SİVİL TOPLUM
Giriş Tarihi : 24-03-2019 21:12   Güncelleme : 27-03-2019 08:02

Ramazan Deveci: Müslüman Adil, Emin ve Hayatın Her Alanında İyiliğin İfadesi Olan İnsan Olmalıdır...

Ekran Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Deveci Bilinç-Der’de Vahyin Işığında Namaz ve Müslümanın vasıflarını anlattı...

Ramazan Deveci: Müslüman Adil, Emin ve Hayatın Her Alanında İyiliğin  İfadesi Olan İnsan Olmalıdır...

İstanbul’da faaliyet yürüten Bilinç Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği aylık olarak bilinç seminerleri düzenliyor.

Mart ayı Bilinç Seminerlerinin Konusu ‘Vahyin Işıgında Namaz ve Müslünmanın vasıfları’ idi. 

24 Mart 2019 Pazar günü Bilinç- Der’in Başakşehir’de bulunan merkezinde yapılan programın konuşmacısı Ekran Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Deveci oldu.

Ramazan Deveci'nin konuşmasından notlar:

Bugün Allah’a ve Resulü’ne inandığını söyleyerek Müslüman olduğu iddiasında bulunan farklı düşüncelerde birçok insanla karşı karşıyayız.  Peki, gerçek Müslüman kimdir? Allah ve resulünün razı olduğu Müslüman kimdir?

Gerçek Müslüman’ın Allah’ın razı olduğu Müslüman’ın kim olduğunu anlamanın bir tek yolu vardır, oda İslam’ın değişmeyen kaynağı olan Kuran’ı ölçü almaktır.

Kur'an'dan hidayet bulmanın gereği, kişinin Kuran öğretilerini hemen pratiğe uygulamaya hazır olmasıdır.

Ayette “Ki onlar, gayba inanırlar, dedikten sonra hemen namazı dosdoğru kılarlar” ifadesi geliyor ki bu imanın pratiğe dönüşmesidir.

Namaz Kuran'ın emrettiği ilk ve en önemli görevlerden biri olduğu için, imandaki samimiyetin ölçüsü ve pratik bir delilidir. Bu nedenle, bir kimse İslâm'ı kabul ettikten sonra ezanı duyduğunda cemaate katılıp, namazı kılmalıdır. Çünkü şehadetin samimi olup olmadığını bu belirler. Eğer ezana kulak asmaz ve cemaata katılmazsa, bu onun imanında samimi olmadığının bir göstergesidir.

Namaz kulun hem kendisi hemde Rabbi ile olan ilişkisini düzenler.

Namaz; Allah’a kul olmanın, Allah’tan başka ilah tanımamanın, Allah’tan başka hiçbir güç ve otoriteye kulluk yapmamanın bir ifadesidir.

Namaz; Müslümanların Allah’la buluşması, Allah’la konuşması, Allah’ın karşısında kendini hesaba çekmesi, yaşadığı günün muhasebesini beş kez Allah’ın huzurunda yapmasıdır.

“Sana kitaptan vahyolunanı oku, namaz kıl. Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah’ı anmak en büyük şeydir. Ve Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut 45)

Bu ayetin tefsirinde Üstat Seyyid Kutub şöyle demektedir: “Namaz kıl çünkü namaz kılındığı zaman kişiyi kötülüklerden ve fenalıklardan alıkoyar. Çünkü namaz gönlü Allah’a bağlar. Gönlü Allah’a bağlı olan kişi günah işlemekten, hayâsızlık yapmaktan çekinir. Her zaman temiz, her zaman arınmış olarak Allah’a ulaşmak ister. Hayâsızlığın ve fenalığın kiri, pisi ve ağırlığı namaz kılan mümine ulaşmaz.

İbni Cerir’in rivayetine göre Resulullah (s.a) buyuruyor ki: “Bir kimse namaz kılar da namazı onu hayâsızlıktan ve fenalıklardan alıkoymazsa o namaz kendisini Allah’tan uzaklaştırmaktan başka bir şey yapmaz.”

Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir. (Mü’minun- 8)

Emin ve güvenilir olmak için öncelikle sözlerimizde durmamız, emanete riayet etmemiz, borcumuzu vaktinde ödememiz gerekir. Bunlar bir Müslüman’ın en önemli vasıflarıdır.

Enin ve güvenilir olmanın diğer bir özelliği adil olmaktır. İslamın esası tevhid adalettir. Müslümanın diğer insanlardan en önemli farkının adalet olduğuna inanıyorum..

Vahiy bize düşmanlarımıza bile adalette davranmamızı emretmektedir.

Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın… Maide 8

Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. Nisa- 135

Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz. Nahl- 90

Victor Hugo “İyi olmak kolaydır zor olan adil olmaktır" der. 

İnsanlık tarihinde, her toplumda iyi insanlar her zaman var oldu ve olmaya devam ediyor. Ama İslam toplumu da dahil tüm toplumlarda adaleti gözeten gerçekten, adil olan insanlar o kadar az ki.

Ancak adaleti gözeten ve adaleti ayakta tutan toplumlar insanlık için bir umut vaat edebilir. Müslümanlar geleceğin dünyasında insanlık için umut olmak istiyorlarsa adaleti maslahata kurban etmemeleri gerekiyor.

Müslüman; iyi bir baba, iyi bir evlat,  iyi bir kardeş, iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir arkadaş, iyi bir komşu velhasıl bulunduğu konum neyse onun iyisi olabilendir. Bununda adı iyi bir insan, iyi bir kul demektir.