KURAN-HADİS
Giriş Tarihi : 10-05-2019 05:23   Güncelleme : 11-05-2019 06:28

Bakara Suresinden dersler -3- Hidayete erenler Muttakiler kimler? 1. Gaybe İnanırlar...

3- Ki onlar, gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

Bakara Suresinden dersler -3- Hidayete erenler Muttakiler kimler? 1. Gaybe İnanırlar...

3- Ki onlar, gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

Gaybe inanmak görünmeyen duyu organları ile idrak edilmeyen  ancak her biri birer hakikat olan şeyleri doğrulamak varlıklarını ikrar etmektir.

Gaybı mutlak ve izafi gayb olarak ikiye ayırmak mümkündür.

İzafi gayb; ya vahiy ile yada insanın kendi çabası ile bilebileceği gaybdır.

Mutlak gayb; insanın beş duyu organı ile algılayamadığı ve kendi çabası ile veya başka bir bilgi edinme ile yöntemleri ile hakikatini bilemediği şeydir.  Yüce Allah’ın zatı mutlak gaybdır. Cennet ve cehennemin mahiyeti bir boyutu ile mutlak gaybdır. Kıyametin ne zaman kopacağı mutlak gaybdır...

Allah’ın varlığı, Ahiret hayatı, Melekler, vahiy, öldükten sonra dirilme, Cennet, Cehennem gayb dır.. Ancak bir boyutu ilede izafi gayb olarak nitelendirile bilir gayblerdir.

Vahiy ile bunların gerçekliğini öğreniyoruz. Akıl ile gerçekliklerine dair veriler ileri süre biliyoruz.

Vahiy ile bize bilgi verilen bütün gaybi konuları aklımızla kavraya biliriz.

Muttakilerin ilk vasfı gaybe imandır.

İman kelimesi emn veya eman kökünden türemiş bir mastardır. Lügat manası doğrulamak, tasdik etmek veya bir kimseye yahut bir şeye inanmak, güvenmek demektir.

Her türlü tasdik ve doğrulama iman kavramı içerisinde karşılığını bulurken zaman içinde iman kavramı ilahi bir kimlik kazanmıştır.

Kuran-ı Kerim’de iman kelimesinin geçtiği ayetlere baktığımızda sözlük manasının korunduğunu görürüz. “Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden (tasdik eden/ doğrulayan)  ve asla şüpheye düşmeyenlerdir” (Hucurat-15)

İman sadece var olan bir şeyin varlığını kabul etmekten ibaret değildir. Örneğin güneş vardır ve herkes onun varlığını kabul edebilir. Ama güneşin varlığına inanmakla âlemlerin Rabbi olan Allah’a (cc.) inanmak farklı şeylerdir. Güneşe inanmak insana bir sorumluluk yüklemez.  Ya da deve kuşunu hiç görmemiş bir insanın deve kuşunun varlığına inanıp inanmamasının onun yaşamı için hiçbir önemi yoktur. Ama âlemlerin Rabbi olan, insanı yoktan var eden, hesap gününün sahibi olan Allah’a iman etmek farklı olacaktır ve olmalıdır. Eğer inandığınız Allah(cc) sizin hayatınızda, sizin yaşamınızda hiçbir şeyi değiştirmiyorsa, sizin hayatınızda Allah’a inanmakla deve kuşunun varlığına inanmak arasında bir fark yoksa inandığınız Allah’ı tanımıyorsunuz ve imanın ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir. 

İmam Cafer-i Sadık  “İman nedir?” sorusuna: “İman bütünüyle ameldir ve yaşamaktır.” şeklinde cevap vermiştir.

Allah (cc)  imanı insanoğlunun azalarına farz kılmıştır. İnsanoğlu kalple imanı akleder,  anlar ve azaları ile imanı hayata geçirir: “Allah‘a bize indirilene ve size indirilene iman ettik ilahımız ve ilahınız birdir, biz ona teslim olmuşlarız deyin.’’ İşte bu dildeki imanın ifadesidir. ‘‘Muhakkak size kitap da indirdik ki Allah’ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla alay edildiğini duyduğunuzda başka bir söze dalıncaya değin onlarla oturmayın.’’ Bu ayet kulaktaki imanın ifadesidir. ‘‘Müminlere gözlerini sakınmalarını söyle’’ Bu ayet gözlerdeki imanın ifadesidir. Bunların örneklerini çoğaltmak mümkün burada anlaşılması gereken nokta iman yaşanan bir hayattır. İnsanın azalarında, davranışlarında somutlaşması gerekir.  İşte ancak o zaman o iman sahibi için hidayet kaynağı olur.

Kur'an'dan hidayet bulmanın gereği, kişinin Kur'an öğretilerini hemen pratiğe uygulamaya hazır olmasıdır.