Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 21-05-2019 06:09   Güncelleme : 21-05-2019 06:09

Ramazan’ın on altıcı günü; İşte günün hadisi…

Allah resulü vefat edinceye kadar Ramazan'ın son on gününde itikafa girer ve derdi ki: "Kadir gecesini Ramazan'ın son on gününde arayın".....

Ramazan’ın on altıcı günü; İşte günün hadisi…

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) vefat edinceye kadar Ramazan'ın son on gününde itikafa girer ve derdi ki: "Kadir gecesini Ramazan'ın son on gününde arayın". Resûlullah (as)'dan sonra, zevceleri de itikâfa girdiler." Buhârî,

İtikaf Allah Resulünün Medine’de on yıl boyunca nerede ise hiç terk etmeden yaptığı bir ibadet.

İtikâf; bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek demektir. Yani bir anlamda Allah resulünün Medine’de Hira’ya çekilmesi Hira’yı yeniden yaşamasıdır.

İtikaf, lügat açısından, haps olmak, yerinde kalmak gibi mânalara gelir. Şer'î örfte: "Allah'ın rızasını kazanmak düşüncesiyle belli âdab çerçevesinde mescidde kalma"ya itikaf denir.

İtikaf  nâfile bir ibâdettir. Sadece nezir edilmek /adak yapmak suretiyle vâcib olur.

İtikafın en az müddeti bir gün en fazla müddeti on gündür. İtikâf senenin her ayında olabilir. Ancak Ramazan ayının son on gününde yapmak sünnettir. Ramazan ayında değilse, İtikafta iken, bazı âlimlere göre oruç şart değildir. Ancak Hanefîlere göre vâcib olan itikâf için oruç şarttır. İtikafı sırası ile, Kâbe Mescid-i Nebevî Mescid-i Aksa'da ve cuma kılınan mescidler de yapmak eftaldır. Kadınlar için uygun olan itikafı evlerinde yapmalarıdır.

İtikafın Ramazan ayında ve Ramazan ayının son on gününde yapılmasının bir hikmeti de Kadir gecesini ibadetle geçirme düşüncesi olmalıdır. Çünkü Allah resulü “Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın.” buyurmuştur.

Allah resulü bir hadislerinde İtikaf yapmayı günahları hapsedip sevapların tümünü toparlamak olarak nitelendirmiştir. “İtikaf yapan kişi günahları hapsedip sevapların tümünü elde eden kişi gibi kendine sevaplar kazandıran kişidir.”

Peygamberimiz Medine’de her yıl Ramazan ayında itikaf yapmış ancak bir yıl terk etmiştir. Ondada daha sonra şevval ayında itikafın kazasını yapmıştır. Bu olay hadislerde şöyle anlatılır.

Resûlullah (as) her Ramazan'da itikafa girerdi. Akşam namazını kılar kılmaz itikaf mahalline gelirdi. Râvi der ki: Bir gün Hz. Aişe de itikâf için izin istedi. Resûlullah (as) izin verdi. Mescidin içinde itikaf için bir çadır kuruldu. Bunu Hafsa validemiz işitti, O'nun için de bir çadır kuruldu. Arkadan Zeyneb validemiz için de bir çadır kuruldu. Sabah olup da Resûlullah (as) hücresinden çıkınca dört çadır kurulduğunu görür ve "Bunlar da ne?" diye sorar. Durum haber verilince: "Onları bu işe sevk eden şey nedir, Allah'ın rızasını kazandıracak bir amel düşüncesi mi? Hayır! Derhal kaldırın, gözüm görmesin!" emretti. Çadırlar kaldırıldı.

O Ramazan Resûlullah (as)'da itikâfı terk etti. Şevvâl'in son onunda itikâfa girdi."