bodrum escort
Hep Üst Akıl, Hep ABD, Hep Siyonistler Mi Suçlu?
Gül Altuntaş

Hep Üst Akıl, Hep ABD, Hep Siyonistler Mi Suçlu?

IBM ve Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, bir kedinin beyin zarını “Mavi Gen”(Blue Gene) isimli dünyanın en güçlü dördüncü süper bilgisayarını kullanarak modellediler.

Bu araştırmacılar 2007′de fare beyninin tümünü ve yıl içinde de insan beyin zarının %1'inin benzetmelerini yapmışlardı. Bize sorsalar,kedinin farenin beynini modelleyip de ne yapacağız ki.....?"

Müslümanlar Yahudilerden neden geri kaldı? Dünyada nüfus bakımından azınlıkta olan Yahudiler dünyayı yönetiyor. Dünyada yalnızca 20 milyon Yahudi / Musevi var. Peki, kaç Müslüman var: 1,4 milyar Müslüman. Yani dünyada 1 Musevi’ye karşın 100 Müslüman var… İyi ama Yahudiler Müslümanlardan niçin 100 kat daha güçlü ve daha zengin ve daha eğitimli ve daha mucitler?

Tüm zamanların en etkin bilim adamı Albert Einstein bir Yahudi’ydi. Psikanalizin babası Sigmund Freud bir Yahudi’ydi. Karl Marks Yahudi’ydi. Benjamin Rubin insanlığa aşı iğnesini armağan etti. Jonas Salk ilk çocuk felci aşısını geliştirdi. Gertrude Elion lösemiye karşı ilaç buldu. Baruch Blumberg Hepatit-B aşısını geliştirdi. Paul Ehrlich frengiye karşı tedaviyi buldu. Elie Metchnikoff bulaşıcı hastalıklarla ilgili buluşuyla Nobel ödülü kazandı. Gregory Pincus ilk doğum kontrol hapını geliştirdi. Bernard Katz nöromasküler iletişim (kaslarla sinir sistemi arası iletişim) alanında Nobel ödülü kazandı. Andrew Schally endokrinoloji (metabolik sistem rahatsızlıkları, diyabet, hipertiroid) tedavilerinde kullanılan yöntemi geliştirdi. Aaaron Beck Cognitive Terapi’yi (akli bozuklukları, depresyon ve fobi tedavilerinde kullanılan psikoterapi yöntemini) geliştirdi. Gerald Wald insan gözü hakkındaki bilgilerimizi geliştirerek Nobel ödülü kazandı.

Stanley Cohen embriyoloji (embriyon ve gelişimi çalışmaları) dalında Nobel aldı. Willem Kolff böbrek diyaliz makinesini yaptı. Peter Schultz optik lif kabloyu, Charles Adler trafik ışıklarını, Benno Strauss paslanmaz çeliği, Isador Kisse sesli filmleri, Emile Berliner telefon mikrofonunu, Charles Ginsburg ilk bantlı video kayıt makinesini geliştirdi. Stanley Mezor ilk mikro-işlem çipini icat etti. Leo Szilard ilk nükleer zincirleme reaktörünü geliştirdi.

Peki, ama; son 100 yıl içinde Yahudiler sadece bilimsel alanda 104 Nobel ödülü kazanırken, 1.4 milyar Müslüman neden yalnızca 3 Nobel kazandı. Yahudiler niçin bu kadar yaratıcı ve neden bu kadar güçlüler?

Yahudi inancına bağlı ve küresel çapta büyüyüp tanınmış şu yatırımcılara/işadamlarına  ve markalarına bakalım: Ralph Lauren (Polo), Levi Strauss (Levi’s Jeans), Howard Schultz (Starbuck’s), Sergei Brin (Google), Michael Dell (Dell Bilgisayarları), Larry Ellison (Oracle), Donna Karan (DKNY), Irv Robbins (Baskins & Robbins), Bill Rosenberg (Dunkin Dougnuts), Richard Levin (Yale Üniversitesi’nin kurucu başkanı).

