İbrahim Eser Yazdı: Selam Olsun...

Selam olsun, kulluk makamının yüceliğini, güzelliğini, özelliğini feyiz ve bereketini İdrak edenlere.

İbrahim Eser Yazdı: Selam Olsun...
İbrahim Eser Yazdı: Selam Olsun... Zehra

Selam olsun, keskin basiret sahibi ariflere.

Selam olsun, kulluk makamının yüceliğini, güzelliğini, özelliğini feyiz  ve bereketini İdrak edenlere.

Selam olsun, iman, ahlak, takva, ihlas, tevbe ve teslimiyet ile nefsini terbiye, kalbini tezkiye edenlere

Selam olsun, sabır sebat, sadakat ve samimiyet ile ibadetlerine devam edenlere.

Selam olsun, dünya hayatını/imtihanını Yüce Allah'ın istediği istikamette şekillendirilerenlere.

Selam olsun, Kur'anın feyiz ve bereketinden gereği gibi istifade edenlere.

Selam olsun, feraseti tıkanmamış, basireti bağlanmamış ve akıl tutulmasına tutulmamışlara.

Selam olsun, tevhidi bakış açısıyla hakikatlerin fevkinde çok uzakları, ufukların derinliklerini görebilenlere.

Selam olsun, Kitap, hikmet ve sohbet ile bilgi, duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirenlere.

Selam olsun, tatlı ve gönül alıcı sözlerle, beyanlarla gönülde iz bırakıp taht kuranlara.

Selam olsun, hayatı boyunca kimseyi kırmamaya, kınamamaya, kızdırmamaya, küstürmemeye, üzmemeye ve incitmemeye gayret edenlere.

Selam olsun, şefkat, merhamet ve tevazu ile kol kanatlarını kardeşlerinden esirgemeyenlere.

Selam olsun, kalıbından önce kalbini, zahirinden önce batınını, dışından önce içini süsleyenlere.

Selam olsun, aklını ve kalbini, iman ve ahlakını Kur'anla birleştirip bütünleştirmek suretiyle tezyin edenlere.

Selam olsun, bu fani, kısa  ve geçici dünya hayatını/ortamını ahiretin tarlasına dönüştürme adına derin gayret ve çabalar sergilemek suretiyle fırsata çevirenlere.

Selam olsun, tüm kabiliyetlerini temiz bir kalbe ve kaliteli bir kişiliğe dönüştürme adına samimi ve ihlaslı bir çaba ortaya koyanlara.

Selam olsun, salih amellerin, doğru ve yararlı davranışların, güzel ve faydalı alışkanların ve işe yarar işlerin/çalışmaların tiryakisi olanlara.

Selam olsun, tarz takıntısı yerine takva derdi ve endişesini dert ve şiar edinenlere.

Selam olsun, absürt ve abesten uzak, asan ve asude bir haleti ruhiye içerisinde bir yaşam tarzı sürdürenlere.

Selam olsun, stres sıkıntıdan uzak, sükunet ve sühuletle daima nezaketle, iyilik ve güzellikle insani yaklaşım sergileyenlere.

Selam olsun, riyadan, gösterişten uzak, kendi halvethanesinde sessiz sedasız tribünlere oynamadan çalışanlara.

Selam olsun, Kur'an ahlakını yaşayanlara, uygulayanlara, hayata geçirenlere yani içselleştirenlere.

Selam olsun, fırlatılmış bir ok gibi çabuk geçen ömrü heder etmeyenlere, insanı farklı kulvarlarda kulaç atmaya sevkeden geçici anlık heveslerle aldanıp hayatın baharını boş geçirmeyenlere.

Selam olsun, doğru dürüst insanlara, adalet ve hakkaniyet sahibi insanlara, onur ve itibar sahibi olanlara, bu anlamda iktidarda olmak önemli değil, itibarda kalmak önemlidir. İnsan  malını kaybettiğinde bir şeyini ama, onurunu kaybettiğinde her şeyini kaybetmiştir.

Dolayısıyla bilgiye, erdeme ve edebe dayanan kişisel onur ve itibar ise kalıcı ve devamlıdır. Bu yüzden önemli olan bilgili, erdemli ve edepli olmaktır. Şan, şeref malda, mülkte değil, bilgi, erdem ve edeptedir.

Mevki makam geçici önemli olan gönülde yer edinmektir. Çünkü iktidarda iken, para, şan, şöhret sahibi iken kişinin dostu çok olur. İktidardan(koltuktan, güçten) düşünce, makam mevki para şöhret elden gidince dostluk da biter. Dolayısıyla menfaat dostluğu tatil dostluğu gibi geçicidir.

