 18-04-2019 09:44 Şer Ekseni 12-03-2019 15:36 İslâm Devrimi’nin 40. Yılı 05-02-2019 18:20 Nikâhta Keramet Vardır 20-01-2019 11:50 Uygurlu Müslüman Türklere Uygulanan Çin Zulmü 19-12-2018 14:54 Evliliğe Giden Yolda Kıskançlık... 14-11-2018 22:03 Unutulan Vecibe Emr-İ Maruf -Nehyi Münker Ve Nasihat.. 10-09-2018 23:06 Akraba Ve Komşuluk İlişkileri 01-08-2018 19:36 Art Niyet - Suizan Veya Önyargı 30-06-2018 06:47 Emin, Güvenilir Ve Nezaket Sahibi Olmak 10-05-2018 18:34 Gelin Ve Damat Mevzusu 04-04-2018 17:18 Yarınlar Bizim 20-02-2018 12:01 Siyonistlerin Kuklası Küstah Trump 21-12-2017 01:02 Evlilik Oyunu (!) 22-11-2017 12:03 Vefa Kavramı.. 19-10-2017 23:07 Geçimsizlik Ve Boşanma Hadiseleri 19-09-2017 20:53 Anlamlı Ve Bir O Kadarda Stratejik Ziyaret... 17-08-2017 15:53 Evlilik Huzurun Teminatıdır… 25-07-2017 22:45 Srebrenitsa’yı Unutmayalım... 10-07-2017 23:02 Evlilik İçin Mümeyyiz Olmak… 01-07-2017 18:05 Medeniyetimiz Ve Ufak Ayrıntılar 12-06-2017 17:21 Eşler Arasındaki Kıskançlık Ve Duygu Kontrolü... 10-05-2017 13:03 Sosyal Medyanın Negatif Ve Pozitif Yönü... 03-04-2017 05:01 Sevgi Ve Aşk Üzerine Kısa Bir Analiz.... 08-03-2017 19:08 Farkındalık... 08-02-2017 20:55 Mesuliyet Hissi Ve Merhamet Duygusu.. 18-01-2017 10:05 İnsanı Ve Misyonunu Tanımak. 03-01-2017 21:34 Terör Ve Şiddetin Meşruiyeti Yoktur. 14-12-2016 10:00 Fethullah Gülen’in İnanç Ve Psikolojisi... 16-11-2016 09:46 Kerbelâ’da Âşura Öncesi 08-10-2016 09:34 Azmettirici ABD Tetikçi FETÖ Destekçi NATO 28-09-2016 22:37 İşgalci Siyonist İsrail İle Anlaşmaya Hayır.. 31-08-2016 21:33 Kanlı Darbe Girişimine Bir Başka Açıdan Bakış... 11-08-2016 13:02 Kanlı Darbe Girişimi Hangi Amaca Matuf.. 21-07-2016 16:58 Sıbgatullah; Allah'ın Boyası.. 29-06-2016 00:15 Ramazan Ve Oruç 02-06-2016 09:13 İkra 02-05-2016 12:56 Önce Ahlâk Ve Manevîyat 01-04-2016 07:20 Edep 01-03-2016 10:05 Erbain Yürüyüşü 27-01-2016 23:41 Kerbelâ’yi Anmak Bidat Mi? 29-12-2015 22:47 Kûr’ân Ve İmâm Hüseyin 24-11-2015 16:53 Üst Kimlik Manifestomuz.. 21-10-2015 16:21 Teberrâ Ve Tevellâ 21-09-2015 22:19 Uhuvvet Ve Tasavvuf 18-08-2015 08:52 Ümmet Birlikteliğinin Önündeki Engeller 03-08-2015 14:02 Diyalog Ve Uhuvvet'in Ön Şartları… 30-06-2015 23:26 Tekfircilik Hastalığı (2) 20-06-2015 18:37 Tekfircilik Hastalığı -1- 25-05-2015 13:44 Tevhid Selâm Terör Örgütü Mü? 02-05-2015 17:51
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA