KURAN-HADİS
Giriş Tarihi : 14-05-2019 06:26   Güncelleme : 14-05-2019 06:28

Ramazan’ın dokuzuncu günü, işte günün hadisi: Dünyanın değeri

Hatice Atasoy'un anlatımı ve izahı ile....

Ramazan’ın dokuzuncu günü, işte günün hadisi: Dünyanın değeri

Sehl İbni Said es Saidi’ den rivayetle Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“Eğer dünya sivrisineğin kanadına denk bir değere sahip olsaydı Allah hiçbir kafire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi.”

Fani olduğunu bilen bizler bunu unutur çoğu kez ve hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışırız. Allah’ın(cc) bizleri imtihan etmek için gönderdiği dünyaya öyle bir sarılırız ki bitmez kavgalarımız, savaşlarımız, sığmayız koskoca yeryüzüne…  Sınırlar çizeriz, tel örgüler çekeriz, hudutlara karakollar dikeriz.

“Biz insanı en güzel bir bizi surette yarattık.” der Rabbimiz.  Ve sonrasında “Onu  aşağıların aşağısına  hayvanlardan da aşağı” (Tekvir suresi) bir konuma getirdiğini belirtir. Çamurken yaratılan insana Allah ruhundan üflemiştir. Böylelikle ahseni takvim üzere yaratılan insan yaratılmışların en şereflisi olmuştur. Çamurdan kaynaklanan nefsani, hayvani ve Allah’ın ruhundan kaynaklanan ilahi ve erdemli niteliklere sahip olan insana irade verilir. İrade ile insan ya fıtratındaki nefsani niteliklere yönelecek Es fela sefilin olma yolunda şeytanla işbirliğine girecektir. Yada ilahi niteliklere yönelecek erdemliliği tercih edecektir.

İnsan kendine az bir dünyalık verilince hemen kendini diğer insanlardan üstün görür. Unutur her şeyin emanet olduğunu, dalar dünyanın en derinine. Katlar, yatlar, fabrikalar diker dünyada ebedi kalacakmış gibi. Bir düğmeye basar binlerce masumu katleder bir gecede. Bitmez ihtirasların kölesi olur.

Oysa Allah sivrisineğin kanadı kadar değer vermez dünyaya. Kendini inkar edenlere de. Muhatap bile almaz onları, ahirette yüzlerine bile bakmayacağını söyler. Ne Karun’lar ne Firavun’lar gelip geçmiştir bu dünyadan. Allah, kuyumcu dükkanlarının anahtarlarını onlarca atın taşıdığı Karun’un servetini bile bir günde yerin dibine geçirmiştir. Bahçe sahiplerini örnek vermiştir Kalem suresinde.

İnsana dünya ve içindekiler sevdirilmiş nasibimiz kadarıyla yetinmek ve mal para biriktirme hırsına kapılmadan, abartmadan, aracı amaca dönüştürmeden helalinden payımıza düşenle yetinmeliyiz.

El etek mi çekeceğiz dünyadan? Değil tabiî ki. Yeryüzüne halife olarak gönderilmiş olan insan Allah adına iş yapmakla sorumludur. Yeryüzünün imarında bir tuğla olabilmek için çaba sarf eder.

Peki bizim dünya ile ilgimiz hangi alemde? Bu konuda vasat olabiliyor muyuz? Yoksa doymak bilmeyen nefsimiz bizi de Karun olmaya mı zorluyor? “Fazla mal göz çıkarmaz. “ diyerek ha bire stokluyor muyuz? Allah için infak edin denildiğinde yok mu diyoruz ya da erteliyor muyuz?

Biz dünyanın herhangi bir yerinde olan olaydan da sorumlu mü’minleriz. Sadece kendimiz için yaşamayız tüm yeryüzü ve içindekiler kardeşlerimizdir bizim.

Bu dünyadan ayrılırken yanımızda götüreceklerimiz önceden gönderdiklerimiz olacak. Geride bıraktıklarımıza güvenmesek iyi ederiz.

“Allah’a ve ahret gününe inananlar, iyiliği emreder kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. Onlar iyi insanlardır.” Allah’ın “iyi insan” kriterlerinde belirlediği ölçü budur. Tercih bize bırakılmış.

Dünya biraz kalıp sonra aslı yurdumuza gitmek için geldiğimiz bir sınav merkezi. Rabbim çok fazla dünya ile meşgul olup ahretini unutanlardan etmesin bizi, bize hem dünyada hem de ahirette iyilik ve güzellikler nasip eylesin.