KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 24-03-2023 11:04

Faik Enes Demir Yazdı: Gazel-i Savm ( Ramazân-Oruç)

Faik Enes Demir Yazdı: Gazel-i Savm ( Ramazân-Oruç)

Bahârdır vakt-i bârân kim ramazândır ramazân
Ocaklardan tüten rahmetle âyandır ramazân

Nazar et dilberim sâfîdir âlem öylesine
Nazar et nass-ı kur'ân mâh-ı sultandır ramazân

Sükûtun hâlidir vird eyleyen `aşk âyetini
Dönen âyet te'sîrinden ki âsmândır ramazân 

Semâvâttan açılmış büsbütün dostun kapısı 
İnen tek tek katından lütf u irfândır ramazân

O Fâ`ik buyruğun Cebrâil'in âvâze eder
Sarıl seccâdenin şânında Furkândır ramazân 

Şerhi

1.(Bahârdır yağmur ve berektin zamanıdır çünkü ramazândır ramazân, evlerin bacasında t tüten huzur rahmetle âyandır ramazân)

2.( Bakıver benim gönlümü kendine cekiveren güzel âlem ne kadar da sâfîdir, bakıver kur'ân'ın âyeti ayların sultânıdır ramazan)

3.( Sessizliğe bürünen hâller `aşk ayetini açığa çıkarıyor, bu âyet te'sîrinden dönen göklerdir ramazân)

4.(büsbütün göklerden açılmış Dost kapısı,her göğün tek tek  katından Dost olan Allâh'tan gelen lütuf ve ihsândır ramazân)

5.( O büyük ve yüksekçe buyrukları Cebrâil ses eder,sarıl seccâdenin şânında iyilik ve kötülüğün arasını açandır ramazân)

 

ZehraZehra

seyyidezehra@outlook.com