Selam olsun, söylemden ziyade yaşamı, davranışları ve çalışmalarıyla İnsanlara iyi  örnek olanlara.

Selam olsun, kişilik, karakter ve güzel ahlak sahibi olan, konuşma ve davranışlarıyla ölçülü(tutarlı, dengeli) sağduyulu ve bilgece olan örnek şahsiyetlere.

Selam olsun, ilmini irfana dönüştürenlere, bu itibarla ilmin irfana dönüşmesi için kalbin tezkiye, nefsin terbiye görmesi şarttır. Dolayısıyla ilmin kişiyi bilgi kibrine dönüştürmemesi için nefsin tezkiye ve terbiyesi çok önemli, anlamlı ve öncelikli bir meseledir. Yoksa ilmin kişiyi zehirlemesi telafisi mümkün olmayan bir hastalıktır. Mesela Karun ve Belam örneğinde bunu çok açık ve net görebiliyoruz. Çok kapsamlı bir ilme sahip olmalarına karşın nefislerine meyletmelerinden ötürü ilimleri onları zehirledi maalesef.

Selam olsun, suretlerini sirete dönüştürme adına hayatını anlamlı, önemli, değerli ve üstün meziyetlere dönüştürenlere. Selam olsun, güzel ve hayırlı bir iz, intiba, imaj, izlenim ve imza bırakanlara. Selam olsun, Kur'an’la bütünleşenlere, İslam'la hem hal olanlara, Vahiyle haşir neşir olanlara ve ümmetle yeniden dirilip müminlerle kardeşlik şuuruyla kenetlenlere. Selam olsun, taklidi imanı tahkike, taassubu dengeye ve tefrikayı vahdete dönüştürenlere. Selam olsun, iman, ahlak ve sorumluluk bilinci olan takvayla ümmetin meselelerini Kur'ana sunmak suretiyle çare çözüm arayanlara. Hayatını iman,ahlak, erdem, adalet, hikmet ve merhametle şekillendirilerek zenginleştirenlere.

Selam olsun, ümmetin düşünce ufkunun mimarlarına, ümmetin yolunu aydınlatanlara, ışık saçanlara, yürek kapılarını ve gönül  köprülerini açmış koca yürekli ulu çınarlara.

Selam olsun, gönüller fethetmiş, yüreklerde aşk ve iman ateşine hayat veren yigit erlere, Kur'anla dize gelenlere, diz çöküp hizaya çekilenlere ve dizayn olup istikamet üzere yol alanlara. İlim ve irfan yolunun dehalarına, çok yüce bir anlam dünyasına sahip olanlara, ülfet peyda etmek için kardeşliğin önündeki paradoksları handikapları kaldıranlara, aradaki mesafeleri bertaraf edip kadim dostlukları inşa edenlere, kalıcı kardeşlik oluşturanlara, huzur tesis edenlere, güven köprülerini kuranlara, ortak aklı inşa edenlere, katılımcı meşveretle mihenk taşı oluşturup hoşgörü ve buluşma kültürünü besleyenlere selam olsun.

Selam olsun, Allah'ın kendisinden razı olduğu ve memnun kaldığı müminlere, Allah'ın ahirette selam verdiği kimselerden olanlara, imana gelmez cahillerden yüz çevirenlere, boş işlerden yüz çevirip iman ve güzel amellerle ahirette Rahman'a kavuşacaklara. Selam olsun, anne babasını baştacı edip güzel davranlara, dünyada iken Allah'a asi olmadan asil bir duruş ve yaşam tarzı sergileyenlere. Selam olsun, Allah'ın ayetlerine inanıp içselleştirenlere, sabredenlere, şükredenlere ve direnenlere. Selam olsun, iyi, güzel ve faydalı hizmetlerde, çalışmalarda bulunanlara, takva sahiplerine, Allah'ın sınırlarını koruyanlara ve Selam olsun, ölümü güzel olanlara. Nahl:32.

Selam olsun, sahih itikat, ihlaslı ibadet ve gerçek dürüstlüğü düstur edinen, ahlakı güzel, ruhu güzel, kalbi temiz, gönlü güzel, güzel insanlara. Yüreği şefkat, merhamet ve sevgi pınarıyla coşup taşan hayırlı, Fazıl insanlara. Hayra motor, şerre fren olan, bereketli ve hayırlı hizmetlerde, gönül köprüsü inşa etmek suretiyle koordineli çalışmalar sergileyen kaliteli faaliyetleriyle göz dolduran fedakar, vefakar, cefakar ve çilekeş dava, davet ve İrşad erlerine selam olsun.

