KÜLTÜR-SANAT
Giriş Tarihi : 11-05-2019 05:46   Güncelleme : 11-05-2019 05:46

Bakara Suresinden dersler -4- Muttakiler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler

-"Ki onlar, gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler."

Bakara Suresinden dersler -4- Muttakiler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler

3- Ki onlar, gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

Kur'an'dan hidayet bulmanın gereği, kişinin Kur'an öğretilerini hemen pratiğe uygulamaya hazır olmasıdır.

Ayette “Ki onlar, gayba inanırlar, dedikten sonra hemen  namazı dosdoğru kılarlar” ifadesi geliyorki bu imanın pratiğe dönüşmesidir.

Namaz Kur'an'ın emrettiği ilk ve en önemli görevlerden biri olduğu için, imandaki samimiyetin ölçüsü ve pratik bir delilidir. Bu nedenle, bir kimse İslâm'ı kabul ettikten sonra ezanı duyduğunda cemaate katılıp, namazı kılmalıdır. Çünkü şehadetin samimi olup olmadığını bu belirler. Eğer ezana kulak asmaz ve cemaata katılmazsa, bu onun imanında samimi olmadığının bir göstergesidir.

‘Namaz’, Farsça bir kelimedir. Arapçada ‘salat’ kullanılır.

Salât, aslında dua, rahmet, ve istiğfar demektir. Namazda, bu üç mananın hepsi bulunmaktadır. Namaz dua etmek, tövbe etmek ve rahmete nail olmaktır. Salat’ın bir anlamıda anmak yardım etmektir. Salat Kuran’da bu anlamı ilede kullanılmıştır.

Namaz formatı ve şekli farklı da olsa bütün ümmetlerde var olan ibadettir.

“Ve yükıymunas salate.” İslamoğlu bu ifadeyi namazı isitkamet üzere kılmak olarak çeviriyor. Ve Namazı istikamet üzere kılmamın belirtileri olarak şu dört maddeyi zikrediyor.

Birincisi namazdan gafil olmamaktır. Maun suresi namazından gafil olanları anlatır.

İkincisi; İbadeti Allah’ın koyduğu usule uygun yapmaktır.

Üçüncüsü ise İbadeti yalnızca ve yalnızca Allah’ın rızasını gözeterek yapmaktır. İbadeti gösteriş için, başkaları için, başkaları görsünler diye yapmamaktır. İşte bütün bunların toplamı namazı istikamet üzere kılmaktır.

Dördüncüsü; Kıldığı namazla, hayatında yaptığı diğer eylemler arasında doğrudan bir orantı kurmaktır. Yani namazı nasıl Allah için kılıyorsa, namaz dışında yaptığı tüm eylem ve işleri de Allah için yapmak, yani bir hayatı Allah için yaşamak anlamına gelir.

Ve yükıymunas salate”yi Ali Bulaç ‘Namazı dosdoğru kılmak’ olarak çeviriyor. Dosdoğru kılmak, kılınan namazın hakkını vermektir. Tadili erkana dikkat etmek, namazı devamlı kılmak, namazı vaktinde kılmak ve namazı gerekli huşu ile eda etmektir. Ve bunun hayatında yansıması olarak hertürlü münkeri terk etmektir.  Tüm bu özellikler Kuran’ın farklı ayetlerinde ifade edilir.

Gaybe inanan namazı dosdoğru kılan muttakiler “kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.”

İnfak Harcamak demek, Hatta infak’ın kökeni, kök anlamı tüketmek bitirmek, sonuna kadar harcamak anlamına gelir. Yani kendilerine rızık olarak verdiklerimizden sonuna kadar Allah yolunda harcayanlar. Harcarken kendi malından verir gibi değil, Allah’ın malından verir gibi harcamak gerekir. Ayet  kendilerine verilenden diyor, kendi kazandıklarından demiyor, yani senin sahip olduğun Allah’ın sana verdiğidir.

Onun için verirken fazlalıklardan değil, işe yaramayanlardan değil, kendilerine rızık olarak Allah’ın verdiklerinden harcayanlardır.

Bu ayet üç özellik sayılıyor birincisi gayba iman, ikincisi namazı istikamet üzere eda, üçüncüsü de zekat..

Birincisi imana tealluk ediyor. Yani kul Allah ilişkisine.

İkincisi namaz. Namaz kulun kendisi ve Rabbi ile olan ilişkisini, yani kulun hem nefsi ile, hem de Rabbi ile olan ilişkisini düzenliyor.

Üçüncüsü Zekat ise kuldan topluma doğru. Yani kulun diğer insanlarla toplumla olan ilişkisini düzenliyor..

Böylece kul-Allah ilişkisi, kul kendisiyle ilişkisi, kulun toplumla ilişkisi bir ayette düzenleniyor.

Namaz insanda şahsi kemalatı, infak ise toplumsal kemalatı arttırır.