Neden Yahudiler bu kadar güçlüdür? Cevabı şudur: Her çocuğa ve her gence kaliteli eğitim verirler… Bu eğitim türü sorgulayıcı (teslimiyetçi değil), araştırıcı (ezberci değil) ve yaratıcıdır (bilgi üretmek/bulmak içindir)

Neden Müslümanlar bu kadar güçsüzdür? Cevap: Yanlış eğitim verdikleri ve gelişime yararı olmayan birer eğitim sistemi uyguladıkları için (Büyük oranda Din Eksenli, Sorgusuz, Araştırmasız, Ezberci ve Dayatmacı eğitim…). Oysa gezegenimizde yaklaşık 1 milyar 480 milyon Müslüman yaşamaktadır. Yani, toplam dünya nüfusu içinde her 5 kişiden biri Müslümandır.

Müslümanlar bu kadar kalabalıklar ama neden güçsüzler? Nedeni eğitim(sizlik)dir!!! İslam Konferansı Örgütü’nün (OIC) 57 üyesi vardır ve ülkelerin tümünde sadece 500 adet üniversite bulunmaktadır. Yani üniversite başına 3 milyon Müslüman düşmektedir. Başka bir deyişle 3 milyon kişi için bir üniversite yapılmıştır (Bunların kalitesi de başka bir sorundur!). Fakat sadece ABD’de 5 bin 758 adet üniversite vardır. Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından 2004 yılında hazırlanan “Dünya Üniversitelerinin Akademik Deger Listesi”ne Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin hiç birinden ilk 500’e giren tek bir üniversite yoktu. Neden? Yanıt: Kalitesiz ve ezberci eğitim…

Okuma yazma oranları da çok düşük!

UNDP tarafından toplanan verilere göre Hıristiyan dünyasında okuma-yazma bilenlerin oranı % 89’dur. Bunların %98’i ise en az ilkokul mezundur ve 100 kişiden 40’ı üniversite mezunudur. 15 Hıristiyan çoğunluğa sahip ülkedeki okuma-yazma oran ise %100’dür, yani bu 15 ülkede okuma-yazması olmayan tek kişiye rastlamak olası değildir!. Müslüman ülkelerde durum bunun zıddıdır: 100 kişiden sadece 40’ı okuma-yazma bilir ve herkesin okuryazar olduğu bir tek Müslüman ülke bulunmamaktadır! Bunların %50’si ilkokul mezundur ve sadece %2’si üniversiteyi bitirmiştir.

Bilim insanlarının oranları da çok düşük!

ABD’de toplam bilim insanı sayısı 4.000, Japonya’da 5.000’dir. 57 Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerdeki toplam bilim adamı sayısı ise sadece 230 kişidir. (Akademisyenlerin hepsi bilim insanı değildir. Bilim insanı demek, pozitif bilimlerle aktif olarak uğraşan kişi demektir.) Ve her 1 milyon Müslüman kişiye sadece 1 bilim insanı düşmektedir. Teknisyenler bakımından Müslüman çoğunluklu Arap ülkelerdeki durum daha da kötüdür: Her 1 milyon Müslüman Arap nüfus içinde 50 teknisyen bulunmaktadır. Hıristiyan dünyasında ise her bir milyon kişi içinde 1000 teknisyen bulunmaktadır. NEDEN? Yanıt: Kalitesiz-ezberci eğitim ve ARGE’ye (araştırma geliştirmeye) yeterli kaynak ayrılmaması…

Çünkü Müslümanlar gayri safi milli gelirin yalnızca % 0,2’sini araştırma-geliştirme bütçesi olarak ayırıyor. Buna karşın Hıristiyan dünyası araştırma-geliştirmeye % 5 oranında, yani 25 kat daha fazla fon ayırmaktadır.

SONUÇ: İslam dünyası yeni bilgi üretebilecek kapasiteden yoksundur. Ayrıca dünyanın ürettiği bilgiyi kendi halklarına öğretmekte de başarısızdır. Bunun kanıtı ise ileri teknoloji ihracat rakamlarında saklıdır: Pakistan’ın ileri teknoloji ihracatının toplam ihracatın içindeki oran %1’dir. Suudi Arabistan, Kuveyt, Fas ve Cezayir’in ise % 0,3’tür. Hristiyan Singapur’da bu oran % 58′dir. Gelecek Bilgi temelli toplumların olacaktır İlginçtir, Müslüman 57 ülkenin gayri safi milli hâsılalarının toplamı 2 trilyon doların altındadır. Buna karşın 310 milyonluk ABD tek başına 12 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üretmekte; Çin 8 trilyon dolar, Japonya 3,8 trilyon dolar ve Almanya 2,4 trilyon dolarlık üretim yapmaktadır. (Satın alma gücü eşitlenerek hesaplama yapılmıştır.)

