KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 02-01-2023 08:38

Fâik Enes Demir Yazdı: Merhaba Yar Merhaba...

Fâik Enes Demir Yazdı: Merhaba Yar Merhaba...

Merhabâ yâr merhabâ cellâdım olmuş 'aşkına

Merhabâ yâr merhabâ feryâdım olmuş 'aşkına

 

Merhabâ ey reng-i eşkim merhabâ ey cevr-i cân

Merhabâ yâr merhabâ imdâdım olmuş 'aşkına

 

Merhabâ deryâ-yı dil hem merhabâ ey gül-'izâr

Merhabâ yâr merhabâ dil-şâdım olmuş 'aşkına

 

Merhabâ kim seng-i rahmet merhabâ bûy-i nâz

Merhabâ yâr merhabâ îrâdım olmuş 'aşkına

 

Merhabâ kahrım gönül sancım murâdım merhabâ

Merhabâ yâr merhabâ tek yâdım olmuş 'aşkına

 

Merhabâ Fâik hayâlim merhabâ meşhûr şi'rim

Merhabâ yâr merhabâ  hep bâdım olmuş 'aşkına

 

ZehraZehra

seyyidezehra@outlook.com