GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-06-2020 08:27   Güncelleme : 21-06-2020 08:27

Akıncılar Hareketi: Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın!

1453’ten 1935 yılına kadar Sultan Fatih’in vakfiyesi ve cami olarak ibadete açık olan Ayasofya, Batılı güçlerin baskısıyla ve çeşitli hilelerle müzeye dönüştürülmüş; içimizdeki kimi hainler tarafından Haçlı zihniyetinin gönlü hoş edilmiştir.

Akıncılar Hareketi: Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın!

Akıncılar Hareketi Ayasofya için bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında “Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürleşmesi nasıl ki İslam ümmetinin özgürleşmesinin önünü açacaksa, Ayasofya’nın özgürleşmesi de Türkiye Müslümanlarının önünü açacak; küresel güçlere ve yerli işbirlikçilerine karşı gerçekleştirilecek en önemli hamle olacaktır.” Denildi.

İşte o basın açıklaması:

Zincirler Kırılsın Ayasofya Açılsın!

1453 yılında, İstanbul’un fethiyle kiliseden camiye dönüştürülen Ayasofya; 1935 yılında müze haline getirilmiş, mahzunlaştırılmış, manevi çehresine prangalar ve zincirler vurulmuştur.

Ayasofya, zamanın emperyal gücü Doğu Roma İmparatoru I. Justinyen tarafından büyük bir katedral olarak inşa edilmiş, İstanbul fethedilip Bizans İmparatorluğu yok edilince; camiye dönüştürülerek İstanbul’un artık İslam beldesi olduğunun tescili ve sembolü olmuştur.

 O günden bugüne kadar Batı dünyası ve Haçlı zihniyeti, bu gerçeği asla kabullenememiş, İstanbul gibi stratejik ve tarihi öneme sahip bir şehrin İslamlaşmasını hazmedememiştir.

1453’ten 1935 yılına kadar Sultan Fatih’in vakfiyesi ve cami olarak ibadete açık olan Ayasofya, Batılı güçlerin baskısıyla ve çeşitli hilelerle müzeye dönüştürülmüş; içimizdeki kimi hainler tarafından Haçlı zihniyetinin gönlü hoş edilmiştir.

Ayasofya’ya vurulan zincirler, aslında Türkiye Müslümanlarına vurulmuş; Anadolu insanı ile İslam’ın tüm bağları koparılmak ve yok edilmek istenmiştir.

 Ayasofya’ya vurulan zincirler aynı zamanda Müslümanlara bir kafa tutuş ve İstanbul’un fethini değersizleştirme girişimidir.

Ayasofya’nın özgürleştirilerek yeniden ibadete açılması, Türkiye Müslümanlarının kimlik kazanmasının ve yeniden dirilişinin işareti olacaktır.

Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürleşmesi nasıl ki İslam ümmetinin özgürleşmesinin önünü açacaksa, Ayasofya’nın özgürleşmesi de Türkiye Müslümanlarının önünü açacak; küresel güçlere ve yerli işbirlikçilerine karşı gerçekleştirilecek en önemli hamle olacaktır.

Nasıl ki Kudüs, ümmetin ortak değeri ise Ayasofya da Türkiye Müslümanlarının ortak değeridir. Hiçbir partinin, iktidarın ve oluşumun inisiyatifine bırakılamaz. Ayasofya’nın özgürleşmesi için atılan her samimi ve hesapsız adım desteklenmeli ve arkasında durulmalıdır.

 Akıncılar hareketi olarak yaklaşık 50 yıldır Ayasofya’nın özgürleşerek fetih komutanının vakfettiği gibi cami olarak açılmasını bekliyor ve mücadele ediyoruz. Bu uğurda ödenmiş bedellerimiz vardır. Elbette yaşadığımız zaman diliminde böyle bir hamle, küresel güçler ve Haçlı zihniyeti tarafından hazmedilemeyecek, bunu ortaya koyacak siyasi irade ve Türkiye cezalandırılmak istenecektir. Bunun bilincinde olarak her bir ferdimizle bu uğurda ne bedel istenirse ödemeye hazır olarak bekliyor olacağız.

 Rabbimizin Kitab-ı Keriminden ve tarihimizden öğrendiğimiz odur ki: “Bedeli ödenmemiş hiçbir zafer kazanılamaz.”.

 Kimi kardeşlerimiz Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması meselesini bilerek ya da bilmeyerek farklı zeminlere taşıyıp düşmanın değirmenine su taşımakta ve kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Bu hususta Akıncılar hareketi olarak bakış açımızı ve tavrımızı Türkiye kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

1. Ayasofya, bir zulüm imparatorluğunun çöküşü ve dünyanın en stratejik beldelerinden birinin İslamlaşmasının sembolüdür.

2. Ayasofya’nın özgürleşerek ibadete açılması, cumhuriyetle birlikte İslam’la bağları koparılmak istenen Anadolu insanının yeniden özüne dönüşü ve dirilişinin en güçlü işaretidir.

3. Ayasofya’nın özgürleşmesi demek, Türkiye’nin tüm dünyanın küresel güçlerine karşı bağımsızlık yolunda ilerleyeceğini en yüksek sesle ilan etmesi demektir.

İslam fıkhı açısından meseleye baktığımızda ise Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılaması, iki değerlendirmeye tabiidir.

Birincisi: Bir belde silah ve zor kullanmadan barış ve anlaşma yoluyla fethedilmişse, anlaşmada ibadethanelerin olduğu gibi korunma maddesi de varsa fetih komutanı bu anlaşmaya uymak durumundadır.

İkincisi: Bir belde anlaşma yapılamamış, silah ve zor kullanarak fethedilmiş ise; o beldedeki kamuya ait ne varsa, ibadethaneler dahil fetih komutanının inisiyatifine bırakılır.

*İslamiyet’i ilk kabul eden kabilelerden Tayif’teki Sakîf Kabilesi, mescidlerini Lat’ın bulunduğu yere inşa etmişti. Rivayete göre bunu bizzat Hz. Peygamber istemiştir.

*Yemameliler, Müslüman olduktan sonra eski kiliselerinin yerine, onun kalıntılarıyla mescit inşa etmişlerdir.

* Dimeşk,(şam) hicretin 14.yılında iki taraftan şehre gelen orduların, Yuhanna Kilise’sinin bulunduğu yerde buluşmasıyla kısmen barış yoluyla fethedilmiş, mabedin yarısı Hristiyanlara bırakılmış, diğer yarısı ise camiye çevrilmiştir.

*Humus’ta bulunan Loannes Kilisesi kısmen camiye çevrilmiştir. Fetih komutanı Ebu Ubeyde, değirmen ve kiliselere dokunmamak üzere anlaşma yapmış; Loannes Kilisesi’ni bu anlaşmanın dışında tutmuştur.

Son söz olarak:

“Zincirler kırılsın. Ayasofya, 15 Temmuz gibi anlamlı bir günde cami olarak ibadete açılsın.” düşüncemizi siyasi iradeye ve kamuoyuna ilan ediyoruz.

Akıncılar Hareketi