KÜLTÜR-SANAT
Giriş Tarihi : 07-02-2020 09:55   Güncelleme : 12-02-2020 16:13

Bülent Acun yazdı: Senin ilmin karşıdakinin anladığı kadardır.

“Hutbenin asıl hedefi cemaati ‘bilgilendirme' değil ‘ bilinçlendirme, duygulandırma, dini bir heyecan verme'dir.”

Bülent Acun yazdı: Senin ilmin karşıdakinin anladığı kadardır.

Geçtiğimiz hafta sonu, sevgili Ferhat Aksu dostumun delaletiyle mühim bir kitap ile tanıştım. Kitabın müellefiyle daha önce AGD İstanbul İl Başkanlığındaki bir fıkıh dersinin hemen akabinde tanışıp, hasbihal etme imkânı bulmuştum.

Evet, ömrünü ilim ve irfana adamış, on yıl Mekke Ümmü'l Kur'a üniversitesinde ilim tahsil etmiş, son devrin mümtaz alimlerinden Emin Saraç Hocaefendi'nin rahle-i tedrisindeki ilim halkasına dahil olmuş, uzun yıllar din gönüllüsü olarak mihrap hizmetinde bulunmuş, hocanın emeklisi olmaz rahmetlisi olur kaidesi mucibince halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmakta olan Doktor Ahmet EFE Hocamız çok güzel bir işe imza atmış. 20 yılı aşan imam hatiplik vazifesi esnasında yazdığı ve okuduğu hutbeleri “Hz. Ebubekir Camii Minberinden Hutbeler” ismi ile hitaptan kitaba aktarmış.

Miraç yayınları etiketi ile ekim 2019 yılında raflardaki yerini alan kitap, 225 hutbeden müteşekkil olup 485 sayfadır. Kitap bir solukta okunacak kadar akıcı, insanı bir ömür düşündürecek kadar derin ve zengin. Doktor Ahmet Efe hoca okura, fıkıhçı olduğunu yoğun bir şekilde hissettiriyor. Yazıldığı ve okuduğu haftanın güncel hadiselerinden mülhem kaleme alındığı ifade edilip, müşahade edilen kitap, vaktiyle yaşanmış hadiselerden ilham alarak vakti geçmeyen cümleler kurmanın lüzumu ve usulü hakkında okura hayli fikir veriyor. Kitabın sayfaları arasında gezerken ehliyet ve riyakât sahibi bir din görevlisinin açtığı hutbe çığırından yürüyerek kendinizi bir anda yakın tarihin o sıcak gündeminin tam ortasında buluyorsunuz.

Doktor Ahmet Efe Hoca hutbelerinde sözü hiç uzatmamış. Okuyucu ve dinleyiciyi uzun girizgâhlarla yormadan, bir anda mevzunun tam ortasına çekmeyi başarmış. Hemen hemen her hutbede sözü tam tadında bırakmış. Sözü zayi etmeden kısa, öz, veciz bir üslup benimsemiş. Belli ki hayati konuları, hayatın içinden titizlikle belirlemiş. Cemaatin sırtını sıvazlayan, gönlünü okşayan cümlelerin yanısıra onları sarsan, sallayan cümlelerde kurmayı ihmal etmeyerek, minberi korkuyla ümidin tam ortasına yerleştirmiş. Hutbelerde göze çarpan bir diğer hususta resmi, dini söylemin tekrarını aşan ve Müslümanların o haftaki hali pür melalini olduğu gibi resmetmeye çalışan bir dil ve söylemin minberden millete aktarmaya çalışılması…

Hutbelerin dili ne kadar sade ise konusuna göre yer verilen şiirler, vecizeler, hikmetler, istatistikler ve kıssalarda en az o kadar renkli ve besin değeri yüksek.

Ayet ve hadislerin orijinal metinleri ile birlikte kaynakların da her sayfa sonunda yer alması kitaba ayrı bir güzellik ve ciddiyet katmış.

Yazının bu bölümünde Doktor Ahmet Efe Hocanın kitabı takdim yazısından hutbelerle ilgili bazı önemli tespitlerini sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Bir imam-hatip için hutbeleri kendisinin hazırlanmasının daha faydalı olduğu kanaatindeyim.”

“Hutbeleri hazırlarken, ‘Bu konu cemaatin ortalama seviyesinin üstündedir, anlatmayacağım.' diye düşünmedim. Zira böyle yaklaşım cemaatin seviyesini aşağı çeker. Bizim vazifemiz kendimizle birlikte cemaatinde seviyesini yükseltmektir.”

“Ancak bu geçişi sağlamak içim ‘Senin ilmin karşıdakinin anladığı kadardır.' diyerek, konuyu ağır da olsa basitleştirerek arz etmeye çalıştım.”

“Hutbenin asıl hedefi cemaati ‘bilgilendirme' değil ‘ bilinçlendirme, duygulandırma, dini bir heyecan verme'dir.”

Aziz okuyucu yukarıdaki satırları okuyupta ben imam değilim, müezzin değilim, hoca değilim,  bana ne hutbelerden diye düşünme sakın!  Hutbeler hepimizi hem bilgilendiriyor, hem de çok yakından ilgilendiriyor. Kitap öyle bir muhteva ile hazırlanmış ki ondan her zaman ve zeminde istifade etmek mümkün…

Dindar bir nesil yetiştirmeyi gaye edinmiş, herkes için bu kitabı dikkatle okumak kaydıyla ısrarla tavsiye ediyorum. Hutbe deyip geçmemek lazım, ehliyet ve liyakat sahibi yetkin kimselerin kaleme alıp, irad ettikleri hutbeler; yürekleri dokuyan ve hayatlara dokunan etkin bir din hizmetinin en muhkem sütunlarından birisidir.