KURAN-HADİS
Giriş Tarihi : 29-05-2019 06:34   Güncelleme : 29-05-2019 06:34

Kuran’ı Anlamak ve Yaşamak için Bakara Suresi 64-66 Ayetler

64-Siz ise, bundan sonra da yüz çevirdiniz. Eğer Allah'ın üzerinizdeki fazlı (lutuf ve ihsanı) ve rahmeti olmasaydı, siz gerçekten kayba uğrayanlardan olurdunuz.

Kuran’ı Anlamak ve Yaşamak için Bakara Suresi 64-66 Ayetler

64-Siz ise, bundan sonra da yüz çevirdiniz. Eğer Allah'ın üzerinizdeki fazlı (lutuf ve ihsanı) ve rahmeti olmasaydı, siz gerçekten kayba uğrayanlardan olurdunuz.

İsrail oğulları her zaman olduğu gibi yine yüz çevirdiler yine sözlerinde durmadılar, Allah’ın rahmetinin genişliğini anlamak için İsrailoğulları kıssasını okumak yeterlidir bence. Allah’ın bu kadar açık ayetlerine, mucizelerine tanık olan tanık olmaktan öte yaşayan bir topluluğun sürekli sözlerinden dönmelerine hata yapmalarına karşılık Allah’ın hala onları bağışlaması Allah’ın rahmetinin büyüklüğünün en açık göstergesidir.

65- Andolsun, sizden Cumartesi (günü) haddi aşanları elbette biliyorsunuz. İşte biz, onlara: "Aşağılık maymunlar olunuz" dedik.

Sebt kelime manası ile işin bitişini eşyanın yaratılışının tamamlanmasını ifade eder. (Tekvin 2: 2-3) Cumartesi günü çalışma yasağı İsrailoğullarına mahsus olarak konulmuş bir yasaktı.

Cumartesi günü, yemek pişirmek, gıda toplamak, ekip biçmek, ateş yakmak, yük taşımak bu yasaklar içerisindedir. (Çıkış,16:23-24)

İsrailoğulları'ndan sürekli bir ahid ve "Benimle sizin aranızda nesiller boyu sürecek bir işaret" olmak üzere Sebt'e (Cumartesi) uymaları istenmişti. "Altı gün iş yapılabilir; fakat yedinci gün Rabb'a mahsustur ve Sebt günüdür. Kim Sebt günü iş yaparsa, mutlaka öldürülecektir." (Çıkış 31: 12-17)

Fakat İsrailoğulları dinî ve ahlâkî yönden bozulunca bu yasağı açıkça işlemeye ve Cumartesi günü iş yapmaya başladılar. Servet biriktirmeye aşırı tutkusu olan İsrailoğulları altı gün çalışacak yedinci gün tanrıya ibadet edeceklerdi. Ancak İsrailoğulları çalışma ve servet biriktirme tutkusunu yenemediler.

Ve bu yasağı çiğnediler. Bu yasağı çiğnerken de iğrenç bir formül geliştirdiler. Allah’a karşı hile yaptılar. Önceleri balıkçı köylerinde Cuma gününden ağ atıyor Pazar günü balıkları topluyorlardı sonraları açıktan Cumartesi çalışmaya başladılar..

Bu olay ayrıntılı bir şekilde A'raf Suresi'nde (163-166) ele alınıyor.

"Aşağılık maymunlar olunuz" ifadesinin mahiyeti hakkında görüş ayrılıkları vardır. Bazıları onların fiziksel olarak maymuna çevrildikleri görüşündedirler; bazıları ise onların o zamandan itibaren maymun gibi davranmaya başladıklarını söylerler.

Mücahit fiziken değişim olmadığı görüşündedir.

Üstad Mevdudi ise “Kuran'ın ifadesi, bunun fiziksel bir değişme olduğuna işaret ediyor. Bence onların mevcutları maymuna çevrilmiş, azabın en şiddetlisini çekmeleri için zihinleri insan olarak bırakılmıştır. Diyor.

Allah resulünden rivayet edilen bir hadise göre fiziki olarak Maymun oldular ancak maymuna çevrilenler çok yaşamadılar kısa bir süre sonra vefat ettiler nesilleri devam etmedi.

Mustafa İslamoğlu ayeti ‘maymundan beter olun’ diye çeviriyor.

İslamoğlu ayetin tefsirinde “ ‘Aşağılık maymunlar olun’ ayetin kelime manası böyle. Ancak maymunlar hayvanlar kendi içlerinde yüksek ve aşağılık, yüksek ve alçak diye tasnife tabi tutulamazlar. Onun için burada ki ibareyi bendeniz maymunlardan beter olun şeklinde çevrilmesinin daha doğru olduğuna inanıyorum. Peki niçin onlara böyle buyrulmuştur? Çünkü onlar maymunlaşmışlardır. Onların maymunlaşmaları fiziki idi diyenler, İsrail oğlu kaynaklarından da delil getirirler. Ancak Resul Allah’tan bu konuda herhangi bir delil gelmemiştir.” Diyor.

Ali Bulaç her iki görüşünde doğru olabileceğini maymunlaşma ister fiziki ister ahlaki olsun her iki şekilde de ibretlik bir olaydır diyor.

 66- Bunu, hem çağdaşlarına, hem sonradan gelecek olanlara 'ders verici bir ceza,' takva sahipleri için de bir öğüd kıldık.

“Ey Ümmet i Muhammed, siz de düşmanlarınızı taklit ederseniz, siz de tahkik ehli olmayıp, taklit ehli olursanız, böyle yanlışlara alçaltıcı durumlara düşebilirsiniz.

Taklid ehli değil tahkik ehli olmak gerekir.  İyi doğru nedir araştırmak ve bilinçli bir şekilde davranmak gerekir. Maymun ahlakının örnek verilmesi taklidi değil tahkiki teşvik etmek içindir. Maymun taklitçi bir hayvandır. Onlar için ahlakı maymunlaşanlar diyor Kuran. Taklidin bile tahkikle yapılması gerekir. İnsanları, düşmanlarınızı hatta dostlarınızı körü körüne taklid ederseniz yanlışa düşme ihtimaliniz hatta maymunlaşma ihtimaliniz vardır. Onun için bu kıssalarda yaşadığınız olaylardan ibret alın ey takva sahipleri…