SİYASET
Giriş Tarihi : 28-02-2021 12:05   Güncelleme : 28-02-2021 12:05

Ebru Asiltürk Yazdı: Milli Görüş kadın ve siyaset...

Ebru Asiltürk Yazdı: Milli Görüş kadın ve siyaset...

Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış olarak tanımlanabilir. Siyaset kelimesinin kökü Arapça “siyasa”dan gelir ve yönetmek, eğitmek, yetiştirmek anlamını taşır. Kelimenin sadece kökenine baktığımızda, kadının günlük yaşantısından çalışma hayatına kadar siyasetle ne kadar iç içe olduğunu fark ederiz.

Ailenin denge taşı olan kadın, toplumun inşasında büyük pay sahibidir. Anne olarak, öğretmen, doktor, mühendis, gazeteci, yazar-çizer, bilim insanı olarak, fabrikada işçi, tarlada köylü, pazarda esnaf, iş kadını, yönetici olarak, toplumun her alanında çalışan, üreten, iradesini kimsenin etkisinde kalmadan, her türlü mahalle baskısının dışında, özgür ve özgün şekilde ortaya koyan kadınlar, daha güzel bir yarını şekillendirecek en önemli unsurdur. Sahip olduğu özelliklerin farkında ve bu potansiyelini; iyinin, güzelin, faydalı ve doğru olanın gerçekleşmesi için kullanan kadın, dünyayı imar eder, medeniyeti inşa eder, toplumu ihya eder… Bu yüzden, kadının eğitimini, sağlığını, sosyalleşmesini ve üretime katılmasını sağlamak, bunların önündeki engelleri kaldırmak aslında hem bireye hem de topluma yapılan en büyük yatırımdır.

Milli Görüş ile temellenmiş olan kadın kolları çalışmaları; akıl, inanç sahibi şahsiyeti ve kadın hassasiyetiyle siyaset yapan bir topluluk olarak, inancımızın ve medeniyetimizin bizlere sağladığı geniş imkânlarla sorumluluklarını yerine getirmeyi amaçlamıştır.

Saadet Partisi Kadın Kolları, yaşadığı coğrafyanın kültürüne ve sosyal dokusuna uygun şartlar içinde çalışabilen, manevi değerleri gaye eden ve düzenli ve hiyerarşik bir yapı ile hareket edebilen, büyük organizasyon sorumluluklarını alabilen, muazzam, düzenli bir teşkilat yapısını ortaya koymuştur. Çalışma yapısındaki mahremiyet çizgileri ve disiplini bozmayan “kendine özgü esneklik”, çalışma verimini artırmakla birlikte; çalışmalara katılım sağlayacak gönüllü sayısını ve çeşitliliğini (çocuklu, genç, yaşlı vs.) de olumlu etkilemektedir. Bu yönden Milli Görüş’ün kadın çalışmalarının en önemli özelliği zihniyet ve metodoloji farkıdır.

Birçok konuda Türkiye’nin önünü açan Milli Görüş’ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, kadın çalışmalarına teşkilat düzeni içinde en geniş yer veren lider olma özelliği ile de siyasi tarihimizdeki yerini almıştır. Bu başarının altında yatan temel etken, Milli Görüş yönetici kadrolarının, milletin değerlerini tanımaları ve bizzat o değerlerin sahibi kişiler olarak, Milli Görüş’ün bütün siyasi partilerinde, kadın çalışmalarını, milletin bünyesine uygun şekilde gerçekleştirebilmeleridir. Bu yaklaşım, Türkiye siyasi tarihinin en kitlesel ve kapsamlı siyasi kadın çalışmalarının ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Siyasi parti çatısı altında yapılan, aşılamamış düzeydeki çalışmalar; ülkemizdeki tüm kadın örgütlenmelerinin referans, hareket ve standart kaynağı olmuştur.

Saadet Partisi Kadın Kolları; en büyük feyzini, inanç değerlerinden ve tarihi birikiminden almaktadır. Özlenen toplumun, hak ve adalet merkezli adil bir düzenin kurulması için, siyasette üzerine düşen sorumluluğun bilincinde, büyük bir gayret ve heyecanla çalışmaktadır.

EBRU ASİLTÜRK

SAADET PARTİSİ KADIN KOLLARI GENEL BAŞKANI

Milli Gazete