ANALİZ
Giriş Tarihi : 04-07-2020 10:56   Güncelleme : 04-07-2020 10:57

Devrimci âlim, Fadlullah'tan Devrimci Sözler...

Devrim kendinde başlar! Derinliklerindeki tüm cahilî tortulara karşı baş kaldırmanla..Devrim düşüncende başlar!Zihnindeki tüm düşünsel para zitlere karşı başkaldırmanla..

Devrimci âlim, Fadlullah'tan Devrimci Sözler...

Devrim kendinde başlar!Derinliklerindeki tüm cahilî tortulara karşı baş kaldırmanla..

Devrim düşüncende başlar!Zihnindeki tüm düşünsel para zitlere karşı başkaldırmanla..

Devrim, duyularında ve hislerinde başlar!
Duygu ve hislerinde hareket eden tüm zaaf noktalarına karşı başkaldırmanla.

Ta ki hislerin de İslam olsun,Düşüncelerin İslam,Ruhun İslam...

O an başlar devrim gerçeğe karşı.

Senin gerçeğine!

Bir devrim insanı ve devrimin bir ferdi olman,Etrafındaki insanların gerçeği olman için.

Devrim topluluğu olması için...

Muhammed Hüseyin FADLALLAH(rh.a)

Muhammed Hüseyin Fadlullah, Lübnanlı bir ailenin oğlu olarak 1935 yılında Irak'ın Necef kentinde doğdu. 1952 yılında Lübnan'a göç etmeden önce Necef'te İslami İlimleri okudu. Takip eden yıllarda yüksekokullarda ders verip kendini yoğun bir şekilde dini ilimlere vermiş, onlarca kitap yazmış, çok sayıda medresenin yanı sıra 'Mabaret Cemiyeti'ni kurmuştur. Bu cemiyetin çatısı altında ayrıca bir kütüphane, bir kadın kültür merkezi ve bir polikliniğin kurulmasını sağlamıştır.

1966 yılında Lübnan'a dönen Fadlullah, Doğu Beyrut yakınlarındaki Neba'ya yerleşti. Burada Bekaa'dan Beyrut'a taşınan göçmenlerin eğitimi ve temel ihtiyaçlarını gidermek için birçok yetimhane, dispanser, dernek ve eğitim kurumları açtı.

El-Hikme adındaki dergiyi yayınladı. Neba'daki Şer'i Enstitü'de dersler verdi. Birçok makale ve yirmiden fazla kitap yazan Fadlullah, sahip olduğu devrimci eylemci fikirlerine ideolojik bir taban oluşturdu.

Fadlullah birkaç kez canına kast eden saldırılara maruz kaldı. Bunlardan biri CIA'nın sponsorluğu ve Suudi Arabistan tarafından finanse edilen, 80 kişinin ölümüne neden olan 8 Mart 1985 tarihinde Beyrut'ta düzenlenen bombalı araçlı saldırıydı.

Fikrî liderliğini yaptığı kabul edilen Hizbullah örgütü Lübnan siyasal arenasında önemli etkinliğe sahip bir güç konumuna geldi. Şam'da ve Beyrut'ta düzenli olarak halka kültürel ve medenî boyutlu konuşmalar yapan Fadlullah, İslâmî hareketin sorunları ve geleceği ile ilgili birçok kitap kaleme aldı.

İran İslam Cumhuriyeti ile bulunan bağlarına rağmen, Fadlullah'ın, İran İslam Devrimi'nin mimarı Ayetullah Humeyni'nin Velayet-i Fakih mirasından uzaklaştığı bildirilir. Kendisinin "Hiçbir Şii lider, Humeyni bile, hakikat üzerinde tekel sahibi değildir" şeklinde yorum yaptığı bildirilmektedir. Kendisi aynı zamanda Şiilerin içtihat makamı olarak kabul ettikleri Taklit Mercii olarak Ayetullah el-Uzma Ali el-Sistani'yi İran İslam Cumhuriyeti'nin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamenei'den daha çok desteklediği ileri sürülür.

Türkçeye de 15'e yakın kitabı tercüme edilen üstad Fadlullah'ın kitaplarından Türkiyeli okur gibi dünya Müslümanları da çok istifade etmiştir. Kendisine İslam ümmetinin ufkunu açan çabalarından dolayı Rabbimizden rahmet ve şefaat diliyoruz.