Selam olsun, klas duruş sergileyenlere, içi dışının aynası olma noktasında çelişki barındırmayanlara, inancı doğrultusunda yaşam tarzını şekillendiren, yazdıklarıyla, söyledikleriyle hayatı uyumlu olup tezat teşkil etmeyen bir sorumluluk bilinciyle yoluna devam eden tutarlı insanlara.

Selam olsun, fare gibi her deliğe girmeye çalışmayanlara, Leylek gibi sürekli göçebe hayat yerine ayaklarını, kanatlarını, kollarını, hak dine kelepçeleyenlere, karga gibi leşe konmayanlara, doğan gibi keskin bakışlı olanlara, aslan gibi kükremesi gereken yerde, kedi gibi miyavlamayanlara selam olsun. Koyun gibi güdülmeyi, sürünün bir parçası olmaya razı olmayanlara, ot bulamadığında bir keçi gibi çevik olup ağaca tırmananlara ve rızkını helal yoldan temin etmesini bilenlere, sesini eşek gibi, muhatabının sesinin üstüne çıkarmaya çalışmayanlara, arı gibi hamaratça kanat çırpıp çalışanlara, sinek gibi her tanıştığının kanını emmeyenlere, kene gibi hayat sürmekten, karınca misali didinenlere, Ağustos böceği gibi eğlenceye dalmayanlara selam olsun. Ayı gibi yağlı bedeniyle bir ömrü kış uykusunda geçirmeyenlere, ceylan gibi hoş ve atik kalabilenlere, tıpkı akbalık gibi, akıntıya ters yüzebilenlere, papağan gibi çok ve boş konuşmayanlara, gerektiğinde hindi gibi düşünenlere, namazda tavuk gibi yatıp kalkmayanlara, tilki gibi etrafı seyretmeyenlere, tavan gibi oradan oraya sıçramayanlara, kaplumbağa gibi istikrarlı, emin adımlarla hedefe kilitlenenlere selam olsun. Gece yarasa gibi, gündüz kartal gibi görenlere ve yüksek hedeflere azimle yükselmeye çalışanlara, yılan gibi, gerektiğinde toprağın zehirini emerken, sadece düşmanını zehirlemeyi bilenlere, bukalemun gibi ilmi feraseti kuşanıp, rakibinin oyuncağı olmayıp, savaşta hileyi, barışta adaleti savunanlara, at kadar sadık, köpek kadar dost, kelebek kadar kısa süren ömrümüzde zarifçe kanat çırpıp şehadete ulaşmaya çalışanlara selam olsun.

[08:35, 22.10.2018] İbrahim Eser: Selam olsun, Kur'an ahlakıyla ahlaklanıp akıllananlara, itibar, güven ve onurlu bir hayat sürdürenlere. Duygu, düşünce ve davranış bakımından sevgi ve saygı kazanan sıcak insanlara, kimseyi incitmeden naif üslupla gönül çelenlere. Peygamberin Kur'an ahlakını hayatında şekillendirip uygulayanlara, örnek ve öncü olan müminlere.

Selam hesabi planların peşinde enerji tüketmeden, hasbi olan halis niyet ve salih eylemlerin içerisinde hayırlı hizmetlerle hayatını güzelleştiren ihlaslı kullara olsun.

Selam, duygu, düşünce, inanç, değer ve davranışlarını hayatına yansıtıp anlamlı, önemli, değerli ve üstün hale dönüştürenlere. Selam olsun, selamette olan Yüce Allah'ın sevgili kullarına, ne mutlu Allah'ın sevdiği ve razı olduğu müminlere, muttakilere, muvahidlere, muhlislere, muhsinlere, mücahidlere ve müslümanlara.

Selam olsun, Rahman'ın has, halis, halisane, muhlis ve muhlisçe olan Yüce Yaradan'ın hikmet ehli salih, sadık ve samimi olan müminlere.

Selam olsun, hayata, olaylara, tarihe, olgulara, kainata ve insanlara hikmet ve ibret nazarıyla bakmasını bilen engin feraset, basiret, dirayet ve stratejik zekaya sahip olanlara. Derin ve geniş düşünmeye yönelenlere,  yoğunlaşanlara. Rabbani ve Rahmani eğitim süzgecinden geçip sorun sıkıntı yaşamayanlara. Selam olsun, kurtuluşun reçetesi ve formülü olan nefsini arındıran müminlere. Nafile ibadetlerden daha hayırlı ve daha önemli olan tefekkür ve tezekkür melekesini canlı ve daimi tutanlara. Mütalaa, mülahaza, müzakere ve müşavere süreçlerini sağlıklı ve isabetli(ferasetli, basiretli) bir tarzda ortak akıl ekseninde ifrat tefrite kaçmadan vasatlı bir istikamet üzere sürdürenlere. Selam olsun, ilahi şiarları teslimiyet bilinciyle mukavemet üzere sürdürenlere.

