MAKALE
Giriş Tarihi : 21-05-2020 03:37   Güncelleme : 21-05-2020 03:37

Mustafa Türkmen Yazdı: Rum Suresinin Düşündürdükleri

"Şimdi onlar kendi iç dünyalarında hiç muhasebe yapmazlar mı? Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri asla bir amaç ve anlamdan, dahası sınırlı bir ömürden yoksun olarak yaratmamıştır”

Mustafa Türkmen Yazdı: Rum Suresinin Düşündürdükleri

İnsanlığın yaşam süreci içinde, bazı sosyal olaylar insanlık tecrübesine önemli izler bırakmaktadır.

VI. yüzyılda yaşamış iki süper devletin kaderi ile ilgili bilgiye Allah hafızalardan silinmesin diye bizlere bildirmiştir.

Dünyada o dönem bilime, teknolojiye, ilaha, orduya, sanata, zenginliğe, güce sahip iki devlet vardı.

Batıda Bizans İmparatorluğu, doğuda Pers İmparatorluğu.

Bu iki küresel güç; birbirlerinin yaşam alanlarına sürekli tecavüz edip ve birbirlerini yıpratmak için her türlü hile ve oyuna başvuruyorlardı.

Kendi yönetim ve sömürüsünü devam ettirmek için aralarındaki bu didişme hem kendi tebaasına hem de dünya insanlığına ciddi trajediler yaşatıyordu.

Gücün ve ihtirasın kibri devlet denen olgunun asli görevi can, mal, nesil, din ve akıl emniyetini koruması ve yaşatması gerekirken tam zıttı sayısız vahşete imza atıyorlardı.

Bu acı hatıralar içinde 613 yılında Pers Kralı I. Hüsrev Bizans imparatorluğunu ciddi bir şekilde yenmiş Kudüs’ü işgal ederek Konstantinopolis surlarına dayanmıştır.

(Bu olay Müslümanları üzmüştür). Aradan kısa bir süre sonra Bizans İmparatorluğu toparlanarak Pers İmparatorluğunu yenilgiye uğratmış, Azerbaycan’da bulunan Ateş Tapınağını yıkmıştır.

(Bugünde bazı sarışınların imza gösterisi gibi)

Tarihi detaylara fazla girmek istemiyorum ama Hz. Ebubekir döneminde Bizans’ın büyük bir bölümü ve Hz. Ömer döneminde de Pers İmparatorluğu yıkılıp yok oluyor.

Günümüzde ise bilim ve teknoloji gücü ile üretme ve tüketme krallığı kuran birkaç yancısı ve tetikçisi olan ABD ve Çin.

Medeniyet, çağdaşlık, demokrasi, liberalizm, kapitalizm uygulamaları ile insan hakları, kadın hakları, kültürel haklar, hayvan hakları, hakları hakları hakları...

Diye koca koca laflar eden bu devletlerin enformasyon sözcüleri insanlık tarihindeki en ağır ahlaki çöküntüyü yaşatmaktadırlar.

Dünyanın muhtelif yerlerinde adı devlet olan devletin başındaki işbirlikçileriyle el ele vererek milyonlarca insanı katletmektedirler.

Kaos ortamı yaratarak insanlık dramının oluşmasına sebebiyet vermektedirler.

Güç ve hakimiyetlerini arttırmak için, daha fazla üretme ve tüketme adı altında doğaya saldırarak, yer altı ve yerüstü zenginliklerini talan ederek ve doğanın dengesini bozarak binlerce canlının ölümüne sebebiyet vermektedirler.

Ayrıca yapmış oldukları biyolojik, kimyasal, teknolojik deney ve atıklarla, havanın, suyun toprağın kirlenmesine sebebiyet vererek ekolojik dengeyi bozmaktadırlar.

İnsan bedenini kamuya açarak, ekonomik dengeyi bozarak, entelektüel zırvalık yaparak bilgi akışını flulaştırmaktadır.

Çağdaş yaşam adı altında insanlığı köleştirerek insanlık tarihinde olmadığı kadar, insanı meçhulleştirmektedirler

Toprağın ayıplı çocukları!

Siz bu hayatın görünür yüzüyle ilgileniyorsunuz bir de görünmeyen yüzü var.

"Şimdi onlar kendi iç dünyalarında hiç muhasebe yapmazlar mı? Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri asla bir amaç ve anlamdan, dahası sınırlı bir ömürden yoksun olarak yaratmamıştır”  Rum Suresi- 8

"Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Artık kendilerinden öncekilerin nasıl bir akıbete uğradıklarını görselerdi bari Onlar kendilerinden daha güçlüydü ve yeryüzünde daha izler bırakmışlardı onlar orayı berikilerden daha fazla mamur ve müreffe hale getirmişlerdi; üstelik onlarda elçileri hakikatin apaçık belgeleri ile gelmişti/neticede onlara zulmeden Allah değildi: ama asıl onlar kendi kendilerine zulüm ettiler”  Rum Suresi- 9

"Nihayet böylelerinin akıbeti Allah'ın ayetlerini yalanlamalar ve onları alaya almaları nedeniye beterin de beteri oldu" Rum Suresi -10

Ben inanıyorum ki:

Canlılığa yaptığınız bu zulüm, dünyaya getirdiğiniz bu kaotik durum çok yakında son bulacaktır!

Mustazafların iniltisi, gözlerini yukarıya kaldırışı sizin yıkılışınızın müjdecisidir

Umudun, bekleyişin bir yasanın habercisidir Rum suresi...