EDİTÖRDEN
Giriş Tarihi : 01-01-2018 09:21   Güncelleme : 01-01-2018 09:21

Editör yazdı: Ekran Gazetesinin 5. yılı, Adalet, Vahdet, Kudüs....

Ekran Gazetesi yeni yayın döneminde dördüncü yılını tamamladı hamd olsun, beşinci yılımıza geçmiş bulunuyoruz.

Editör yazdı: Ekran Gazetesinin 5. yılı, Adalet, Vahdet, Kudüs....

Sevgili dostlar…

Ekran Gazetesi yeni yayın döneminde dördüncü yılını tamamladı hamd olsun, beşinci yılımıza geçmiş bulunuyoruz.

Bu dört yıl içerisinde belirlediğimiz yayın ilkelerine bağlı bir yayın sürdürmeye çalıştık.

Türkiye Müslümanları olarak ciddi değişimler yaşıyoruz. Gelişen süreçte dindar insanlar iktidar nimetleri ile, para ile makam ile tanıştı. Ak Parti süreci ile birlikte iktidarda  daha çok söz sahibi olan islamcı düşünceye sahip Müslümanlar, süreç içerisinde hem milliyetçileşti hemde devletçileşti.

Halbuki yıllar önce geleneksel İslami anlayışlar; necip Türk milletinin, binlerce yıldır İslam’ın bayraktarlığını yaptığını, bayrağın düştüğü yerden ayağa kalkacağını söylerken, İslam aleminin liderinin Türkiye olacağını da ifade ediyorlardı.

Bizler tevhidi Müslüman’dık, vahiy hiçbir kavme ayrıcalık tanımıyor, bütün kavimleri Allah’ın ayeti olarak nitelendiriyordu. Onun için böylesi milliyetçilik kokan sözlerden sakınılması gerekiyordu.  Ümmetçi idik ve İslam birliğini savunuyorduk. Irkı, rengi, mezhebi ne olursa olsun tüm dünya Müslümanları kardeşti. İslam dünyasına hangi kavmin önderlik edeceğinin bir önemi yoktu bizim için. Müslümanların kardeşliği ve vahdeti esastı çünkü.

İslam’ın esası tevhid ve adaletti. Maide-8 ve Nisa-135 esasına göre her türlü adaletsizliğe ‘ama’sız karşı çıkar, Osmanlı döneminin kardeş katli fetvasını eleştirirdik. Devletin bekası için masum çocukların hatta bebeklerin öldürülmesinin İslami bir izahı olamazdı. Muaviye’nin maslahatçı mantığını değil İmam Ali’nin adaleti esas alan tavrını savunurduk. Çünkü bizim için esas olan devlet değil insandı. İnsan için öncelikli olan adaletti. Onun için İmam Ali “Devletin dini adalettir” demişti.

Devlet siyasetinde de güvenlik değil, adalet merkezli bir anlayışa sahip olan İslamcılar, devletçileşmenin beraberinde getirdiği bir bakış açısı ile adaleti değil, güvenliği esas alan bir balış açısı ile olaylara yaklaşıyor ve kimi adaletsizlikleri amalarla izah etmeye başlamışlardı.

Diğer yandan Medya ahlakının her geçen gün daha da azaldığı, algı operasyonları ile yalan haberlerin tavan yaptığı bir süreçten geçiyoruz. İşin acı yanı bu yalan haberlerin İslami hassasiyeti olduğu bilinen medya organlarında da olması. 

Ekran Gazetesi böylesine mayınlı bir alanda dürüst yayıncılık yapmaya yalan haberlerden sakınmaya çalışıyor. 

Ekran Gazetesi Adaleti esas alan yayın politikası ile yaşadıkları değişimler noktasında İslamcıları uyarmaya devam etti edecek.

Ekran Gazetesi olarak bu geçen zaman içerisinde, ilk yola çıktığımızda belirlediğimiz önceki yazılarımızda da paylaştığımız yayın ilkelerimize bağlı kalmaya çalıştık.

