FİLİSTİN
Giriş Tarihi : 15-12-2020 19:50   Güncelleme : 15-12-2020 19:50

33. Kuruluş Yıldönümünde Hamas: Ağır Bedellere Rağmen Bereketli Bir Yürüyüş..

Filistin'in Gazze Şeridi'nde, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) 33'üncü kuruluş yıl dönümü, yüzbinlerce kişinin katılımıyla kutlanıyor.

33. Kuruluş Yıldönümünde Hamas: Ağır Bedellere Rağmen Bereketli Bir Yürüyüş..

İşgal altındaki Filistin topraklarında mümin bir grupla başlayan süreç 33 yıllık bir zaman diliminin ardından Filistin ulusal projesi haline geldiği gibi ümmetin zafer ve özgürlük umudu haline de geldi. 

Otuz küsur yıl önce başlayan süreçte Hamas davet, ıslah, sosyal hayat, toplumu inşa etme, direniş, yönetim, yönetimle direnişi birleştirme gibi alanlarda bir çok fedakarlıkta bulundu. Bu süreçte bölgesel ve küresel çaplı engellemeler, tasfiyeler, baskı ve dayatmalar neticesinde çok ağır bedeller ödedi. Lider ve askerlerinden onlarca yiğit insanı kurban verdi. Bütün bunlara rağmen hâlâ ilk günkü sözüne sadıktır ve emin adımlarla yürüyüşüne devam etmektedir. 

14 Aralık, İslami Direniş Hareketi (Hamas)’ın kuruluş yıldönümüdür. 14 Aralık 1987 yılında hareket, başta şehit Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere bir grup Filistinli liderin eliyle kuruldu. 

Hamas’ın kuruluş yıldönümünde Filistin Enformasyon Merkezi, hareketin bir kaç lideriyle görüşüp, şimdiki durumunu ve Filistin halkına yönelik mesajlarını aldı. 

Hamas gerçekçi ve olgun bir harekettir

Hamas’ın Siyasi Birim üyesi Sami Hatır, Hamas’ın genç bir hareket olarak doğduğunu, hala gençliğini ve diriliğini koruduğunu, özgürlük ve dönüş stratejisiyle uyumlu bir şekilde yol almaya devam ettiğini söyledi. 

Filistin Enformasyon Merkezi’ne konuşan Hatır “Hamas hareketi gidişatında ve siyasi faaliyetlerinde fazlasıyla olgunlaştı. Elinde askeri ve siyasi kartlar olmadan düşmanla soyut görüşmeleri esas alan ve buna bel bağlayan yöntemin aksine, şimdiye kadar sürdürdüğü direniş metodunun, semere veren metod ve yöntem olduğunu herkese gösterdi” dedi. 


Hamas hareketinin işbirliği ve tavır birliğini esas alan bir sistem kurma, kuşatmaya karşı cephe ve ortak operasyon odası oluşturma gibi diğer Filistinli gruplarla ortak çalışma alanları oluşturmada yapıcı adımlar attığını hatırlatan Hatır “Hamas, güçleri birleştirme, ortaklık esası üzerine kurulan Filistin siyasi alanını düzeltme ve bu konuda çıkış yolu bulma konusunda ciddi bir rol oynadı” dedi. 

Hatır devamla, Hamas hareketinin bugün insanların gözü ve kulağı durumuna geldiğini, Filistin davasının şimdiki halini ve geleceğini şekillendirmede büyük bir etkiye sahip olduğunu ifade etti. 

Hamas: Düşüncesi köklü, düşmana karşı güçlü 

Hamas Siyasi Birim üyesi ve hareketin Dışişleri Dairesi sorumlusu Husam Bedran, Hamas’ın şu anda daha sağlam bir konuma ve düşmana karşı güçlü bir pozisyona, düşmanı dizginlemede güçlü bir yere ve ona karşı direnişte daha sağlam bir duruş noktasına geldiğini söyledi.

Filistin Enforasyon Merkezi’ne konuyu değerlendiren Bedran “Hamas paklığını, duruluğunu ve düşüncesinin asaletini korudu. Hâlâ ilkelerine bağlıdır. Şehitlere vefalıdır. Kurucuların metotlarına bağlıdır. Bunları asla değiştirmedi” dedi. 


Direnişin bütün şekilleriyle hareketin çalışma alanı olduğunu belirten Bedran, Hamas’ın direniş projesini düşünce, metot, kültür, eğitim, hazırlık ve pratik düzleminde sürdürdüğünü, Filistin halkının işgale karşı direnişinde asli bir hakkı olan bu ilkelerin tartışma konusu, diyalog veya pazarlık konusu olamayacağını söyledi. 

