SİVİL TOPLUM
Giriş Tarihi : 17-09-2020 15:33   Güncelleme : 17-09-2020 15:33

TOKAD: Irkçılık Lânetlenmeli, Dayanışma Yüceltilmelidir!

Dinde ya da insanlıkta kardeş olunması en temel hassasiyet olarak kabul edilmeli iken insanlığımızı yaralayıp vicdanımızı kanatan, Müslümanlık iddialarını boşa düşürüp yerle yeksan eden bu tutumdan herkes fersah fersah uzak durmalıdır!

TOKAD: Irkçılık Lânetlenmeli, Dayanışma Yüceltilmelidir!

TOKAD  (Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği)  Son dönemde artan ırkçı saldırılarla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

İşte o basın açıklaması:

Irkçılık Lânetlenmeli, Dayanışma Yüceltilmelidir!

Son dönemde ırkçı saldırı ve linç girişimleri artmakta, insanlık adına fevkalâde tedirgin edici boyutlara varmaktadır.

Başta Suriyeliler olmak üzere mültecilere ve Kürt işçilere dönük saldırılar, farklı etnik kimliklere dönük bitmeyen aşağılamalar ırkçılığı, linç kültürünü üreten siyasal/toplumsal pedagojinin ulaştığı boyutların vahametini gözler önüne sermektedir.

Müslümanlığın genel geçer kabul gördüğü memleket ahalisine çağrımız şeytanî ırkçılık mikrobuna karşı topyekûn bir ahlâk direnişidir, mazlumlardan yana dayanışma seferberliğidir!

Bütün vicdanlı insanların peşinen reddetmesi gereken ırkçılık, âhiret gününde Âlemlerin Rabbinin azabına müstahak olacak en büyük kötülüklerdendir.

Dinde ya da insanlıkta kardeş olunması en temel hassasiyet olarak kabul edilmeli iken insanlığımızı yaralayıp vicdanımızı kanatan, Müslümanlık iddialarını boşa düşürüp yerle yeksan eden bu tutumdan herkes fersah fersah uzak durmalıdır!

Ezilen, yoksul halkımızla, halklarımızla, mülteci kardeşlerimizle dayanışmak, acıları onarıp sağaltmak varken yeni yaralar açmak ancak şeytan ve yoldaşlarına hizmet eder!

Irkçılığı imleyen her türlü söylem, eğitim, siyaset, nereden gelirse gelsin lânetlenmelidir!

Egemen siyaset üreticiler, gruplar, topluluklar, sözlerini vahye vurarak beyan etmelidir; eğitim politikaları görünür görünmez müfredatından ırkçı söylemleri def etmelidir! Aksi durumda bu büyük günahta herkes pay sahibi olacak, Âhiret günü Rabbimizin azabından kaçamayacaktır!

Ey Allah’ın kulları!

Size kötülüğü fısıldayan güçlere karşı uyanık olun! Kötülük odaklarının çağrılarına Rabbinizin sözleriyle karşılık verin ve yeryüzünü ezilenler, sahipsizler, hürriyeti gasp edilenler için bir esenlik, barış ve huzur yurdu kılmaya gayret edin!

Şüphesiz ki Allah ifsadı lânetler, kötülüğü yasaklar, adaleti emreder! 

TOKAD

(Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği)