GÜNCEL
Giriş Tarihi : 15-12-2021 17:01   Güncelleme : 21-12-2021 19:31

Farkındalık Platformu: 'Toplumun Dinden Uzaklaşma Nedenleri Ve Çözüm Önerileri'

Farkındalık Platformu 12 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Bağcılarda “Toplumun Dinden Uzaklaşma Nedenleri Ve Çözüm Önerileri” Başlıklı 5.Toplumsal sorumluluk paneli gerçekleştirdi.

Farkındalık Platformu: 'Toplumun Dinden Uzaklaşma Nedenleri Ve Çözüm Önerileri'

Farkındalık Platformu 12 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Bağcılarda “Toplumun Dinden Uzaklaşma Nedenleri Ve Çözüm Önerileri” Başlıklı 5.Toplumsal sorumluluk paneli gerçekleştirdi.

Panelde

1-Alimlerin Rolü

2-Aydınların Rolü

3-Stk’ların Rolü

4-Toplum ve Ailenin Rolü

Üzerine konuşmalar yapıldı.

Panele farklı bölge ve şehirlerden Alimler, Aydınlar, Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri, Eğitimciler Basın mensupları ve  davetliler katıldı.

Panel sonucunda öne çıkan başlıklar şöyle;

1-  Alimlerin vasıflarını taşımaları ve toplum içinde aktif olarak yer almaları ayrıca genç alimlerinde camilerde görev alması gerektiğini bu şekilde toplumsal sorunların çözümünde olduğu gibi toplumun dinden uzaklaşmasının da önlenmesinde çok etkili olacağı gerçeği bir kez daha vurgulanmıştır.

2- Alimlerin de yine toplumun içinden çıkan insanlar olduğunun ve onlarında hata yapabilecekleri gerçeğinin gözden kaçırılmaması gerektiği ile her aliminde toplumu etkileyecek düzeyde etkin olamayacağının da unutulmaması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

3- Alimler ile birlikte bireylerinde bilgi ve becerileri nispetinde topluma ve alimlere yardımcı olmaları gerektiği, Alimlerin ve toplumun hatalı olduğu durumlarda, onları uyarmaya ve hatalarını düzeltmeye çalışmaları eğer olmaz ise o hatalı kişilerden uzak durmalarının önemine değinilmiştir.

4- Toplumun Din ve Dindar kavram algısının güncellenmesi gerektiği ve Kuran’ın tarif ettiği ideal toplumu oluşturma noktasında kamil olana yaklaşmak için birleşmenin buna bağlı olarak da ideali yakalamak adına yenilenmenin önemi gözler önüne serilmiştir. Ayrıca insanların dinden değil belki de dindardan uzaklaştığı dikkatlere sunulmuştur.

5- Toplumun faydasına olan seçenek ve sistemleri benimsediğinin ve özellikle teknolojik gelişmeler ile sınırların kalktığının toplumlarında buna bağlı olarak kendilerini korumaları için gelişmek zorunda olduklarının ehemmiyeti dile getirilmiştir.

6- Toplumda sınıfsallığın özellikle İslam inancında yerinin olmadığının dinin ve dindarlığın bir sınıfa has kılınamayacağının önemli olduğu vurgulanırken; Toplumda ne yazık ki böyle bir sınıflaşmanın giderek daha kati sınırlarla oluştuğunun göz ardı edilemeyecek düzeye geldiği tespiti yapılmıştır.

7- Sivil Toplum Kuruluşlarının toplumları taşıyan bir birikimle hareket ettiği ve bu kuruluşlarda toplumun tüm kesimlerinin temsil edilmesi gerektiğinin önemine işaret edilmiş bu bağlamda en büyük STK’nın KERBELA olduğu örnek  olarak verilmiş ve oradaki temsiliyet örneğine dikkat çekilmiştir.

8- Sivil Toplum Kuruluşlarının topluma değer katması gerektiği ve bu kurumların toplumun sorunlarına aktif olarak çözüm araması gerçeğinin üzerinde durulmuş ve Sivil Toplum Kuruluşlarının sayısının nitelikli olarak artmasının zamanın ve şartların gereği olduğu ifade edilmiştir.

9- Özellikle Cami derneklerinde aktif ve yetkin kişiler ile gençlerin ve bayanların da yer almasının topluma daha büyük katkılar sunacağı arz edilmiştir.

10- Aydınların içinde yaşadıkları toplumu kendileriyle birlikte taşıması gerektiği bunun dışında entelektüel ve aydın kavramlarınında yeniden değerlendirilmesinin önemli olduğu vurgulanmış ayrıca toplum olarak aydınlarımızın azlığının da göz ardı edilmemesi gerektiği ifadelerde yer bulmuştur.

11- Dinin ve aydının çağını yakalamasının kaçınılmaz bir gerçek olduğu, buna bağlı olarak topluma yön verebilecek bir aydın ve din anlayışının yaşama geçirilmesinin gerektiği söylenmiştir. Bu bağlamda Hz.MUHAMMED (S.a.a.)’in Tarihin en büyük aydını olduğuna özellikle vurgu yapılmıştır.

12- Ayrıca Dinden uzaklaşma, Dindardan uzaklaşma yerine Dinciden uzaklaşmanın arasında ki ince çizgiye değinilmiş bu tür dincilerden toplumu özellikle aydınların ve alimlerin uyararak uzak tutması gerektiği gözler önünce serilmiştir. Ayrıca Alimlerin Aydın, Aydınlarında Alim olmalarına ihtiyaç olduğu da söylemlerde yerini almıştır.

Ayrıca Toplumun bir ağaca benzediğinin ve hiçbir ağacında tüm meyvelerinin olgunlaşamadığı gerçeğiyle toplumun unsurlarının bir birlerine yaklaşımalarının buna bağlı olarak da eleştirinin takdir ile birlikte hakkaniyetle olmasının gerektiği bir düstur olarak ortaya konulmuştur.

Soru ve Cevaplar dikkat çekilen noktalar;

Toplumun özellikle ekonomide kapitalist bir sistemde yönlendirildiğinin ve dinin bu alanda daha fazla gerçeklere dair çözümler üretmesinin önemi ifade edilmiştir. Ayrıca aydınların ve alimlerin öncü olduğu bir “KONFOR ÇÜRÜTÜR” gerçeğinin de giderek yaygınlaştığına dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

FARKINDALIK PLATFORMU olarak bu ve önceki organizasyonlarımızda bizi yalnız bırakmayan; konuşmacılara ve tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Amacımız toplumda yaşanan sıkıntılara; kırmadan, dökmeden, ötekileştirmeden dikkat çekebilmek olmuş; bundan sonra da aynı şekilde programlarımız devam edecektir. Bu hassas çizgimizi korumaya devam edeceğimizi kamuoyunun dikkatine sunarız.

Saygılarımızla….