KÜLTÜR-SANAT
Giriş Tarihi : 25-06-2021 09:59   Güncelleme : 25-06-2021 09:59

Kadem’den 3 Dinin Kadın Algısına Dair Özel Bir Çalışma ‘İbrahimî Dinlerde Kadın’

“KADEM olarak, toplumun kadına ve erkeğe yüklediği roller ile cinsiyete dair kalıp yargıların oluşmasında, dinî metinlerin yanlış yorumlanmasının önemli bir etkisi olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple ‘İbrahimî Dinlerde Kadın’ konusunu odağımıza alarak kadın algısının tarihi süreçte yaşadığı dönüşümü, üç dinin kadın tasavvurunu ve bu tasavvurun zaman içinde nasıl evrildiğini mukayeseli olarak bu kitapçıkta bir araya getirdik”

Kadem’den 3 Dinin Kadın Algısına Dair Özel Bir Çalışma ‘İbrahimî Dinlerde Kadın’

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 3 Dinin Kadın Algısına Dair Özel Bir Çalışma yaptı. ‘İbrahimî Dinlerde Kadın’ adı verilen çalışmada  Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan’ın “Yahudilikte kadın”, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman’ın “Hristiyanlıkta kadın” ve Doç. Dr. Mehmet Birekul’un “İslam’da kadın” konusundaki çalışmaları derlenendi.

“İbrahimî Dinlerde Kadın” başlıklı kitapla dinlerarası diyaloğa kapı açan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu “Editörün Sunuşu” bölümünde kaleme aldığı yazıda, “KADEM olarak, toplumun kadına ve erkeğe yüklediği roller ile cinsiyete dair kalıp yargıların oluşmasında, dinî metinlerin yanlış yorumlanmasının önemli bir etkisi olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple ‘İbrahimî Dinlerde Kadın’ konusunu odağımıza alarak kadın algısının tarihi süreçte yaşadığı dönüşümü, üç dinin kadın tasavvurunu ve bu tasavvurun zaman içinde nasıl evrildiğini mukayeseli olarak bu kitapçıkta bir araya getirdik” ifadelerini kullandı.

“İBRAHİMÎ DİNLERDE KADIN”

3 DİNİN KADIN ALGISINA DAİR ÖZEL BİR ÇALIŞMA

Kadın alanında yerleşik yargıların ötesine geçen çalışmalara imza atan Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM, yayınlarına bir yenisini ekledi: İBRAHİMÎ DİNLERDE KADIN.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun editörlüğüyle KADEM Eğitim Direktörlüğü öncülüğünde hazırlanan eser, Türkiye’de bu konuda hazırlanan ilk eğitim seti. Alanında uzman isimlerin uzun soluklu çalışması sonunda ortaya çıktı.

Tarihî süreç içerisinde kadın, birçok toplumsal değişimin merkezinde yer almasına rağmen çoğu zaman insan onuruyla örtüşmeyen birtakım uygulamalara maruz kaldı. Bu süreçte, toplumun kadına ve erkeğe yüklediği roller ile cinsiyete dair önyargıların şekillenmesinde, dinî metinlerin yanlış yorumlanmasının önemli etkisi oldu. “İbrahimî Dinlerde Kadın” konulu çalışma, kadın algısının tarihteki dönüşümünü, 3 dinin kadın tasavvurunu ve bu tasavvurun zaman içerisinde nasıl evirildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

KADEM yayınlarından çıkan eserin ilk bölümünde Prof.Dr. Salime Leyla Gürkan, “Yahudilikte Kadın”başlığı altında Yahudi kadınının taşıdığı dinî kimlik, Tevrat hukukunda kadın ve Yahudilikteki modern düzenlemeleri ele aldı.

“Hristiyanlıkta Kadın” konusu ise kısa süre önce vefat eden Prof.Dr. Ömer Faruk Harman’ın katkılarıyla geniş bir perspektifle değerlendirildi. Hristiyan inancında kadının yaratılışı, ilk günah, 4 İncil’de kadın, Hz. Meryem, havariler ve sonrası dönemde kadın, ortaçağ ve modern dönemde kadın konularına “Hristiyanlığın” bakışı irdelendi.

Eserin son bölümü “İslam (Toplumun)da Kadın” konusuna ayrıldı. Doç.Dr. Mehmet Birekul konuyu; teolojik ve ontolojik açıdan İslam’da kadın, sosyolojik bakımdan İslam toplumunda kadın, sosyokültürel ve mesleki hayat içinde kadının konumu ile İslam’da aile içi roller ve kadın konu başlıkları altında inceledi.

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan “İbrahimî Dinlerde Kadın” eğitim seti ışığında verilecek eğitimlerle, toplumun, dinlerin kadına bakışına dair daha sağlıklı ve doğru bilgilerle aydınlanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

ZehraZehra