Kerbela, bir iktidar savaşı mıydı ?
Vedat Kahyalar

Kerbela, bir iktidar savaşı mıydı ?

Hz.Hüseyin Ve Peygamber Yakınları Neden Şehid Oldu ?

İslam tarihinin en önemli anlaşması Hz.Hasan ile Muaviye arasında yapıldı. Hz Hasan 6 aylık hilafeti süresinde sürekli itirazları ve kişisel beklentileriyle İslam toplumunda ikilik çıkaran Şam Valisi Muaviye ile anlaşma yapmış ve kan dökülmemesi,  fitnenin daha da büyümemesi için gönüllü olarak yönetimden çekilmiş ve  aşağıda detayları Hz. Hasan’ın oğlu Hasal’ül Müsenna’nın dilinden anlatılan antlaşmayı imzalamışlardır. Hasan’ül Müsenna anlatıyor :

“Babam ihanetlerle örülmüş dünyaya ilkeler bıraktı.

Ümmetin selameti için Muaviye ile barışa oturduğunda, şu antlaşmayı imzaladılar:

 “Bismillahirrahmanirrahim.

Hasan b. Ali ile Muaviye arasında imzalanmıştır :

Hilafete geçtikten sonra, Muaviye’nin;

1.Allah’ın kitabı, Resulünün sünneti ve Hulefa-i Rasidîn’in sireti üzere amel etmesi,

2. Kendisinden sonra veliaht tayin etmemesi ve kendisinden sonraki halifenin şura ile belirlenmesi.

3.İnsanların mallarına, canlarına ve ailelerine eman vermesi (dokunmaması),

4. Hasan b. Ali’ye gizli veya açık hiç bir entrikada bulunmaması ve dostlarından hiç birine hiç bir şey yapmaması.

Şartlarıyla ona hilafeti teslim edeceğine dair yapılan anlaşmadır. Buna Abdullah b. el-Hâris ve Amr b. Seleme şahittir”

Ancak, Muaviye böyle hareket etmedi,  Babam onun hırsını ve gücünü kendinden sonrakilere bırakmamasını istemişti. Ancak nefsi ona imam oldu, o da arzularına uydu. İslam’ı ters yüz edilmiş bir kürk gibi giydi. Hem de yerine kendisinden bile pervasız olan bir oğul bıraktı.”

Hz Hasan bu süreçte karısı tarafından zehirlenmişti. Ne hikmetse olayın sebebi, şekli derhal hasıraltı edilmişti.

Hz Hüseyin ortaya çıkan bu tablo karşısında şöyle diyordu:

“Dedemin sünnetinin ayaklar altına alınmasına ortak olmayacağım. Resulullah  “içinizden en hayırlısı kim ise onu seçin demişti, Kılıca biat edin dememişti. “

İşte Kerbela iktidar peşinde koşmanın değil, yeniden hakkı hakim kılmanın ve özgürlüğün destanıdır

Sabrın, Allaha teslimiyetin ve Allah ve Rasulüne adanmışlığın azametidir.

Peygamber evlatları Kerbela’da dünyevi iktidar uğruna değil, bizzat İslam’ın yeniden ihyası için can verdiler. Kerbela, İslam’ın yeniden ayağa kalkmasının uygulamasıdır .Tüm zamanlara verilen en güzel mücadele örneğidir.

Kerbela “dosdoğru olmanın “ uygulanmasıdır.( Hud 112)

Kerbela, sadece Şiilerin değil ümmetin ortak acısı ve imtihanıdır. Üzülerek söylemeliyiz ki Emeviler bu yeniden doğuş’ u da unutturmayı başardı. Ehli Beyt’ten bahseden herkese alevi gözüyle bakmak alışılagelmiş bir davranış oldu. Habuki Ehli Beyt bize peygamberimiz tarafından emanet edildi. Onları sevmemiz, bizzat peygamberin eğitiminden geçtikleri için uygulamalarını takip etmemiz gerekmekteydi. "Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır. İlim isteyen kapıya gelsin.” Bu hadisin söylenmesi bile Ehli Beyt’in ne kadar önemli ilim seviyesine sahip olduğunu gösteren bir delildir. Peygamberimize yaptıklarının karşılığı sorulunca aşağıdaki ayet indi.

Şura 23-De ki: Sizden, tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum, istediğim, ancak yakınlarıma sevgidir ve kim güzel ve iyi bir iş yaparsa onun güzelim mükâfâtını arttırırız; şüphe yok ki Allah, suçları örter, iyiliğe, mükâfatla karşılık verir.

Ehli Sünnet ve Ehli Şia kardeştir. Birbirlerine yaklaştıkça aralarındaki farkın önemli boyutta olmadığı, ortak yanlarının çok daha fazla olduğu açıkça görülebilir.

 

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Dr. Şehit Fethi ŞAKAKİ Yazdı: Sünnilik ve Şialık yapay bir kavgadır
Dr. Şehit Fethi ŞAKAKİ Yazdı: Sünnilik ve Şialık yapay bir kavgadır
Atasoy Müftüoğlu Yazdı: Konfor/çıkar/iktidar alanına kapanmak, entelektüel özgürlükten vazgeçmek demektir.
Atasoy Müftüoğlu Yazdı: Konfor/çıkar/iktidar alanına kapanmak, entelektüel özgürlükten vazgeçmek demektir.