Selam olsun, sabırla, azimle, kararlılıkla ve duayla çalışma ortamını/yoğunlaşma mekanını oluşturanlara, kendini, Rabbini tanıyanlara ve kendini gerçekleştirmenin, ruh ve zihin alemini, gönül dünyasını içten fethetmenin çaba ve çalışmasını sürdürenlere.

Selam olsun, Allah'a sonsuz hamdu senalar edenlere, sabredenlere, direnenlere. Tefekkür, tezekkür ve teşekkür edenlere. Fikredenlere, zikredenlere ve şükredenlere. Allah için, Allah'a kulluk şuur ve bilinciyle ibadet taat edenlere, yalnız O'na ram olanlara/boyun eyenlere ve sadece O'ndan yardım ve eman dileyenlere. Derin sorumluluk bilinciyle engin analizler yapabilen, tafsilatlı irdelemeler gerçekleştirebilecek sezgisel feraset gücüne ve ilhama sahip, idrakı kuvvetli, imanı sağlam, aklı selim ve kalbi selimle olayları değerlendirme meleksine, muhakeme ve muhasebesine sahip ender düşüncelerin öncüsü ve önderi olan Yüce gönüllü ve fikir emektarlarına. Anlatımlarda abartma yaptığım anlaşılmasın. Müminin ferasetinden korkulur çünkü o Allah'ın nuruyla, hikmet ve ibret nazarıyla/bakışıyla/gözüyle ve gönlüyle bakmasını bilir.

Selam olsun, taksiratlarını hasenata dönüştürenlere, Allah'ın Cennet ve Cemaliyle müşerref olan salih müminlere, kaba ve katılığını kibar ve merhamete dönüştürenlere, Kur'anı merkeze alan ve O'nun zaviyesinden olaylara ve insanlara bakmayı ilke edinen ilkeli müminlere. Derdi, davası ilkeli bir duruş, net ve açık bir tavır, hakkın adaletini ve hakkın doğrusunu söyleme beceri ve davranışı sergileme adına, yerine getirme uğruna bitmez tükenmez bir çaba ve gayretin içerisinde olanlara, yanlışlarıyla yüzleşip nefsini arındırmak suretiyle Rabbi'ne yol alanlara, saf ve tertemiz bir biçimde Ahirete irtihalini gerçekleştirenlere.

Selam olsun, zihin açıcı ufuk açıcı, çığır açıcı bir bilinçle, dikkat ve hassasiyetle yoluna devam eden bir liyakate, kabiliyete ve kapasiteye sahip olanlara. Ferasetı tıkanmamış, basireti bağlanmamış ve akıl tutulmasına tutulmamış bir kalp gözüne sahip olan erdemli, ahlaklı ve hikmet erbabı erlere.

Selam olsun, imanın gücüyle, duanın, düşüncenin, ilmin ve sözün gücüyle, hayatını hikmetle, basiretle, feraset ve dirayetle hayırlı, bereketli ve verimli kılanlara. Güven, sadakat, samimiyet, teslimiyet ve aidiyet duygusu ve bilinciyle kulluk ve ibadete ram olanlara. Adalet, emanet, ehliyet, maslahat ve meşveretı esas alan ve bu İslami ilke ve değerleri hayatta belirleyici kılma adına gayret, çaba ve çalışmalar sergileyenlere.

Selam olsun, hayallerini, gerçeğe, bilgilerini bilince, suretlerini sirete, tarzlarını takvaya, ilmini irfana, çalışmalarını hayırlı amellere, işlerini ihlasa dönüştürenlere. Yeteneklerini, imkanlarını, kapasite, potansiyel ve kabiliyetlerini imanın emrinde ve hizmetinde fırsata dönüştürenlere.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Mustafa şavata     2018-10-24 İbrahim bey kaleminize kuvvet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Şehadetinin 27. Yılında Bosna Şehidimiz Selami Yurdan Kudüs-Der’de anlıyor…
Şehadetinin 27. Yılında Bosna Şehidimiz Selami Yurdan Kudüs-Der’de anlıyor…
Serdar Duman, Türkiye ve ABD arasındaki ‘güvenli bölge’ uzlaşısını yazdı:
Serdar Duman, Türkiye ve ABD arasındaki ‘güvenli bölge’ uzlaşısını yazdı: