KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 17-12-2022 11:27   Güncelleme : 22-12-2022 11:00

Talip Özçelik Yazdı: Altı Çizili Satırlar...

Talip Özçelik Yazdı: Altı Çizili Satırlar...

Ey ilahi güzelliğin hasretlisi, istek yolunun yolcusu !

Allah, seni ve bizi, kendi yoluna tam uyumaktan muaffak etsin. Razı olduğu, kendisine yakın işlerde çalıştırsın.

Allah’ı tenzih etme bahsinde, “O’nun hiçbir eşi ve benzeri yoktur “ ilahi sözü inancında bakış açısı olsun. Tenzih konusunda bu ilahi prensip sana yeter. O ezel de nasıldıysa bugün de öyledir. Allah, alem henüz yokken hangi vasıfları taşıyorsa,kainatı yarattıktan sonra yine aynı vasıfları taşımaktadır;yani ezelde taşıdığı kutsi sıfatlara, kainatı yaratmasından ötürü veya yaratmasıyla birlikte hiçbir yeni sıfat eklenmemiş, sıfatları artmamış eksilmemiştir.

**

“O misilsizdir” ilahi tercihinin üstünde hiçbir tenzih bu Vacib-ul Vücudu tenzih edemez.

Ey hidayet isteyen mürid, bütün halka hüsnü zanla bakmaya alış.Buna kendini alıştır. Onlarla olan işlerinde vicdanın sesinden ayrılma. Temiz yürekli ol.
Müslüman kardeşlerine gıyaplarında da duacı ol. Hallerini gizli tutan istiğna gösteren fakirlere, hak yolu yolcularına gücünün yettiği kadar yardımda bulun.

**

Ve onlara hizmetinden ötürü de nefsinde bir fazilet ve meziyet vehim ve tasavvur etme.

Hakikat ehlini tanımayan, sevmeyen ve senin fikrine ve Hakçı mesleğine karşı ve yabancı olan kimsenin dostluğundan sakın.

**

Her halükarda sana doğruyu, doğru yolu ve doğru izi gösterecek bir olgun önder(mürşid-i kamil)ara ve bu arayışta dosdoğru ol.Çünkü doğruluk, müride yolun başlangıcındakilere ait ve mahsus bir şiardır.

**

Sana şiddetle lazım olan ve senin için son derece önemli bir noktada helal lokma aramaktır. Çünkü yüce peygamber yolunun esası,helal ekmek, helal maldır.Dinin temeli, din sütunu helal lokma üzerinde bina edilmiştir.

**

Ey mürid, hiçbir şeyde halka yük olma, kimseye yük yükleme ve ağırlık verme ve gönülleri ölüm uykusuna batmış olanlardan ne kendin ne başkası için lütüf ve ihsan kabul etme.

**

Kazancında, sözünde, her hareketinde vera ve takvaya yönel ve miskince yiyeceği içeceğie meyilli ve lükse düşkün olma. Çünkü helal mal, israfı ve saçıp savurmayı kabul etmez ve kaldırmaz.

**

Yemeyi azaltmak da önemli noktalardandır. Az yemek kalbe ferahlık getirir. Taat ve ibadete rahmeti artırır. Tembelliği giderir.

**

Ey hak isteyicisi geceni, gündüzüne taat ve ibadetle onar, aydınlat.

**

Okumasını biliyorsan, kuranı Kerim’i bakarak okumak şartıyla kuranı Kerim’den her gün belli bir miktar okumaya kendini alıştır, her gün için belli bir virdin olsun. Ve okurken sesini kendin işitebileceğin kadar yükselt. Ve tertil ederek, yani acele etmeksizin, yavaş yavaş, yüce manalarını düşüne düşüne oku. İlahi rahmeti çağırmayı gerektiren yüce ayetlerden o rahmeti yalvararak iste. İbret ayetlerinden ibret al.

**

Müminlerin vasıflarını belirten ayeti kerimelerden okuduğunda, bu vasıflardan kendinde bulunanları ve bulunmayanlara düşün ki, bu övgüye değer vasıflardan sende bulunanlar için ta yürekten ulu Tanrı’ya şükür edebilesin ve sende olmayanları da edinmeye çalışabilesin.

**

Sana mutlaka gereken bir şey de her vakit ve her an nefsinin hesaplaşmak ve gönlüne gelen her şeye dikkat etmek, onları kontrol etmek, yoklamak, yani her an uyanık durmaktır.

**

Allah’tan haya etmeyi, utanmayı, gönlün için bir alışkanlık haline getir. Çünkü sen halktan utanırsan, Allah’ın yanında kötü olan duygu ve düşünceler gönlünde tutmazsan, hatarlar gelip gönlüne yerleşemez.

**

Sana mutlaka lazım olan şeylerden biri de vaktini boşyere veya saçma şeylerle geçirmemendir. Yani içinde bulunduğun her vakti değerlendirmelisin.

**

Allah'a yakın olmaya götüren ibadet, fiil ve işlerden birine başlarken, onun son ibadet, son fiil ve son işin olduğunu; bir yenisi için, onu bir daha tekrarlamak için ömrümü vaktin kalmadığını farz tahayyül ve tasavvur et.

**

Her amelde böyle yaparsan ibadetinde ihlasa kavuşmuş olursun, amellerini kabul ise ihlasa bağlıdır.

**

Sana mutlaka lazım olan işlerden biri de daima temiz-taharet üzere-bulunmalıdır.

Sana lazım olanların başında üstün ahlaklı olman ve kötü huylardan kurtulmaya çalışman gelir. Duruma ve yerine göre herkesle güzel kuyularla ve güzel tarzlarla ilgi kur. İyi ahlak kurallarından birini bırakan kötü huylu sayılır. Kötü huyluların dostluk ve ülfetinden çekil.

**

Allah rızası için buğz, bir üstün ahlak şartıdır, üstün ahlaktan bir fasıldır.O halde, kimseye şahsın için buğz etme, yalnız Allah için buğz et

**

Bir de, dinde ilerle, hep ilerle. İçinde bulunduğun halden daha ilerideki, öte bir hale ulaştırması için Cenabı Hakk’a yalvarmakdan geri durma. Ve bir şeyi yaparken ve bir şey yapmazken, her durum ve her hareketin de hak ile ol On’u unutma.

**

Darlıkta, bollukta, sevinçli zamanında, üzüntülü vaktinde sana infakı tavsiye ederim.

**

Yoksulun her an ve her zaman yardımına koşman, Allah indinde pay edilmiş rızkın değişmezliğine ta yürekten inandığının bir işareti ve ispati, Allah’a güvenmenin bir sonuç olur.

**

Cimri, “Allah’ın yanında iki melek vardır ki, her sabah vakti ‘Allah’ım, her infak edene halef ver ve her mala yapışanı telef et’ diye seslenirler.” Hadisi şerifinden ibret almamıştır.

**

Malından yoksulu faydalandırmak gerçek rızıklandırıcıdan rızık çekmeye sebep olur. Malı tutan cimri ise bir bakıma Allah’ı itham etmiş, Allah’a değil eşyaya, kendine ve kendi malına güvenmiş olur ve parasına inancı cömert Rabbine inancını aşar ki, Allah korusun, bu da imana halel getirebilir.

Derleyen: Talip Özçelik/Hertaraf Haber Kültür Sanat Servisi

ZehraZehra

seyyidezehra@outlook.com