SORUŞTURMA
Giriş Tarihi : 26-02-2016 00:02   Güncelleme : 26-02-2016 00:02

Kemal Kemahlı: Vahdet, ortak paydada kenetlenmektir.

Kemal Kemahlı; Vahdet soruşturmasını sizler için yanıtladı.… Vahdetin önündeki en büyük engeller; mezhep, meşrep, mektep, cemaaat ve ırk taassubudur.

Kemal Kemahlı: Vahdet, ortak paydada kenetlenmektir.

1. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Kendinizi tanıtır mısınız?

Bismillah. Bendeniz Kemal Kemahlı.  44 yaşındayım. Ankara Üniversitesi DTCF Fars Dili ve Edebiyatı ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Kudusgunu.com ve kudusbulteni.com internet sitelerinin genel yayın yönetmeniyim. Ayrıca Mart ayında çıkacak olan KUDÜS GENÇLİĞİ dergisinin imtiyaz sahibiyim.

2. Vahdet nedir yada Vahdet denilince siz ne anlıyorsunuz?

Bence vahdet, ortak paydada kenetlenmektir. Müşterek noktaların altını kalın çizgilerle çizmek ve bu yolda canla başla çalışmaktır.

3. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzenizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar. (Al-i İmran 103) ayetini dikkate aldığımızda Vahdet anlayışını Kuran’i sorumluluğumuz açısından değerlendirir misiniz?

Ayette de buyurulduğu üzere her şeyden önce yüce Rabbimizin ipi olarak adlandırılan Kur’an-ı Kerim’e sımsıkı sarılmalıyız. Eğer bu ilk adımda samimi ve gayretli olursak Allah (cc) diğer konularda bize yol gösterip yardım edecektir. Maalesef biz Müslümanlar bu ilk adımda, yani Kur’an’a sarılma noktasında sınıfta kaldığımız için bugünkü içler acısı durumu yaşıyoruz. Bugün göğsümüzü gere gere ve birbirimize caka sata sata Ehl-i Sünnet veya Ehl-i Beyt müntesibi olduğumuzu iddia eden bizler, maalesef daha Ehl-i Kur’an bile olamamışız.

4. Sizce Müslümanların Vahdetinin önündeki en büyük engel, yada engeller nedir?

Kanaat-i acizanemce vahdetin önündeki en büyük engeller; mezhep, meşrep, mektep, cemaaat ve ırk taassubudur.

5. Fitnenin çok arttığı, mezhepçiliğin, milliyetçiliğin arttığı vahdet anlayışının zayıfladığı bir dönemde yaşıyoruz. Müslümanları birbirlerine düşüren bu fitnelere nasıl engelleyebiliriz.

Fitneyi engellemenin en iyi yolu, Müslümanların birbirlerine karşı samimi ve hoşgörülü olması ve ihtilaflı konuları gündeme getirmekten kaçınmasıdır. Müşterekler üzerinde daha çok zaman harcanmalıdır.

6. Bugün küresel güçler İslam dünyasını Şii- Sünni diye bölmek istiyor ve İslam dünyasının iki güçlü ülkesi İran ve Türkiye’yi birbirine düşman ederek İslam dünyasında Şii- Sünni savaşı çıkarmak istiyor tezine katılır mısınız? Katılırsanız bu büyük fitneyi engellemek için neler yapmalıyız?

Şer güçler on yıllardır İran ve Türkiye’yi savaştırmak için planlar hazırlıyorlar. Bu savaşın mezhebi bir savaşa dönmesi en büyük hayalleri. Fakat Allah’a hamdolsun ki şu ana kadar bunu başaramadılar. İki ülkenin özellikle alim ve aydınlarının birbirlerini daha yakından tanıması için diyaloğun arttırılması ve fitnecilerin hareket alanlarının daraltılması gerekir. Bir de her iki tarafın da zihnini iğfal etmiş olan önyargıların kırılması lazım.

7. Günümüzde Müslümanlar arasında Vahdet’in gerçekleşe bilmesi için Müslümanlar olarak neler yapmalıyız, yada neler yapabiliriz?

Esasında bu soruya ikinci sorunuzda kısmen cevap verdim. Onlara ilave olarak, fitne çıkaracak söz ve davranışlardan uzak durulması gerektiğini söyleyebilirim.

8. “Dünyadaki bütün Şiiler, Sünni düşmanı olsa, Dünyadaki bütün Sünniler, Şii düşmanı olsa ben Şii-Sünni kardeşliğini savunmaya devam edeceğim” sözüne katılır mısınız? Böyle bir anlayış vahdete nasıl bir katkı sunar.

Bu doğru bir söz. Vahdete olumlu katkı sağlar.

9.Soruşturmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz.

Bu değerli fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür eder. Tüm kardeşlerime sizin aracılığınızla selam ve muhabbetlerimi arz ederim. Size de çalışmalarınızda yüce Rabbimizden başarılar niyaz ederim.