Zülküf Eser
Giriş Tarihi : 01-05-2020 19:29   Güncelleme : 05-05-2020 21:26

Zülküf Eser Yazdı: Vacip Oldu!

“Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır!”

Zülküf Eser Yazdı: Vacip Oldu!

 “Yâ eyyühellezîne âmenu lime tekûlûne mâ lâ tef’alun.

Kebüra makten ındıllâhi en tekûlû mâ lâ tef’alûn”

Saf, 61/2

Sosyal medyaya dâhil olalı henüz bir iki yıl oldu. Dâhil olmadan önce kendimi bir şeyler biliyor zannediyordum. Nihayetinde medresede okuduk, allamelerin rahle-i tedrisinden geçtik, yetmedi üniversiteyi de dışarıdan imtihanlara girerek bitirdik. Yani anlayacağınız çift diplomalı bilmezlerdenim! İşte bunu sosyal medyaya dâhil olmamdan sonra öğrendim!

İkinci bir şey daha öğrendim. O da bu ülkede dindar ve mütedeyyin insanların neden her gün biraz daha kan kaybettikleri! Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sosyal medya allameleridir. Başına “yazma”, yüzüne “sakal” yapıştıran herkes bu sihirli kutunun padişahı oldu. Bir toplulukta karşılaşsan iki kelimeyi bir araya getirmekten acizlerin burada ne rollere büründükleri akıl ve insaf sahiplerinin malumudur! Zannedersiniz ki karşınızda İmamı Azam, İmamı Gazali ya da Hazreti Aişe var!  Deizim prim yapmasın da atletizim mi prim yapsın azizim?!

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif ayındayız.  Bu mübarek ayın hürmetine sevgili okuyucularımdan, tanıdığım eş-dost ahbaplarımdan ricamdır. Lütfen bu sosyal medya allamelerine fazla itibar etmeyiniz! Davulun sesi uzaktan hoş gelir ama boş gelir. O sese fazla takılmayınız. İlla da takılmak istiyorsanız bu seslerin ayarına bakınız. Onları yakından tanıyınız. Onların gerçek mi, sahte mi olduğunu öğreniniz. Nihayetinde helal de bellidir, haram da… Mümine düşen şüpheli şeylerden kaçınmaktır. Madem sosyal medya şüphelidir o zaman biz tedbirimizi alalım ve burada “kaplan, aslan” kesilenlere yakından bakalım.

Bunun için çok şey yapmanıza gerek yoktur. Bu aslanlara yakından bakmanız yeterlidir. Onların aileleriyle, yakınlarıyla ve her şeyden önce komşularıyla kurdukları ilişkiler önemlidir. Eğer buralarda da “allame” iseler bunlara uymak, sözlerine, nasihatlerine kulak vermek, kendilerine itibar etmek cümlemize vacip olur. Epigrafa aldığımız ayetlerin meallerine bakalım:

“Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır!”

Evet, konuyu fazla dallandırıp budaklandırmadan Resulullah ile ashabı arasında geçen bir konuyu sizlere aktarayım. Böylelikle meramımız daha net anlaşılmış olur.

Resulullah Efendimiz (sav), ashabıyla otururken bir cenaze geçer. Ashab cenazeyi görünce mevtayı hayırla anar:

“Kuran’a, sünnete bağlıydı, ameli, edebi güzeldi, daima hayırda yarışırdı!” derler.

Bu sözleri duyan Resulullah Efendimizin (sav) ağzından “vacip oldu!” sözü çıkar.

Aradan çok zaman geçmeden bir başka cenaze daha geçer. Ancak Ashabı Kiram bu cenaze için pek olumlu şeyler söylemez. İslam’a hizmeti dokunmadığı gibi ölçüsüz yaşadığından dem vururlar. Resulullah Efendimiz (sav) bunun için de “vacip oldu!” sözünü kullanır. Bunun üzerine sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Ömer dayanamayarak:

“Ya Resulullah, evvelki cenazenin lehinde konuştuk “vacip oldu” buyurdunuz, bunun aleyhinde konuştuk yine “vacip oldu” buyurdunuz. Bunun hikmeti nedir?” diye sorar.

Hazreti Peygamber şöyle buyurur:

“Evet, ya Ömer! Evvelki cenazenin komşuları olarak onun hakkında hüsnü zanda bulundunuz. Allah sizin şahadetinizi kabul etti ve cennet ona vacip oldu. Diğer cenaze içinde komşuları olarak aleyhte şahadette bulundunuz. Buna da cehennem vacip oldu.”

Evet, sözün özü budur. Siz siz olun sosyal medya trollerine özellikle de davetçi rollerine bürünen şarlatanlara, dalkavuklara fazla prim vermeyin. Ama illa da verecekseniz eğer sosyal medyadaki paylaşımlarından önce onların sosyal hayatlarına; aileleriyle, komşularıyla, akrabalarıyla, kardeşleriyle kurduklara yakın ilişkilere bakın. Nihayetinde burası sosyal medya! Aslanların kedilere boğdurulduğu camekânlı bir ekran! Dilin de kemiği yoktur hani!.. Allah ile kalın “sadık” kalın.