ANALİZ
Giriş Tarihi : 30-07-2020 08:10   Güncelleme : 30-07-2020 08:11

Ramazan Deveci yazdı: Arafat Vakfesi Ve Arafat’ta Vakfe Duası

Arafat vakfesi Müslüman’ca duruşu simgeliyor… Arafat vakfesine Âdem’ce İbrahim’ce, Muhammed’ce bir duruş ile durmak gerekiyor.

Ramazan Deveci yazdı: Arafat Vakfesi Ve Arafat’ta Vakfe Duası

Arafat Vakfesi; Bir anlamda Hz. Âdem (a.s)’in tövbesinin insana yeniden yaptırılışıdır. Rivayete göre Hz. Âdem’in tövbesi Arafat’ta kabul edilmiş ve Hz. Havva ile buluşmuşlar.

Vakfe duruş demek… Arafat vakfesi Arafat duruşu anlamına geliyor…

Arafat vakfesi Müslüman’ca duruşu simgeliyor… Arafat vakfesine Âdem’ce İbrahim’ce, Muhammed’ce bir duruş ile durmak gerekiyor.

İbrahim’i bir duruş nebevi tevhidi bir duruştur. Allah karşısında esas duruşa sahip olmaktır. Hayatında tevhidi hâkim kılmak adaletten sapmamaktır. Ali gibi zulme uğrayıp da zulüm yapmamaktır.

Arafat vakfesi ayakta yapılan dua ile yerine getirilmiş oluyor.

Muhammedi bir duruş ile âlemlerin Rabbi ile söyleşiliyor. Günahlara Âdemce tövbe ediliyor. Tövbe hatanı anlayıp hatadan vazgeçmek ve o hatayı bir daha yapmamaktır. İşte Hz. Âdem’in tövbesi böyle bir tövbedir. Bunun için Allah’a söz vererek günahlarından vazgeçmek bir daha o günahları işlememektir.

Günahlarımızı düşünüyoruz Vakfe duasına tövbesine hazırlanırken. Hayatımız bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçiyor. Bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz günahları hatırlamaya çalışıyoruz. Kırdığımız kalpleri, kırdığımız gönülleri, yapmamız gerektiği halde yapmadığımız kulluk görevlerimizi hatırlamaya çalışıyor ve tüm günahlarımızda Âdemce tövbe etmek istiyoruz.

Bu duygularla önce Diyanet İşleri Başkanlığının toplu vakfe duasına katıldık. Daha sonra, birlikte geldiğimiz şirketin hocaları bizim gruba toplu vakfe duası yaptırdı. O vakfe duasına da katıldık. Dualar tabi ki toplu yapılabilir, ama herkes kendi tövbesini ve duasını da yapmalı bence.

Onun için eşimle birlikte çadırın dışına yalın ayak çıktık amcamın kızı Huri abla da bize katıldı ve kendi tövbemizi ve vakfe duamızı yaptık. Özellikle yalın ayak yapmak istedim. Vakfe duasının yalın ayak yapılmasının sünnete daha uygun olduğunu düşünüyorum.

Burası Arafat burası duaların kabul edildiği yer…

Açtım elimi ve gönlümü Rabbime şöyle dua ettim…

Arafat’ta Vakfe Duası

“Ey Allah’ım,

Ey rahman ve rahim olan Rabbim,

Hamd sanadır, övgü sanadır, Rabbim sana binlerce, yeryüzündeki tüm yapraklar adedince hamd olsun, bize bu aciz zavallı kullarına o kadar çok nimetler verdin ki hangi birini söyleyelim, her biri için sana ne kadar hamd etsek az olur. Bugün burada bu kutsal mekânda bulunmamızın şükrünü yapmaktan aciziz. Acizliğimizle sen hamdımızı şükrümüzü kabul et!

Ey Allah’ım,

Biz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, sen her türlü noksan sıfatlardan münezzehsin. Sen bizim Rabbimizsin, ilahımızsın, yaratıcımızsın, rızık vericimizsin senin eşin benzerin ortağın yoktur. Biz sana, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman ediyor imanımızı burada bir kez daha yeniliyoruz!

Rabbimiz,

Biz yalınızca sana ibadet edip sana kulluk yapacağımıza söz veriyoruz. Rabbimiz sen bizleri, sana hakkıyla kulluk yapan, sana senin rızana uygun şekilde ibadet eden ve tüm hayatı boyunca senin rızana emirlerine uygun şekilde yaşayan kullarından eyle. Bizleri nefsimize, şeytana uydurma ve bizleri nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden emin eyle!

