ANALİZ
Giriş Tarihi : 11-06-2020 12:04   Güncelleme : 11-06-2020 12:04

Mahmut Toptaş'tan Ayasofya yazısı: Ayasofya’nın tapu senedinde cami yazar

Devletin bütün yazışmalarında ve arşivlerinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında, en önemlisi Tapu kaydında Ayasofya Camii Kebiri olarak geçerken aynı isim Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına Büyük Ayasofya Camii olarak geçmiştir.

Mahmut Toptaş'tan Ayasofya yazısı: Ayasofya’nın tapu senedinde cami yazar

Mahmut Toptaş Milli Gazete'de yayımlanan yazısında Ayasofya meselesini deüerlendirdi.

İşte o yazı:

Bütün ulusal gazetelerde yayınlandığı gibi 05.11.2005 tarihli Milli Gazete’de yayınlanan:

“İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından cami olarak vakfedilen Ayasofya’nın bugün cami olmasını istemek suç sayılır hale geldi.

Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak, imar planlarında yer alan ‘Ayasofya Camisi (Müze)’ ifadesine itiraz ederek müze fonksiyonunun kaldırılmasını istemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü bu istemi değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi’ne göndermişti.

Bu gelişmeler üzerine, bir zamanlar, ‘Ayasofya camidir. Biz, iktidar olunca aslına dönecektir’ diyerek iktidara gelenler, Vakıflar Genel Müdürlüğü7ne emir vererek  Vakıflar İstanbul Bölge Müdürü Adnan Ertem hakkında soruşturma başlatmışlardı.

Vakıflar’ın 15 Haziran 2005 tarihli dilekçesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü’nün yazısında şu ifadeler yer almıştı:

‘Mülkiyeti idarelerine ait Ayasofya Camii’nin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda ’Ayasofya Camisi (Müze)’ şeklinde yazıldığı, müze fonksiyonunun kaldırılarak tapu kaydındaki gibi ‘Ayasofya Camisi’ şeklinde yazılması talep edilmektedir.’

Belediye Meclisi, Planlama Müdürlüğü’nden, itirazların plan yönetmeliklerine aykırı husus içermediğine dair değerlendirmesiyle birlikte gelen öneriyi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale etmişti.

Komisyon hazırladığı raporda, itirazların, hazırlanacak ‘kentsel tasarım projeleri’nde değerlendirilmek üzere Planlama Müdürlüğü’ne iadesini önermişti.

Komisyon raporunu değerlendiren Belediye Meclisi, dosyayı Planlama Müdürlüğü’ne iade etmişti.”

Habere göre de Ayasofya camidir.

Devletin görevlisi kanunlara göre görevini yerine getirerek kendilerine ait binanın adının değiştirilmemesi için yaptığı itiraz sonunda soruşturma başlatıldığı haberi o günkü gazetelerde yayınlandı.

Büyük Ayasofya Camii eski imamı olarak elimdeki belgelerden bir kaçını bilgilerinize sunmak isterim:

Devlet arşivlerinde ve devlet kuruluşlarındaki kayıtlara göre Ayasofya, camidir.

Devletin en önemli kurumlarından olan Tapu Dairesi kayıtlarına göre Ayasofya halen camidir. Buyurun ve tapu kaydını okuyun:

İli: İstanbul

İlçesi: Eminönü

Mahallesi: Cankurtaran

Sokağı: Bab-ı Hümayun

Pafta no: 57

Ada no: 57

Parsel no: 57

Sahibi: Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı

Metre karesi: 6644

Vasfı: Türbe, Akaret, Müvakkıthane, ve Medreseyi müştemil AYASOFYAYI KEBİR CAMİİ ŞERİFİ

Sınırı: Planı gibi

Cilt no: 16/4

Sahife no: 658

Yine devletin en önemli kuruluşlarından olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre de Ayasofya Camisi halen Büyük Ayasofya Camisi’dir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Hareketleri Onayı’na göre eski görevi Vaizlik olan Mahmut TOPTAŞ, 4/3 derece ile İstanbul-Eminönü’ndeki Büyük Ayasofya cami imam-hatipliğine İstanbul Valiliği’nin 02.03.1988 tarih ve 1551 sayılı yazısı, Başbakanlığın 21.03. 1988 tarih ve 08–3–314–06767 sayılı izni ile tayin edilmiştir.

Devletin bütün yazışmalarında ve arşivlerinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında, en önemlisi Tapu kaydında Ayasofya Camii Kebiri olarak geçerken aynı isim Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarına Büyük Ayasofya Camii olarak geçmiştir.

Peki, şu meşhur Bakanlar Kurulu kararına ne diyeceksin denebilir.

Cevap olarak TC Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 14/6/1995 tarih ve B.02.0.MGY.0.13/2076–02560 sayılı ve Genel Müdür Özgür Erkman imzalı yazıda 24/11/1934 tarihli ve 2/1509 sayılı Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayınlanmadığı tespit edildiği ifade edilmiştir.

Ayrıca bu konuda en sağlam delillerden biri de Mustafa Kemal’in bu sahte olduğu söylenen kararnamedeki K. Atatürk imzasıdır.

Sahte olduğu söylenen kararnamenin tarihi 24.11.1934’tür.

Mustafa Kemal’in Atatürk soyadını aldığı Resmi Gazete’de yayınlandığı tarih ise 27.11.1934-sayı 2865’dir. Kanun nosu ise 2587’dir.

Yani sahte olduğu söylenen kararname tarihinden üç gün sonra “Atatürk” soyadını almıştır.

Özetle Ayasofya, bütün kayıtlarda camidir vesselam.