KURAN-HADİS
Giriş Tarihi : 25-05-2019 05:39   Güncelleme : 27-05-2019 06:30

Kuran’ı Anlamak ve Yaşamak için Bakara Suresi 54-56 Ayetler

54-Musa, kavmine dedi: "Ey kavmim, gerçekten siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz. Hemen, kusursuzca yaratan (gerçek ilah)ınıza tevbe edip nefislerinizi öldürün: bu, yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır." Bunun üzerine (Allah) tevbelerinizi kabul etti. Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.

Kuran’ı Anlamak ve Yaşamak için Bakara Suresi 54-56 Ayetler

54-Musa, kavmine dedi: "Ey kavmim, gerçekten siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz. Hemen, kusursuzca yaratan (gerçek ilah)ınıza tevbe edip nefislerinizi öldürün: bu, yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır." Bunun üzerine (Allah) tevbelerinizi kabul etti. Şüphesiz O tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir.

Tur dönüşünde Hz. Musa’nın gördüğü şey tam bir hayal kırıklığı idi. Elindeki levhaları fırlatıp, bu bir mecazsa elindeki hükümleri askıya alıp İsrailoğullarını kavmini tövbe edip nefislerini öldürmeye çağırdı.

Nefislerinizi öldürün derken Hz. Musa neyi kastetmişti:

Bir görüşe göre İsrailoğullarından eline silahı alan diğerini öldürmeye başladı.  Bu görüşte olanlar görüşlerini Tevrat’ı esas aldılar. “Ve Musa ordugahın kapısına durup dedi. Rab tarafında olan bana gelsin. Ve bütün levioğulların onun yanında toplandılar. Ve onlara dedi. İsrailin Allah’ı Rap şöyle diyor: Herkes kılıcını beline kuşansın. Ve Ordugahta kapıdan kapıya dolaşsın ve herkes kendi kardeşini herkes kendi arkadaşını, herkes kendi komşusunu öldürsün. Ve levioğulları Musa’nın dediği gibi yaptılar. Ve o gün kavimden üçbin kadar düştü” (çıkış 32: 26-28)

İkinci görüş Buzağı tapıcılığının elebaşlarını tövbe etmeyip ifsada devam edenleri öldürün…

Üçüncü görüş ise tövbe ve manevi arınmayı o noktaya getirin ki dünyevi arzulardan kendinizi tamamen temizleyin. Altın buzağıya tapma bir noktada dünyevileşme olduğuna göre nefislerinizi öldürme nefsin doymak bilmeyen arzularını öldürme dünyevileşmeyi kontrol etme olarak anlaşılabilir.

Bu durum Tövbe edenlerin şahsında nefislerin öldürülmesi, tövbe etmeyip ifsada devam edenleri öldürülmesi yolu ile gerçekleşmiş olabilir.

Doğrusunu Allah bilir.

Bu olaydan sonra Allah İsrailoğullarının tövbesini kabul etmiştir. 

55-Ve (şöyle de) demiştiniz: "Ey Musa, biz Allah'ı apaçık görünceye kadar sana inanmayız." Bunun üzerine siz bakınıp-dururken sizi yıldırım çarpmıştı.

İsrailoğulları Allah’ı rahmeti ile merhameti ile yardımıyla kaç kez gördüler. İlahi yardımlara sadece tanık olmadılar bizatihi yaşadılar. Önlerinde sular yarıldı denizin içinden geçtiler, Allah onlara, çölde nimetler verdi. Onları öyle belalardan kurtardı ki Allah’ı onlar eserleri ile gördüler. Rahmet ve mağfiretiyle gördüler, yardımıyla gördüler.

Ama buna rağmen Allah’ı gereğince taktir edemedikleri için açıkça görmek istediler. Ve böyle bir bahane ile Musa’ ın karşısına çıktılar; açıkça görünceye kadar sana inanmayacağız dediler.

Siz bön bön bakıp dururken, bir yıldırıp çarpıverdi ve belanızı buldunuz diyor sanki rabbimiz.

Tabii buradaki yıldırım hakiki manada olmayabilir.  Mecazi manada da olabilir. Yani yüreklerinde çakan bir şimşek, çakan bir yıldırım sebebiyle tamamen yaptıklarının çok büyük bir hata, büyük bir ihanet olduklarını anlayıp geri dönmek anlamına da olabilir.

56- Sonra (yine de) belki şükredersiniz diye, sizi ölümünüzden sonra dirilttik.

55. Ayetteki “Saika” kelimesi yıldırım manasına geldiği gibi, mahiyetini bilemediğimiz bir tür tabiat olayı olarak ta anlaşılmış. İsrailoğulları yıldırım yada her ne ise “saika” dan sonra bir şekilde ölümü tattılar yani kısa süreliğine öldüler yada ölümün eşiğinden döndüler.

Hz. Musa (a.s.) kırk gün, kırk gece için Tur dağına gittiği zaman kendisine İsrailoğulları'nın yetmiş kabile reisini de beraber getirmesi söylenmişti. Allah, O'na Furkan'ı indirdi ve üzerinde insanların hidayeti için emirlerin yazılı olduğu taş levhalar verdi. Hz. Musa (a.s.) da bunları reislere sundu.

O zaman aralarından bazıları bu konuda şöyle dediler: "Sadece senin sözünle Allah'ın seninle konuştuğuna nasıl inanırız? Ey Musa, biz Allah'ı apaçık görünceye kadar sana inanmayız."  Allah onların bu küstahlığına çok kızdı ve onları cezalandırdı. Ölümü tattılar yada hissetiler. Allah hatalarını anlasınlar şükretsinler diye onları diriltti. Yani ölümü hissettirdikten sonra yeniden hayata döndüler.

Kitab-ı Mukaddes ise bu olayı şöyle anlatır: "Ve Musa ile Harun, Nabad ve Abihu ve İsrail'in ihtiyarlarından 70 kişi çıktılar ve İsrail'in Allah'ını gördüler ve O'nun ayakları altında gök, yakuttan tuğla döşeme gibi aydınlandıkça asıl göğe benzer bir şey vardı ve İsrailoğularının asilzadelerine dokunmadı ve Allah'ı gördüler ve yiyip içtiler…. Yalvarırım, bana cemalini göster." Fakat, O şöyle cevap verir: "Sen benim yüzümü göremezsin, çünkü, kimse beni görüp de yaşayamaz." (Çıkış 24: 9-11/33:  18-23.)