Ey Allah’ım,

Biz senin çağrını işittik ve itaat ettik. Allah’ım buyur emrine, rızana geldik diyerek, sana senin beytine, kutsal topraklara hac etmeye geldik!

Rabbimiz sen bizden bu haccımızı kabul buyur ve bize makbul ve mebrur bir hac yapmayı nasip et!

Allah’ım burada Hz. Âdem(as)’in duasının ve tövbesinin kabul edildiği yerde sana yalvarıyorum. Ve ben de onun gibi günahlarımdan dolayı sana tövbe ediyorum. Allah’ım şimdiye kadar işlemiş olduğum tüm günahlardan, ister bilerek işleyeyim ister bilmeyerek işlemiş olayım tüm günahlarımdan tövbe ediyorum Allah’ım. Tövbe Allah’ım. Rabbimiz bizim günahlarımız ne kadar çok olursa olsun senin rahmetin daha çoktur. Tüm âlemleri kuşatmıştır. Bizim de günahlarımızı kuşatır. Rabbim sen merhamet edicilerin en merhametlisisin, sen affı seversin, sen affedicisin. Allah’ım sen babamız Âdem(as)’in tövbesini kabul ettiğin gibi benim de bizim de tövbelerimizi kabul et. Allah’ım sen bize nasuh bir tövbe yapmayı nasip et. Ve tövbesi sonunda affedilen kullarından kıl. Ve sen bizi bundan sonrada tövbesine uyarak tertemiz günahlardan uzak bir hayat yaşayan kullarından eyle!

Allah’ım, sen beni bağışladığın gibi annemi, babamı, eşimi, çocuklarımı, ablalarımı, kardeşlerimi ve yeğenlerimi de bağışla ve onları senin rızana göre yaşayan kullarından eyle! Dünyada da ahirette de onlara iyilik ve güzellik ver. Onları her türlü bela ve musibetten, hastalıklardan koru! Onlardan rahmetini hiçbir zaman esirgeme. Onlara dünya ve ahiret saadeti ver!

Allah’ım acizliğimi, zayıflığımı, günahkârlığımı sana arz ediyorum. Sen bizi bağışlamazsan bizi bağışlayacak hiçbir güç yoktur. Sen bizi korumazsan bizi koruyacak hiçbir güç yoktur. Sen bizi koru ve sen bizi bağışla!

Bu mukaddes topraklar hürmetine, bu mukaddes günler hürmetine, duasını kabul ettiğin kulların hürmetine, Hz. Âdem, Hz, İbrahim, Hz. Muhammed hürmetine tövbemizi ve dualarımızı kabul et

Allah’ım,

Rabbimiz,

Gönlümüzü senin ve Resûlünün sevgisi ile doldur ki başka sevgiye yer kalmasın. Seni bize sevdir, bizi de sana sevdir Allah’ım. Bizleri Resûlü ve ehli beytini gereği gibi seven, Resûlün ve ehli beytinin yolunda yürüyen kullarından eyle!

Allah’ım,

Sen çocuklarımızı bize emanet ettin biz belki emanetine hakkıyla sahiplik yapamadık. Onları senin istediğin gibi senin rızana uygun şekilde yetiştiremedik. Ama şu anda biz de onları sana emanet etmiş durumdayız. Sen emanetlerini koru Allah’ım. Sen evlatlarımızı her türlü belalardan, musibetlerden, hastalıklardan koru Allah’ım. Ve onları nefislerinin şerrinden, şeytanın şerrinden kötülerin şerrinden koru Allah’ım. Koru ki nefislerine uyup yanlış yapmasınlar. Onları sana hakkıyla kul olabilen senin rızana uygun şekilde yaşayan kullarından eyle. Kızlarımızı Hz. Fatıma’nın ahlakı ile ahlaklandır, erkeklerimizi İmam Ali’nin ahlakı ile ahlaklandır. Onlara dünyada da ahirette de iyilikler güzellikler ver. Rabbimiz evlatlarımızın dünyada imtihanlarını ahirette hesaplarını zorlaştırma kolaylaştır. Ve onlara dünya ve ahiret saadeti ver. Okullarında, derslerinde yaşamlarında onları başarılı kıl sınavlarında onların yardımcısı ol. Ve onları sevindir. Onlardan yardımını, rahmetini hiçbir zaman esirgeme!