Ekran gazetesi olarak; “Evrensel İslami ilkelere bağlı, vahyin öğretilerini temel alan, cemaatçiliğe, mezhepçiliğe, ırkçılığa, zulme karşı duran, doğruluktan, haktan, mazlumdan, adaletten yana olan, Kudüs’ün Mescidi Aksa’nın Özgürlüğünü savunan, Filistin davasını iman ve İslam davasının bir parçası olarak gören, Müslümanların vahdetini ve kardeşliğini, önemseyen ve önceleyen” yayın ilkeleri ile yayın yapmaya çalıştık.

Kudüs dedik vahdet dedik. Esasen Vahdet sözümüzün havada kalmadığını yayıncılığımızla gösterdiğimiz gibi yazar kadromuzla da göstermiş olduk.

Yazar kadromuzda, Akabe camiasından, İnsan ve Medeniyet hareketinden, Anadolu Platformundan, Kudüs Yardımlaşma Derneğinden, Şii ve Sünni kardeşlerimizin varlığı bizler için ciddi bir zenginlik olduğu gibi vahdet anlayışımızın da somut bir göstergesi oldu.  Milli Gazete’den yaptığımız alıntı yazılarla Milli Görüş’ün olaylara bakışını okuyucularımıza aktarmaya çalıştık.

Farklı düşüncedeki yazarlarımızın yazılarına hiçbir zaman müdahale etmedik. Yazarlarımız düşüncelerini özgürce kendi köşelerinde yazdılar.

Haberlerimize bir günde 10.000 tıklandığı günleri de gördük. Kimi yazarımızın yazıları onbinleri geçen okumaya ulaştı. Bu dört yıl içerisinde okuyucularımızın ilgisi her geçen gün artarak devam etti. Bize gösterdikleri bu ilgiden dolayı okuyucularımıza haber ve yazıları sosyal medyada paylaşarak daha çok kimseye ulaşmasına katkı sunan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Artık hedefimiz daha çok insana ulaşmak.

Sevgili dostlar;

Ekran Gazetesi hiçbir grup cemaat, partinin karşısında yada yanında değildir. Kendimizi şuncu yada buncu olarak görmüyoruz. Sadece başta zikrettiğimiz ilkeler doğrultusunda yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Müslümanların vahdeti ve Kudüs’ün özgürlüğü en hassas olduğumuz konular.

Ülkemizdeki siyasi iradenin yağcısı olmadığımız gibi muhalifi de değiliz. Doğru ve güzel işler yaptığında takdir eden, yanlış gördüğünde uyaran bir tavır içerisinde olduk olacağız. İktidarın doğrularını söylemekten daha çok iktidarlara doğruları söylemenin daha önemli olduğuna inanıyoruz. Bunu yaparkende amacımız hiçbir zaman iktidara zarar vermek olmadı olamazda. İktidarın başarıları, ülkemizin başarısıdır. Ve bize sadece mutluluk verir. 15 yıl gibi uzun bir zamadır iktidarda olan Ak Parti ülmeize bir çok hizmetler yaptı. Ve yapmayada devam edecek. İnasanın olduğu yerde hata olur dolaysı ile bu süreçte bir çok yanlış yapıldı ve yapılıyor. Basına, sivil toplum kuruluşlarına, akil insanlara düşen yapıcı eleştiriler yapmaktır. Ekran Gazetesi olarak bunu yapmaya çalışıyoruz.

Haber yaparken birilerine taraf yada karşı olmak gibi bir kaygımız yok. Ancak doğru haber yapmak ve Müslümanların vahdetine birliğine zarar vermemek gibi bir kaygımız her zaman oldu ve olacak.

Gelecek günlerimizin hepimiz için tüm insanlık  için, ümmet için daha güzel olmasını diliyoruz. Ülkemizin ve İslam aleminin birliği için dua ediyor Adaletin ve sevginin hakim olduğu Kudüs’ün özgür olduğu bir dünya diliyoruz.