ANALİZ
Giriş Tarihi : 02-05-2021 10:45   Güncelleme : 02-05-2021 10:46

Şehadetinin yıl dönümünde Murtaza Mutahhari

02 Mayıs 1980 yılında şehid edilen büyük İslam Alimi kamil insan Murtaza Mutahhari'yi rahmetle anıyoruz. Selam olsun şehid Murtaza Mutahhari'ye...

Şehadetinin yıl dönümünde Murtaza Mutahhari

1920 yılının Şubat ayında Horasan eyaletine bağlı Feriman kasabasında dindar bir ailede dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını mektepte okuyarak geçiren Mutahhari, 12 yaşında iken, Meşhed dinî ilimler medresesinde İslâmî bilimler alanında öğrenim görmeye başladı. 1938 yılında, dönemin İran şahı, Rıza Şah’ın mollalara karşı verdiği sert mücadeleye rağmen dinî derslere devam etmek amacıyla Kum kentine yerleşti.

Burada, dönemin ünlü alimlerinden Ayetullahi’l-Uzma Şeyh Abdulkerim Hairî’nin vefatından sonra yerine geçen üç büyük alim yani, Seyyid Muhammed Huccet, Seyyid Sadruddin Sadr ve Seyyid Muhammed Takî Hansarî’nin yanında okumaya başladı.

15 yıl süren Kum’daki hayatı süresince, fıkıh ve usul derslerini rahmetli İmam Humeynî ve Ayetullah Burucerdî’nin yanında, Molla Sadra felsefesi, ahlak ve usul, ilahiyat, İbni Sina’nın Şifa’sı ve daha bir çok dersleri Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Tabâtabâî’nin yanında okudu. Ayrıca bu süre zarfında irfan derslerini Ayetullah Mirza Ali Ağa Şîrazî’den aldı. Kum’da bulunduğu sürece öğrenimin yanı sıra, sosyal ve siyasal sahalarda da faal bir şekilde bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi, İslâmın Fedaileri teşkilatıyla irtibatta olmasıydı.

1952 yılında Tahran’a yerleşen Ayetullah Mutahharî, Mervî medresesinde araştırmaya başladı. 1955 yılında, “Öğrenciler İslâmî Cemiyetinde” ilk tefsir toplantısını düzenledi. Aynı yıl Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev aldı. 1959 yılında Müslüman Tabipler Cemiyetine konuşmacı olarak davet edildi ve sürekli olarak bu işi devam ettirdi. Burada yaptığı ilmi konuşmalar daha sonra ondan geriye kalan önemli konular haline geldi.

1962 yılından itibaren İmam Humeynî’nin en faal yaranlarından oldu. Öyleki 15 Hordad ayaklanmasının asıl organizatörlerinden birisiydi. Haziran 1963’de rejim aleyhine yaptığı bir konuşma sonucu tutuklanarak hapse atıldı ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı.

İmam Humeynî’nin sürgüne gönderilmesiyle birlikte Şehit Mutahharî ve fikir arkadaşlarının görevi daha da ağırlaştı. O, bu dönemde toplumun ihtiyacı olan konularla ilgili kitaplar yazmaya ve çeşitli toplantılarda uyarıcı konuşmalar yapmaya başladı. İslâmî harekete kendini adayan Mutahharî, hareketin İslâmîleştirilmesi yönünde çok büyük ideolojik mücadele verdi. 1967 yılında “Hüseyniye-yi İrşâd”ı kurdu. Bir süre sonra Filistin’lilere yardım kampanyası başlatarak İsrail aleyhine sert bir konuşma yaptıktan sonra tutuklanarak hapse konuldu ve tek kişilik hücrede tutuldu. Herşeye rağmen mücadelesine devam eden Mutahharî 1974 yılında konuşma yapması yasaklandı ve bu yasak İslâm İnkılabı’nın zaferine kadar sürdü.

1976 yılında İmam Humeynî ile görüşmek niyetiyle Irak’a gitti ve devrimin önemli meseleleriyle ilgili istişarede bulundu. İran’a döndükten sonra İran halkını rejime karşı ayaklanmaya ve yürüyüşe davet etmeğe devam eden Mutahharî, İmam’ın sürgünden İran’a dönüşünde karşılama törenlerini organize etti. Devrimden sonra büyük sorumluluklar üslendi, ancak çok geçmeden devrimden bir yıl sonra,1980 yılı 2 Mayıs günü saat 22:20 sularında “Furkan” grubu tarafından suikasta uğradı ve başına isabet eden bir kurşunla şehit oldu.

