MAKALE
Giriş Tarihi : 29-05-2023 21:54   Güncelleme : 03-06-2023 19:47

Yusuf Yavuzyılmaz Yazdı: Tarafımız...

Yusuf Yavuzyılmaz Yazdı: Tarafımız...

Yaşadığımız günler bizi de toplumsal ve siyasal sorunlar karşısında taraf olmaya zorlamaktadır. Esasen hiç kimse yaşadığı toplumun sorunlarına duyarsız kalamaz.

1- Tarafımız, yolsuzluğa, adam kayırmaya, yalana, nepotizme, baskıya muhalefet edenlerin tarafıdır. Her türlü ahlaki kırılmanın toplumda zaafa yol açtığını kabul etmek gerekir.

2- Tarafımız, bürokrasiye memur alınırken eş, dost, akraba, siyasal yakınlık, inanç veya etnik grubu referans alanların yanı değildir. Memur alımında liyakatin değil herhangi bir ideolojiye(mezhep, etnik grup, ideolojik anlayış) superbetin yakın olanların tercih edilmesine karşıyız. Bu durumda siyasal, etnik ve ideolojik mensubiyet kamuda tercih sebebi olamaz. Devlet kamuya alım yaparken liyakat dışında hiçbir referansı ölçüt olarak alamaz.

3- Tarafımız, dini dünyevi çıkarları(siyasal, ekonomik, toplumsal) uğruna, Allah rızasının dışına taşıyıp araçsallaştıran, istismar edenlerin tarafı değildir. İnançlarını bürokraside görev almak için araç olarak kullananlardan uzak duruyoruz. Bu yüzden tarafımız,  hukuka uymayan siyasal iktidarların görev vermek ve devlet bürokrasisine eklemek isteğini, kendisi üzerinden siyasal icraatlarını meşrulaştıracağı ve ilmin bağımsızlığını zedeleyeceği gerekçesiyle reddeden Ebu Hanife’nin tarafıdır.

4- Tarafımız, kendi bağlı bulunduğu siyasal görüş iktidara gelse bile entelektüel bağımsızlığını koruyup, ilimi siyasetin emrine vermeyenlerin tarafıdır. Çünkü son dönemlerde İslamcı düşünürlerin siyasal iktidarla kurdukları ilişki biçiminin ilmin onuruna ve saygınlığına aykırı olduğunu düşünüyoruz. İslamcı aydınlar, siyasal iktidarın icraatlarını toplum nezlinde meşrulaştıran bir noktada duramazlar.

5- Tarafımız ahlaki referansımız,  Hz. Peygamberin pratiğe aktardığı değerlerin tarafıdır. Bu değerlerin izini sürmek birincil önceliğimizdir. Dini toplumun ayrıştıran bir argüman olarak kullananların karşısındayız. Öte yandan dini toplumsal hayatın dışına taşıyarak işlevsiz hale getirenlerin de karşısındayız.

6- Tarafımız okuyan, düşünen, ülkesini seven, iyilikleri çoğaltan, kötülükleri engelleyen, kötülük kimden gelirse gelsin karşı çıkanların tarafıdır. Kötülük ve haksızlık bizden kaynaklandığında susmak ahlaki bir tutum değildir.

7- Tarafımız adalettir, özgülüktür, liyakattir. Adalet, özgürlük ve liyakati önemsemeyen, taraftarlık kültürünün esir aldığı bir zihniyet dünyasına karşıyız. 

8- Benim tarafım, parti, cemaat, mezhep, örgüt militanlarının tarafı değildir. Partizan, cemaatçi, mezhepçi bir yaklaşım toplumsal açıdan sorunludur. Fikir tartışmalarına sonuna dek açık olmak gerekir. Çatışma ve ötekileştirme ise uzak durulması gereken davranışlardandır.

9- Tarafımız, en küçük eleştiriyi, vatan hainliği, Kemalizm düşmanlığı, İslam düşmanlığı olarak tekfir edenlerin yanı değildir.

10- Tarafımız, inançlarından, düşüncelerinden, felsefi görüşlerinden dolayı ötekileştirmeyenlerin tarafıdır.

11- Tarafımız, desteklediği partilere Katolik nikâhı ile bağlı olanların tarafı değildir. İçinde bulunduğu yapılara en küçük eleştiriyi davaya ihanet sayanlardan uzaktayız. Eleştirinin insanın ve toplumun yenileşip gelişmesi için en önemli araçlardan biri olduğu açıktır. Bu yüzden eleştirel düşünceyi dışlayan bütün yaklaşımları reddetmek gerekir.

12- Tarafımız, dinin bir yorumunu mutlaklaştırarak, diğer yorumları dışlayan ve tekfir eden çağdaş Haricilerin tarafı değildir. Hariciliğin yorum üzerinden tekfir eden, tekfiri siyasal bir yöntem olarak kullanan yaklaşımlarını reddetmek gerekir. Siyasi düşünce farklılıklarını itikat alanına taşımanın doğru bir yaklaşım olmadığı açıktır.

13- Tarafımız, formdan(biçim, kural, görünüş) çok (formu tümden ihmal etmemekle birlikte) içeriğe(ahlak, irfan, samimiyet) önem verenlerin, formla içerik arasında sağlıklı bir denge kurabilenlerin yanıdır. Formu kutsayıp içeriği önemsemeyenlerden uzakta duruyoruz.

14- Tarafımız, herhangi bir terör örgütünü destekleyen, terörü bir siyasal araç olarak kullananların tarafı değildir. Meşru siyasetin dışında bir araç kullanmayı asla kabul etmiyoruz. Halk iradesini önemsiyor, otoriter tüm yönetim biçimlerini reddediyoruz.

Yeni dönemde de bu ahlaki ilkelerin doğrultusunda hareket edecek, olaylara eleştirel bir anlayışla yaklaşacak, yıkıcı ve ötekileştirici yaklaşıma pirim vermeyecek, iyilikleri çoğaltan, kötülükleri engellemeye çalışan bir noktada duracağız.

Farklı bakış

ZehraZehra

seyyidezehra@outlook.com