KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 13-01-2023 09:03

Faik Enes Demir: Münacaat Gazeli

Faik Enes Demir: Münacaat Gazeli

MÜNÂCÂT GAZELİ

Yâ Rab ne desem bilmiyorum sînemi şâd et
Yalnız sana dost olmayı gönlümde murâd et

Bir gamlı yetim çığlığı var bende bu günler
Vur sadrıma îmân ile iblîsi fesâd et

Tûfân oluyor âlem-i fânî bana ammâ
Efkârım içinden bana Nûh hâlini yâd et

Yâ Rabb bu münâcâtımı Eyyûb gibi kıl ve
Lütfunla hidâyet buyurup kalbime dâd et

Bitmez bu gönül derdi ki dünyâ bu ne mümkün
Dert çekmede fâik ediver böylece râd et 

 

ZehraZehra

seyyidezehra@outlook.com