ANALİZ
Giriş Tarihi : 14-11-2021 11:20   Güncelleme : 14-11-2021 11:21

Görünmeyen Üniversite, Mehmet Zahit Kotku

Mehmet Zahit Kotku, 'Görünmeyen Üniversite' ve 'Hocaların Hocası' olarak biliniyordu. 13 Kasım 1980 yılında vefat eden Mehmet Zahit Kotku hazretlerini rahmetle anıyoruz...

Görünmeyen Üniversite, Mehmet Zahit Kotku

Mehmet Zahit Kotku, 'Görünmeyen Üniversite' ve 'Hocaların Hocası' olarak biliniyordu.

Mehmet Zahit Kotku kimdir?

Gümüşhânevî Dergâhı şeyhi Mustafa Feyzi Efendi'nin önde gelen talebelerinden olan Mehmed Zâhid'in, soyismi Kotku`dur. Hoca Efendi lakabıyla da tanınmıştır. Babası İbrâhim Efendi, annesi Sâbire Hanımdır. 1897 (H.1315) senesinde Bursa`da doğdu. 1980 (H.1401) senesinde İstanbul`da vefât etti. Kabri, Süleymâniye Câmii hazîresindedir.

"Birlik ve beraberliği her işin üstünde tutun"

Müslümanların birlik ve berâberlik içinde bulunmaları gerektiğini açıklarken şu ifadeleri kullandı: “Görmez misin ki, yağmur ne kadar çok yağarsa yağsın, tânecikleri hemen birleşir, toplanırlar. Derken dereler, nehirler meydana gelir. Netîcede bunlar barajları doldurur. Enerji santrallerini işletir, arâziyi sular, şehirlerin elektriğini temin ederler. Bu nîmet sâyesinde insanlar rahata kavuşur, işleri kolaylaşır. Bu ne büyük bahtiyarlıktır. Bundan ibret almalı, birlik ve berâberliğimizi temine çalışmalıyız. Tek tek hareket edersek, hepimiz helâk oluruz. Ne kadar dindâr olursan ol, birlik ve berâberliği her işin üstünde tutmadıkça, herkes kendi başına buyruk hareket ettikçe bir yere varılmaz." diyerek müslümanların her iş ve hareketlerinde tek yürek, tek kuvvet olması gerektiğine işâret etti.

Milli Gazete'nin haberinde Prof. Dr. Cevat Akşit, Kotku'yu şu sözlerle anlatıyor: “Mübarek bir zât i mütevâzî, azîm sâhibi, hiç kimsenin gönlünü kırmaz, tanıdığına, tanımadığına selâm verir, güler yüz gösterir, gönüllerini alırdı. Hâfızası kuvvetli, konuşması samîmî idi. Çoğu zaman halk telaffuzu ile konuşur, karşısındakine konuşma fırsatı verir, kimseden bir şey istemezdi. Şeyhliğini ve makâmını büyük bir tevâzû ile gizlerdi. Gece ve gündüz ibâdetlerine riâyet eder, talebelerini de buna teşvik ederdi. Hayâtı boyunca pek çok talebe yetiştiren Hocaefendi'nin beş ciltlik Tasavvufî Ahlâk adlı eseriyle Duâ Mecmuası, Cennet Yolları ve Müminlere Vaazlar isimli eserleri vardır. Hazırladığı fakat henüz basılmamış olan başka eserleri de vardır. Sabah namazını kıldıktan sonra İskenderpaşa Camii'nde Esma-ı Hüsna'yı okurduk. Yani Cenab-ı Allah'ı güzel isimleri ile anardık. Zikirsiz sabah yoktu. Ümmügülsüm Camii'nde de İskenderpaşa Camii'nde de her sabah Esma zikri yapardık. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Sabah namazını kıldığınız camide işrak vaktine kadar zikirle uğraşırsanız, Hac ve Umre sevabı kazanırsınız."

Siyasetçi yetiştiren dergah

Mehmet Zahit Kotku'nun sayısız ilim adamı ve siyasetçi yetiştirmesini Gümüşhanevi Dergâhı'nın eğitim metoduna bağlayan Prof. Dr. Cevat Akşit: "Mehmet Zahit Kotku, Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin dizinin dibinde yetişmiş büyük bir âlimdir. Gümüşhanevi Dergahı'nın eğitim usulünü dergahın girişindeki şu yazıdan anlayabilirsiniz: “Burada çay yok çorba yok, ilim var fikir var…" Yani buraya gelen menfaat için değil ilim için, fikir için gelsin diyor. İşte âlimleri yetiştiren dergâh, işte ilim adamı, siyasetçi yetiştiren dergâh... Allah onlardan razı olsun." duasında bulundu.

"Birlik olmalıyız"

İskenderpaşa Camii'nin bir üniversite gibi işlediğini ifade eden Prof. Dr. Cevat Akşit, “Hocaefendi, camide pazar günleri ikindi namazlarını tâkiben devamlı ders verirdi. Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî'nin derlediği Râmûz el-hâdis isimli hadîs-i şerîf kitabını okuyup açıklardı. Müslümanların birlik ve beraberlik içinde bulunmaları gerektiğini bildirir ve şöyle derdi: “Görmez misin ki, yağmur ne kadar çok yağarsa yağsın, tanecikleri hemen birleşir, toplanırlar. Derken dereler, nehirler meydana gelir. Netîcede bunlar barajları doldurur. Enerji santrallerini işletir, arâziyi sular, şehirlerin elektriğini temin ederler. Bu nîmet sâyesinde insanlar rahata kavuşur, işleri kolaylaşır. Bu ne büyük bahtiyarlıktır. Bundan ibret almalı, birlik ve beraberliğimizi temine çalışmalıyız. Tek tek hareket edersek, hepimiz helâk oluruz..."derdi diyerek Kotku Hocaefendi'yi rahmet ve minnetle andı.

Eserleri

Ömrünü hizmete adayan Mehmet Zahid Kotku, bugün de insanlığın önünü aydınlatmaya devam eden çok sayıda eser verdi. Bunlar; Tasavvufî Ahlâk (5 cild), Cennet Yolları, Mü'minlere Vaazlar (2 cild), Ehl-i Sünnet Akaidi, Ana Baba Hakları, Hadislerle Nasihatlar (2 cild), Nefsin Terbiyesi, Tezkiretül-Evliyâ

 Tercümesi, Risâle-i Hàlidiyye Tercümesi, Evrâd-ı Şerif, Faydalı Dualar ve 32 Farz Mecmuası, Yemek Adâbı. Ayrıca Hocaefendi'nin konuşmaları derlenerek de Zikrullahın Faydaları, Özel Sohbetler, Peygamber Efendimiz, Tenbihler gibi kitaplar hazırlanmıştır.

1)Râmûzü`l-Ehâdîs Tercümesi Önsözü

2)Cihâd Önderleri; s.213

3) İslâm Dergisi; c.5, sayı 51, s.28
 
Yenişafak