MAKALE
Giriş Tarihi : 17-01-2022 09:51   Güncelleme : 25-01-2022 21:43

Fahrettin Elitaş Yazdı: Yuşa'nın Genç Ordusu...

Fahrettin Elitaş Yazdı: Yuşa'nın Genç Ordusu...

Tarih boyunca adalete, özgürlüğe, ilme, bilime, terakkiye, tahkike ve kemalata hizmet etmiş tüm odakların ve şahsiyetlerin müşterek dayanak noktaları gençler olmuştur. Zira tarih üreten, savaşan ve idari, iradi mekanizmaları güçlü genç nesillerin; zulme, cehalete ve dalalete nice ağır darbeler indirdiğini kaydediyor. Şüphesiz ki, Tevhid tarihinde insanlığa tertemiz örnekler sunan Yuşa Peygamber'in genç ordusu, muazzam icraatları ve başarıları ile bu gerçeği tasdik ve teyit etmektedir.

Yuşa, Hz. Yusuf’un neslinden gelen Nun’un oğludur. Annesi Musa aleyhisselam ile kardeştir. Hristiyanlar ona Yeşu derler. Tanrı, Kıbtilerin zulmünden dolayı Hz. Musa’ya İsrailoğullarını bir gece Mısır’dan çıkarıp Filistin'e götürmesini emretmişti. Bu macerada Yuşa Peygamber de Musa Peygamber’e arkadaşlık etmişti. Bu sırada Arz-ı Mev’ud’da (Filistin, Şam) zalim Amalikalılar hüküm sürmekteydi. Hz. Musa kavmine, bu topraklara girip bu zalimlerle savaşıp onları bu mukaddes beldeden çıkarmalarını emretmişti. Fakat İsrailoğulları'nın cevabı şöyle olmuştu: “Ey Musa! Onlar orada durdukça biz asla oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabb’in gidin onlarla savaşın, biz burada oturacağız.” (1) Bunun üzerine Tanrı, İsrailoğulları'nı Tih Çölünde şaşkın şaşkın dolaşmak ve Beyt-i Makdis’i 40 yıl haram kılmakla cezalandırdı. (2)

Bu 40 yılın nihayetine doğru önce Hz. Harun, akabinde Hz. Musa vefat etmiş. Amalika zorbaları ile savaşmaktan korkuyla çekinen İsrailoğulları'nın önde gelenleri de ölmüş. Bunların yerini cesaret ve cömertlik sahibi gençler almıştı.

Hz. Musa yerine Hz. Yuşa’yı halife tayin etmişti. Kısa bir zaman sonra Hz. Yuşa Tanrı tarafından Peygamberlik ile vazifelendirildi. Yuşa, genç İsrailoğulları'nı yanına çağırdı ve onlara bir sofra kurdu. Bu sofrada ilim, bilinç, hikmet, irfan, muhabbet/sevgi, cesaret, heyecan ve strateji vardı. Yuşa bu sofra ışığında, Tanrı tarafından kendisine Peygamberlik verildiğini ve Tanrı’nın Arz-ı Mev’ud’ a girip zalim Amalikalılarla savaşmalarını kendilerine emrettiğini bildirdi. Genç İsrailoğulları, Yuşa Peygamber'e biat ettiler. Bunun üzerine Yuşa Peygamber genç ordusuyla işe koyuldu.

Yuşa Peygamber'in genç ordusu Tih Çölünden çıkıp Eriha’ya yöneliyor ve bu kutsal beldeyi 6 ayda baştanbaşa kuşatıyor. Akabinde Şam ve çevresindeki zalim devletlerle çarpışıp buralarda da adaletin ve tevhidin esaslarını tesis ediyor. Yuşa gençlerden müteşekkil ordusu ile Belka şehri üzerine yürüyor ve zulmün şehvetine yenik düşen zalim ve diktatör hükümdar Bel’ak’ı ve İsm-i Azam duasını bildiği halde zalimlere methiyeler dizen statükocu/muhafazakar ünlü bilgin Bel’am ibn-i Baura’yı tarihin derinliklerine gömüyor. Bundan sonra Yuşa’nın genç ordusu Kudüs’ü de ele geçiriyor. Böylece Yuşa’nın genç ordusu aslında şu 3 önemli şeyi başarmıştır:

1- Sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve düşünsel zeminler üzerinde oluşturulan emperyal cephelere doğrudan doğruya öldürücü darbeler vurmuştur. Bu anlamda; düşüncede zenginlik, ahlakta olgunluk, hoşgörü, takva ve güvene dayalı sistemler, tasavvurlar işlevsellik kazanmıştır.

2- Bölgede mutlak teslimiyet itikadına, işkence tezgahlarına, baskıya ve zulme prangalar vurup geniş, kapsamlı, derin ve aydınlık bir manzaranın zeminini hazırlamıştır.

3- Akîde, hukuk normları, ölçü birimleri, insan psikolojisi, sosyal nizam, adetler, kanunlar ve değer yargıları hususlarında sadece Tanrı’yı öne çıkaran, kula ve beşerî sistemlere kulluktan insanı azade kılan yegane bir bilinç sistemini bölgede hüküm-ferma kılmıştır.

SELAM OLSUN YUŞA'NIN GENÇ ORDUSU'NA!

 

Dipnot:

1- Maide: 24

2- Maide: 26

ZehraZehra