KURAN-HADİS
Giriş Tarihi : 22-05-2019 05:40   Güncelleme : 24-05-2019 05:56

Kuran’ı Anlamak ve Yaşamak için Bakara Suresi 45-47 Ayetler

45- Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır.

Kuran’ı Anlamak ve Yaşamak için Bakara Suresi 45-47 Ayetler

45- Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, şüphesiz, içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır.

46- Onlar, (mü'minler ise), hiç şüphesiz, Rableriyle karşılaşacaklarını ve (yine) hiç şüphesiz, O'na döneceklerini bilirler.

Arapça sabır kelimesinin sözlük anlamı "kontrol etme ve bağlama"dır. Sabır, daha çok dayanmak, zorluklara göğüs germek anlamlarında kullanılır.

Kur'an sabır kelimesini, kişinin vicdanına başvurarak seçtiği yolda, karşılaştığı zorluklara katlanması, baskılar karşısında cesaret ve dayanıklılıkla inandığı yolda yürümesi ve Ahlaki disiplin içerisinde inancında sebat etmesi olarak kullanır.

Namaz ancak Allah'a asi olan ve Ahiret gününe inanmayan bir kimseye "zor" gelir.

Gönülden gelerek Allah'a itaat eden ve bir gün Allah'ın huzuruna döndürüleceğine inanan kimse için ise, namaz zevkli bir görevdir ve öyle olmalıdır.

"Sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin." İfadenin orijinalinde geçen "isteînû" fiilinin mastarı olan "istiane" kelimesi, yardım istemek demektir. Ancak öyle bir yardım isteme ki, gerçekte Allah'tan başka yardım edebilecek kimse yoktur, bilinci ile yardım istemektir.

Allah’tan yardım isterken namaza koşmak ve inandığın ve yardım istediğin noktada sabırla beklemek gerekir.

Namaz ile Allah’a yönelerek Allah’tan yardım istiyorsanız, sürekli Allah ile iletişim hâlinde olmanız gerekir.

İnsanın zorlukların üstesinden gelebilmesi için Allah'a yönelmesi, kendini O'na ve O'nun yoluna adaması gerekir. Bu ise, sabır ve namazdır. Yardım dilemenin en güzel yolu bu iki olgudur.

Çünkü sabır her olağanüstü gelişmeyi, her felaketi insanın gözünde küçültür, sıradanlaştırır.

Allah'a yönelmek ve O'na sığınmakla da iman ruhu uyanır ve insanın zihnine şu anlayış egemen olur: İnsan yıkılmaz bir dayanağa ve yerinden kopmaz bir sebebe dayanmaktadır.  

“O'na döneceklerini bilirler. “ ayetinin tefsirinde Allame Tabatabai “Bilgiyi algılayan nefis, aşamalı olarak önce sorunun farkına varır, sonra kuşkulanmaya başlar, ardından karşıt düşüncelerden biri daha ağır basmaya başlar, bunu izleyen aşamada karşı ihtimaller peyderpey devre dışı kalırlar ve nihayet kesin kavrama gerçekleşir. İşte bilgi budur.” Diyor.

Rabbi olduğunun farkına varan bir insan, bu konuda kesin bilgi edinmek için fazla bir şeye ihtiyaç duymaz. Bu iman, onu kesin bilgiye ulaştırmaya kâfi gelir.

Buradan hareketle diyebiliriz ki, bu ayet-i kerime, içerik olarak şu ayeti kerimeye benzemektedir: "Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, salih amel işlesin." (Kehf, 110)

İmam Caferi Sadık'ın şöyle dediği rivayet edilir: "İmam Ali korkunç bir hadise ile karşılaşınca, hemen namaza durur ve 'Sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin' ayetini okurdu."

Bu ayetle ilgili olarak İmam Caferi Sadık "Bu ayette geçen 'sabır' kavramından maksat oruçtur. Bir adam zor bir durumla karşılaştıysa veya başına bir musibet geldiyse, oruç tutsun. Çünkü yüce Allah, 'Sabrederek yardım dileyin.” buyuruyor.

İmam Rıza'dan şöyle rivayet edilir: "Sabır, oruçtur. Bir adam zor bir durumla karşılaştıysa veya başına bir musibet geldiyse, oruç tutsun. Çünkü yüce Allah, 'Sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin. Ve kuşkusuz o Allah'a huşû, edenler, saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir.' buyuruyor.

47- Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı anın.

Şevkani, İsrail oğullarına verilen nimetin, onları baskıdan, Firavun’a kulluktan kurtarması, üstün kılınmalarının ise krallık, nübüvvet ve kitap verilmesi olduğunu söyler.

Yahudi kaynakları üstünlüğün tevratın verilmesi ve öğretilmesi ile ilgili olduğunu söyler.

Yahudiler kendilerini seçilmiş halk olduklarını söylediler ancak dünyanın hakimleri olarak isimlendirmediler Tevrattaki ifade şöyledir: “Siz benim için bir koenler krallığı ve kutsal bir halk olacaksınız”  Yahudilikteki seçilmişlik kavramı Yahudiler insanlığın öğretmeni olarak tanrıyı insanlığa tanıtmak için seçilmişlerdir. Bu ifade esasen bu ayetle örtüşmektedir. Ancak ayetin ifadesi ile bir dönem seçilmişler ancak görevlerini hakkı ile yapamamışlardır.