İşin daha acıklı tarafı ise şudur: İslam Dünyasının gayri safi milli hâsılasının tüm dünya gayri safi milli hâsılası içindeki oranı hızla azalmaktadır. O halde Müslümanlar neden bu kadar güçsüzdür? Cevap: kaliteli ve çağdaş eğitim yoksunluğu. Çok kesin biçimde söylersek; akılcı olmayan, ezberci, teslimiyetçi, (Dr. Faruk Saleem – İslamabat, Pakistan)

“Dünya onların olsun, bize ahiret yeter” sözünü en temel dini söylem olarak asırlarca gönüllere kökleştirenler biz Müslümanlar değil mi? Dünya onların oldu sonunda! Şimdi soruyorum: Ahiret yetiyor muymuş? Yetiyorsa bu feryadımız ne öyleyse? "Matbaa haram" diyerek medeniyet yarışında bizleri asırlarca geri bırakanlar, "Gevur icadı" diye diye kapılarımızı teknolojiye ve bilime kapattıranlar, pozitif ilimlere burun kıvıranlar, "Kızlar okumaz" diyerek insan kaynaklarımızın yarısını kurutanlar, "Dünya fani fazla ehemmiyet vermeyin" diyerek bu dünyaya, üretime dair tüm motivasyonumuzu kurutanlar İsrail’den, Trump’tan daha mı az masum? Hayır bence daha çok suçlu!

Birileri uçan şeyh kerametleriyle bizi havada uyuturken onlar Mars’a uydu uçurmuş ise bu sonuçtan şikayet etmeye hakkımız var mı? Hurafelerle bizi oyalayanlar, daha fazla dindar kılma adı altında ruhbanlaştırarak sosyal hayattan ve dünya gerçeklerinden koparanlar, mistik hikaye ve menkıbelerle bizi uyutup uyuşturanlar, Allah ''ipime sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın'' derken ümmetin ayrılığında rahmet görenler İsrail'den daha mı z suçlu??? (İzzet Güllü Psikolog)

İlk parağraf, son duyduğum bir bilimsel çalışma. İki farklı yazarın yazılarından alıntılamaların üstüne de diyecek söz, yazacak kelime bulamadım.... Hiç bir Yahudiye, hiç bir Hrıstiyana, hiç bir üst akla( ki yok böyle bişey) , kızamıyorum desem anında hainlikle suçlanırım. Oysa gerçekler bunlar!.!

Ayrıca syonistleri de kahredip kahretmeyeceği RABBİMİN bileceği iş. AMA MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ fakat gerçekte NE İDİĞÜ BELİRSİZ bütün kuklalara, insan müsveddelerine, yalancılara, nefsine köle olmuşlara, azıcık dünya menfaati uğruna ahretini satmışlara, münafıklara, hırs ve hevada doymayanlara, MÜSLÜMANA sağ gösterip sol vuranlara,gerçekte adi ve aşağılık olup Ali Cengiz oyunu ile kırk takla atarak göz boyayanlara HAK ve adaletten yoksunlara... kızgınım ve de hakkımı helal etmiyorum.

Kurulsun mizan artık Rabbimin mutlak adaletini bekliyoruz .. demekten kendimi alamıyorum. Hıristiyan da Yahudi de, ya da daha bir başkası da, gayet normal olarak çalışıyor üretiyor, ırkının ve dindaşının rahatı için uğraşıyor ve de kendi çapında kendi ve aidiyet ve mensubiyeti için uğraş veriyor....

AMA içimizde bizden görünüp bizden olmayanlar asıl düşman, asıl kızmamız gereken kendimiziz kısaca, aptallığımıza doymayalım

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ali Bulaç Yazdı: Modern Psikolojiye Göre Rüya..
Ali Bulaç Yazdı: Modern Psikolojiye Göre Rüya..
İnsan olmak zor, ama anne insan olmak daha zor!
İnsan olmak zor, ama anne insan olmak daha zor!