Kürtler Niye Müslüman Oldular?
Yakup Emrah

Kürtler Niye Müslüman Oldular?

Bir din düşünün ki Kaotik bir dünyada Sosyal Adaletin sesi oluyor. Hüsrevler ve kayserler hazineleri doldururken bu dinin halifesi fakir halkla sofraya oturuyor. Roma ve Perslere karşı savaşan komutanların ise göğe uzanan sarayları, servetleri yoktu. Bilakis, yamalı elbiselerle savaşan komutanlar düşmanlarını defalarca şaşırtmışlardı. Gittiği bölgelerde halka zulmetmeyen, sömürmeyen insanları; Mezopotamya Halkları belki ilk defa görmüştü.                      

Şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki İslam’ın aydınlık askerleri, Kürtleri Zillet ve düşkünlükten kurtarıp gökyüzünün özgürlüğüne, Roma ve Sasani’nin zulmünden, Muhammedi adalete çağırmaya geldiler.Bu çağrı şüphesiz ki Kürtler için bir varoluş kaynağı oldu. Bu çağrıya karşı direniş göstermeyip özgürleştiler.  Eğer Kürtler İslamı seçmeseydi, belki kayıp tarihin derinliklerinde yerlerini alacaklardı.

Bu noktada kesinlikle şunu diyebiliriz ki;

İslam, Kürt Halkının eşsiz unsurlarından biridir. Öyle ki Araplardan sonra Aziz İslam’ı kabul eden ilk toplumdur. Yani Kürtlerin “Tarihi Dirilişi” İslam’ı kabul etmekle başlar. Hatta “Kürt Siyasal Gücün” doğuşu da İslamla şereflenme ile bağıntılı bir gerçekliktir.

Kürtler Dönemin Emperyalist sömürü güçleri olan Bizans ve Sasani’ye karşı İslam’ın adalet ve özgürlük değerlerini kalkan yaparak savaştılar. Dönemin iki süper gücünü İslam’ın aydınlık ve hareketli çehresiyle aştılar.

Bu konuda büyük Kürt araştırmacı ve tarihçisi İzady şunları söylemektedir.

“İslam’ın 7. Yüzyılda ortaya çıkmasından sonra Kürdistanlı güçlü göçmenler, Kürdistan toprakları dışındaki yerlerde krallıklar ve prenslikler olarak iktidara geldiler. Aslında bu Kürt göçleri, Horasan’dan Mısır’a uzanan bir alanda 10. Yüzyıldan başlayarak üç yüz yıl boyunca İslam tarihinin akışına yön vermiştir. Batı İran toprakları ve daha sonra da bereketli hilal neredeyse birkaç bağımsız Kürt Hanedanlığının hükümranlık bölgesi haline gelmiştir. İslam’ın merkezi toprakları Bizanslılara, Ruslara ve Haçlı ordularına karşı savunanlar Kürtlerdir.”

Kürtlerin bu destansı varoluşunu çözümlemek için İslam öncesi ve İslam Sonrası olarak iki dönemde incelemeliyiz. Örneğin Kürtlerin Edebi çıkışı bile İslam ile tanıştıktan sonra başlıyor. İslam Öncesine dair çok az sayıda şiirsel, edebi metinler bulunmaktadır. Bunlardan biride, 1950 yılında İngiliz arkeologlar tarafından yapılan bir kazıda rastlanılır. İran’ın Hewreman kentinde arkeologlar tarafından bulunan ve bugün Londra’da muhafaza edilen lahitte Barazboz adlı bir Kürdün “BıHewre” adlı şiiri vardır. Lakin buna benzer arkeolojik buluntular yok denecek kadar azdır.

İslam Sonrası dönemin önde gelen meşhur Kürtleri arasında Ebu’lFida, İbniAthir, İbni Şeddadi ve İbniKuteybe gibi tarihçiler, Suhreverdi, Ayn el QudatiHemedanigibi filozoflar, İbni Faldan gibi gezginler, SafiüddinUrmawi ve Muhammed İbniKatipErbili gibi müzikologlar, İbrahim ve İshak Mawsili ve Zeriyab gibi müzisyenler, Munis gibi mimar ve mühendisler, Matemeatikçi ve Gök bilimci Muhiddin Ahlati, Biyografici İbniHalikan ve Ansiklopedici İbni Nedim sayılabilir.

Her ne kadar bu eserlerin birçoğu Arapça ve Farsça olsa da İslam dininin Kürtler üzerindeki olumlu ve müspet etkisi, Kürtlerin diğer toplum ve kavimler arasında her yönden hatırı sayılır bir etkiye sahip olmalarını sağlamıştır. Bilhassa tarih ve dil bilimi alanında İbni Esir, İbniXeliqan ve İmam Suyuti gibi Âlim ve tarihçilerin İslam alemine katkıları büyük olmuştur. Hatta ve hatta Arapça gramerini bile Suyuti gibi meşhur Alim ve dilbilimcisi Kürtler tarafından yazılması ve bu eserlerin günümüze kadar ulaşması manidardır.

 

Görüldüğü gibi; Rahatlıkla Diyebiliriz ki, Eğer Kürtler İslamı seçmeseydi, belki kayıp tarihin derinliklerinde yerlerini alacaklardı.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Dr. Şehit Fethi ŞAKAKİ Yazdı: Sünnilik ve Şialık yapay bir kavgadır
Dr. Şehit Fethi ŞAKAKİ Yazdı: Sünnilik ve Şialık yapay bir kavgadır
Atasoy Müftüoğlu Yazdı: Konfor/çıkar/iktidar alanına kapanmak, entelektüel özgürlükten vazgeçmek demektir.
Atasoy Müftüoğlu Yazdı: Konfor/çıkar/iktidar alanına kapanmak, entelektüel özgürlükten vazgeçmek demektir.