Abdurrahman Kılıç; İmamı Azam'ın dinamik, canlı, yenilenebilen, bir içtihad usulü vardır.

Abdurrahman Kılıç; İmamı Azam'ın dinamik, canlı, yenilenebilen, bir içtihad usulü vardır.

Ümit Aktaş; İmamı Azam iktidar alanının dışında kalmaya özen göstermiştir.

Ümit Aktaş; İmamı Azam iktidar alanının dışında kalmaya özen göstermiştir.

Sabiha Ateş Alpat; İmamı Azam asla saltanata boyun eğmemiştir.

Sabiha Ateş Alpat; İmamı Azam asla saltanata boyun eğmemiştir.

İmamı Azam siyasi yönden genel ehl-i sünnet düşüncesinden ayrılmaktadır.

İmamı Azam siyasi yönden genel ehl-i sünnet düşüncesinden ayrılmaktadır.

İmam Azam'ın beslendiği asıl damar Hz. Ali ve Abdullah b. Mesud’dur.

İmam Azam'ın beslendiği asıl damar Hz. Ali ve Abdullah b. Mesud’dur.

Tunahan Bozkurt; Ebu Hanife; Direniş ve Emek demektir…

Tunahan Bozkurt; Ebu Hanife; Direniş ve Emek demektir…

Prof. Nuri Kahveci;  Fıkıh İmamı Azam ile bilim haline gelmiştir

Prof. Nuri Kahveci; Fıkıh İmamı Azam ile bilim haline gelmiştir

Ebu Hanife gibiler her dönemde zalim yönetimlere baş kaldıracaklardır.

Ebu Hanife gibiler her dönemde zalim yönetimlere baş kaldıracaklardır.

Yeni Bir Soruşturma dosyası; İmamı Azam Ebu Hanife….

Yeni Bir Soruşturma dosyası; İmamı Azam Ebu Hanife….

Havva Baykoz: Vahdet, küfre karşı Müslümanların varlık zeminidir.

Havva Baykoz: Vahdet, küfre karşı Müslümanların varlık zeminidir.

Arif Özel: Vahdet, tek bir hedefe yönelmektir, bir ipe tutunmaktır.

Arif Özel: Vahdet, tek bir hedefe yönelmektir, bir ipe tutunmaktır.

Kemal Kemahlı: Vahdet, ortak paydada kenetlenmektir.

Kemal Kemahlı: Vahdet, ortak paydada kenetlenmektir.

Metin Çağlı; vahdet asla gerçeklestirilemez.

Metin Çağlı; vahdet asla gerçeklestirilemez.

Cem Bozlu, Vahdet; birlik, ümmet, kardeşlik, sevgidir...

Cem Bozlu, Vahdet; birlik, ümmet, kardeşlik, sevgidir...

Ali Aygün; Vahdet kardeş olma bilinci ile bir araya gelmektir.

Ali Aygün; Vahdet kardeş olma bilinci ile bir araya gelmektir.

Yasemen Çoban; Vahdetin yolu birbirimizi tanıma ve saygıdan geçer…

Yasemen Çoban; Vahdetin yolu birbirimizi tanıma ve saygıdan geçer…

Ahmet Turgut; Vahdeti olmayanın, Tevhidi de olmaz.

Ahmet Turgut; Vahdeti olmayanın, Tevhidi de olmaz.

Vahdet Soruşturması...

Vahdet Soruşturması...

Kur'an İslamı ve Uydurulmuş din söylemi…

Kur'an İslamı ve Uydurulmuş din söylemi…

Kuran İslam’ı asıl kaynağa dönüş projesidir.

Kuran İslam’ı asıl kaynağa dönüş projesidir.