Bedran devamla “Hamas, Filistin davasında bugün aşılması zor bir olgudur. Halkın büyük kesimini kucaklayan bu hareketi, islam ümmetinin çoğunluğu da desteklemektedir. Güvenilirliği, açık ve net tutumları nedeniyle bugün bir çok kesim tarafından saygıyla anılmakta ve takdir edilmektedir” ifadesini kullandı. 

Sözlerini şöyle sürdürdü: “Hamas hareketi geniş alanlarda olmasına ve  büyümesine rağmen bugün içerde yekvücuttur. Ona tüzüğü yön veriyor. Kararlar ilgili kurumlar aracılığıyla alınıyor. Liderlerine son derece saygı gösterir fakat asla kimseyi kutsamaz. Hareketin başarısı kolektif çalışmasındandır. İşte Hamas! Ömrüne bir yıl daha katarak ilerliyor ve yükseklere doğru yol alıyor. Allah’a güvenmekte, yolunun doğru olduğuna ve davasının adil olduğuna huzurla ve içtenlikte inanmaktadır. Filistin işgalden kurtulup özgürleşinceye ve yurdundan edilmiş olanların da dönüşleri sağlanıncaya kadar sözüne sadık kalacaktır”.

Hamas’ın kazanımları

Hamas sözcüsü ve hareketin Arap Dünyasıyla İlişkiler Ofisi üyesi Dr. Sami Ebu Zuhri, Hamas hareketinin kuruluşundan şimdiye kadar başta direniş projesini hayata geçirmesi, onu halkın kültürü haline getirmesi, vatanın Gazze bölgesini özgürlüğe kavuşturması ve daha sonra burayı özgürlük projesinin üssü haline getirmesi gibi birçok alanda büyük başarıya imza attığını söyledi. 


Ebu Zuhri, işgal rejiminin başlattığı üç savaşta Hamas hareketinin ciddi bir direniş gösterdiğini, savaşlarda düşmana ağır darbeler indirdiğini, düşmanın hedeflerine ulaşmasını engellediğini kaydetti. 

Ümmet düzleminde Hamas hareketinin ümmetin umudu ve adresi haline geldiğini, ümmetin Filistin davası etrafında gücünü yığmasını sağladığını, Filistin davasının yaralı olan ve kendi sorunlarıyla boğuşan ümmeti diri tutan ve onun etrafında birleşmesini sağlayan önemli bir faktör haline geldiğini ifade etti. 

Hamas’ın Filistin halkına mesajı

Hamas adına Filistin halkına mesaj gönderen Hatır “halkımıza ve ümmetimize mesajımız şudur: Kapsamlı ve olgun bir bakış sahibi olmaya muvaffak olan, hakka dayanan, Rabbinden yardım dileyen ve bu konuda sebat edene -engeller ne boyutta olursa olsun- zaferin gelmesi kesindir” dedi. 

Hatır devamla, direniş yönteminde kararlı olma, Filistin ulusal birliğini sağlama ve Müslümanlara dayanmanın Allah’ın yardım ve inayetiyle özgürlük ve dönüşe ulaştıracağını kaydetti. 

Filistin halkına mesaj gönderen Bedran ise “Hamas sizdendir ve size gelmektedir. O güvenliğinizdir. Her türlü özel ve hizbi maslahatın üstünde olan maslahatınızın hâsıl olması için çok isteklidir. Selam, hürmet ve saygı içerde ve dışarıda olan her kesimdeki halkımızadır” ifadesini kullandı. 

“Sizinle onur duyuyoruz” mesajı

Hamas lideri Ebu Zuhri ise Filistin halkına gönderdiği mesajda “dış komplolara rağmen düşmana darbeler indiren, toprağında sebat eden bu büyük halkla iftihar ediyoruz. Direniş bu büyük halka sahip olmasaydı bütün bu başarıları elde etmesi mümkün olmazdı” 

“Büyük sıkıntılar olduğu bir gerçektir. Fakat tarihi tecrübeler özgürlüğün bedelsiz olamayacağını göstermektedir. Allah Teâlâ’nın şu ayetini sürekli hatırımızda tutalım “Eğer siz acı çekiyorsanız onlar da, sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan, onların ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz…” Etrafımızdaki bütün zorluklara, komplolara ve siyasi çöküntülere rağmen biz Allah’ın zafer nasip edeceğinden eminiz. Çünkü bu Allah’ın vaadidir. Biz hazırlığımızı yaptık, sebeplere yapıştık. Bize düşen şimdi sabretmek ve çalışmalarımızı sürdürmektir. Allah’ın izniyle zafer gelecektir” ifadesini kullandı. 

Filistin Enformasyon Merkezi