İmam Hamanei: Şehid Mutahhari’nin Yolu Sürdürülmeli

İran İslam İnkılabı rehberi İmam Hamanei, İran’ın dünyaca tanınmış felsefe filozofu ve düşünürlerinden İslam alimi Şehid Ayetullah Murtaza Mutahhari’nin şehadetinin yıldönümü münasebetiyle yaptığı bir konuşmasında; düşünür ve aydınları, Şehid Mutahhari’nin felsefi yolunu sürdürmeye davet etti.

Şehid Mutahhari’nin şehadetinin yıldönümünü tertipleme komitesini kabul eden İslam İnkılabı rehberi, Şehid Muhahhari’nin düşünce ve felsefesinin topluma yansıtılmasının halihazırdaki ortamda zaruri olduğunu belirterek, ‘bu büyük düşünürün eserlerinden ve felsefesinden, aydınların, bilim adamlarının, düşünürlerin yararlanması gerekir ve böylece de Mutahhari’nin düşünce hayatı canlı kalır’ dedi.

Mutahhari’yi, fıkıh ve irfanı tanıyan bir filozof olarak niteleyen İmam Hamenei, ‘Mutahhari, tanınmış İslam filozofları arasında, görüşleri siyasi meseleler ve hatta sosyal hayatın bütün alanlarına giren ender bir İslam alimi ve düşünürüdür ve bunun için Mutahhari topluma doğru ve çok iyi bir şekilde tanıtılmalıdır’ dedi.

İmam konuşmasında ayrıca başta öğrenci ve üniversiteliler olmak üzere toplumun bütün kesiminin şehid Mutahhari’nin eserlerinden yararlanmalarının gerekli olduğuna vurgu yaptı.

 

Devrim süresince önemli, uyarıcı ve uyandırıcı rol oynayan üstadın kitapları İran’da defalarca basıldı ve herkes tarafından okundu. Bu önemli eserlerden bazıları şöyle:

Kur-an’la Tanışma

İslâmî Düşüncenin Canlandırılması

İslâm’da ve Batı Dünyasında Cinsel Ahlâk

İslâm ve Zamanın Gerekleri

Felsefe Usulü ve Realizmin Yöntemi

İmamet ve Liderlik

İnsan Hayatında Gaybî Yardımlar

İnsan-ı Kâmil

İnsan ve Kader

Yirmi Konu

Üstad’ın “Tesettür Meselesi” Kitabına Yapılan Tenkitlere Cevabı

Onbeş Konu

İslâm İnkılabı Hakkında

İslâm Cumhuriyeti Hakkında

İslâm’da Talim ve Terbiye

Tevhid

Hz.Ali’nin(a.s.) Çekiciliği ve İticiliği

Cihad

Hacc

Hak ve Batıl

Hikmetler ve Öğütler

Hüseyin(a.s.) Destanı 1-2

Hatemiyet

İslâm ve İran’ın Karşılıklı Hizmetleri

Doğruların öyküsü 1-2

On Konu

İmamların Yaşamlarına Bir Bakış

Sîre-yi Nebevîye bir bakış

Nechu’l-Belâğa’ya Bir Bakış

Manzûmenin Şerhi

Altı Makale

İlahî Adalet

Hâfız’ın İrfanı

Materyalizme Eğilim Nedenleri

Fıtrat

Ahlâk Felsefesi

Tarih Felsefesi 1-2

Mehdi’nin (a.s.) Kıyam ve İnkılabı

İslamî Bilimler Külliyatı 1-2-3

Tesettür Meselesi

Faiz Meselesi

Tanıma Meselesi

Felsefi Akımlar

İslâmî Dünya Görüşüne Bir Önsöz (İnsan ve İman)

İslâmî Dünya Görüşüne Bir Önsöz (Vahiy ve Nubüvvet)

İslâmî Dünya Görüşüne Bir Önsöz (Kur-an’da İnsan)

İslâmî Dünya Görüşüne Bir Önsöz (Toplum ve Tarih)

İslâmî Dünya Görüşüne Bir Önsöz (Ebedi Yaşam veya Uhrevi Hayat)

Nubüvvet

İslâm’da Kadın Hakları Düzeni

İslâmî İktisat Düzenine Bir Bakış

Marksizmin Tenkidi

Son Yüzyıldaki İslâmî Hareketlerin İncelenmesi

Üstad Mutaharrî’nin Anıları 1-7

İslamivahdet