Allah’ım çocuklarımızı imanlı, ihlâslı, ahlaklı, erdemli kullarından eyle. Onları yaşamları boyunca Kur’an ve İslam yolundan ayırma. Kur’an’ı hakkıyla anlayıp yaşayan ve senin rızana sevgine ulaşan kullarından eyle. Rabbimiz onları sana emanet ettik. Sen emaneti gözetensin onları da gözet.

Ey İbrahim’in Rabbi!

Burada İbrahim’in büyük imtihanlardan geçtiği mekânlarda sana yalvarıyorum İbrahim (a.s) imtihan ettiğin gibi beni de zor şeylerle imtihan etme. Rabbim bizi çocuklarımızla imtihan etme Bizi kaldıra bileceğimiz kolay şeylerle imtihan et. Ve imtihanı kazanan kullarından eyle. İbrahim gibi sana yaklaşan sana dost olan senin sevgine ulaşan kullarından eyle. Ve İbrahim(a.s)’in dualarını kabul ettiğin gibi bizim de dualarımızı kabul et. Allah’ım senin sevginin üzerinde sevgi nasip etme.

Rabbimiz, bizleri İbrahim gibi şeytanı hakkıyla taşlayıp hayatı boyunca şeytana uymayanlardan eyle!

Rabbimiz!

Sen bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru!

Rabbimiz,

Sen bize hayırlı bol rızık ver ve hayırlı yolarda harcamayı nasip et!

Rabbimiz!

Sen İslam ümmetine birlik dirlik ve düzen nasip et. Müslümanları birbirlerine yakınlaştır. Kalplerine sevgi yerleştir ve Müslümanlara kardeşlik bilinci ver. Müslümanlara İslam’ın ve Kur’an’ın değerlerine sahip çıkma bilinci ver!

Allah’ım, sen ol dediğin zaman her şey oluverir. Filistinli kardeşlerimize yardım et. Kudüs’ün ve Mescidi Aksa’nın kurtulduğu günleri bize göster. İslami değerlerin toplumumuza yön verdiği başörtülü kızların özgürce okuyup çalışabildikleri günleri bize göster. Allah’ım bizleri Türkiyeli Müslümanları başörtüsü yasağı zilletinden kurtar. Kızlarımızın ve kadınlarımızın örtülerinden dolayı horlanmadıkları günleri bize göster.

Rabbimiz!

Sen hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlarımıza edalar nasip et. Bu vesile ile annemin, babamın, ablamın her türlü hastalıklarına şifalar ver. Allah’ım, yaşlılarımızı da yaşlılığımızda bizi de elden ayaktan düşürme Allah’ım. Anneme babama dünyada ve ahirette acı çektirme. Onlardan rahmetini ve yardımını esirgeme!

Allah’ım, sen hayatın da hayırlısını ver ölümün de hayırlısını ver. Güzel yaşayıp güzel ölen ölümün sonunda ebedi saadete ulaşan kullarından eyle.

Ey İbrahim’in Rabbi,

Ey Hacer’in Rabbi,

Ey İsmail’in Rabbi,

Ey Muhammed’in Rabbi,

Ey Arafat’ın, Kâbe’nin Rabbi,

Bizim de Rabbimiz olan Allah’ım!

Burada onların makamında onların yaptıklarını yapmaya çalışırken sana yalvarıyor sana dua ediyoruz. 

Rabbimiz sen onların dualarını kabul ettiğin gibi bizim de dualarımızı kabul et. Kulluğumuzu, ibadetlerimizi, haccımızı kabul et. Ve bizleri kabul olunan bir haccın sonunda günahlarından tertemiz temizlenmiş kullarından eyle. Temiz bir şekilde memleketimize kavuştur. Ve orada temiz kalabilenlerden eyle!

Rabbimiz, İbrahim (a.s) hürmetine Muhammed (a.s) hürmetine bugüne kadar senin beytinde yapmış olduğumuz tüm duaları da kabul et. Rabbimiz sen duaları kabul edensin. Âmin…

Not: Bu yazı yazarın “Vahiy İklimine Yolculuk Hac Günlüğü” kitabından alıntıdır. Burada yazılan dua 2006 Ocak ayında Arafat'ta yapılan duadır...